Hieronder vinden jullie een bundeling van eigen artikelen

die verschenen zijn in de nieuwsbrieven ...

(M)cirkelpunt

Cirkelpunt

In deze tijden

25-12-2017 00:00

Kerstgedachte

01-01-2017 00:00

Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden...

15-12-2016 00:00

Vertraag je stap...

17-11-2016 00:00

Ontwaak tot U Zelf

29-03-2016 00:00

Kom...en Herinner je

15-12-2015 00:00

Het verzonken Hart

12-09-2015 00:00

De Gnosis als Levend Voedsel

28-07-2015 00:00

Op weg naar Pasen

06-04-2015 00:00

Erbarm U

04-04-2015 00:00

Jaarwisseling

30-01-2015 00:00

Opdat het Stil mag worden...

25-12-2014 00:00

Kom, het is tijd

20-11-2014 00:00

Yeshua

20-11-2014 00:00

Mijn oude Vriend

29-09-2014 00:00

De Aarde staat in brand

29-09-2014 00:00

Stilte en Rust

21-07-2014 00:00

Tussen geboorte en dood

21-07-2014 00:00

De Roep van de Gnosis is de Roep tot Wedergeboorte...

10-05-2014 00:00

Let the Sunshine in….

01-03-2014 00:00

De koning in zijn koninkrijk

24-02-2014 00:00

De Melodie, de Musicus en het Instrument...

05-01-2014 00:00

Een behouden Vlucht...

01-01-2014 00:00

Graag ontmoet ik jou...

01-01-2014 00:00

Kom, O Lieflijk Licht....

10-12-2013 00:00

Inkeer en Berouw

01-10-2013 00:00

Leven is Ademhalen

01-08-2013 00:00

De wakker wordende Mens

01-06-2013 00:00

In de stilte van het hart...

01-04-2013 00:00

Een nieuw begin

31-01-2013 00:00
Alle artikelen