Kom...en Herinner je

15-12-2015 00:00

In deze tijd ,

waarin duisternis nog duisterder lijkt te worden ,

de gecreëerde chaos zoveel ontwricht,

waarin Angst alom gezaaid en aangewakkerd wordt

en meer en meer zijn gelaat laat zien in deze wereld...

 

In deze tijd,

waarin de grote omwenteling op zich blijft wachten,

en de mensenziel massaal geslachtofferd wordt

in een strijd die geworteld is in een ver verleden;

en door ‘t gemis aan Inzicht doelloos dwaalt …

 

In deze tijd,

waarin de Aarde kreunt

onder ’t blinde geweld haar aangedaan,

en desondanks getuigt van de veerkracht van ‘t Leven

dat zich steeds hernieuwt in haar…

 

Net nu in deze tijd

klinkt de Roep van de Christusgeest indringend.

Dichterbij dan vermoedt is Hij aanwezig,

Zijn trilling voelbaar,

Zijn geest hoorbaar als een fluister in het hart…

 

Wees dan Stil en vat moed,

want hoe dan ook zal Liefde overwinnen.

Wanneer alles zal zijn uitgespeeld

en ‘t schaduwdoek zal vallen

in mens en op d’ aarde,

zal Hij krachtvol weer herrijzen ,

als nieuwe Zon aan ‘t firmament...

 

Kom … en herinner je,

de grondeloze Grond

waaruit je viel

je wortels en geboorterecht,

‘t beginsel van ‘t Bestaan .

Herinner je ‘t schaduwloze Licht,

als Bron van warmte in je hart…

 

Zie dan ‘t gebrek waaraan je lijdt,

de zware ketens die je binden,

de tralies van je mentale gevangenis,

de opgetrokken muren van angst en pijn .

Gevangen in een trechter is ‘t bewustzijn,

verworden tot een veel te grove mensenjas ...

 

Kijk dan naar wat buiten is, 

herken de macht van ‘t wentelende Rad ,

en herken wat jou sinds lang belast:

hoe stilaan je vergat

dat ‘t ware bestaansveld Liefde is,

en nog steeds op jou wacht...

 

Herinner je weer

haar fijne klank en heldere kleur,

Haar tinteling en sprankel,

‘t stralende Licht, haar kracht…

Herken in haar opnieuw

‘t ware Wezen van je ziel...

 

Dat dan gewekt mag worden,

‘t innerlijke kind in de grot van je hart.

Dat een diep heimwee jou mag leiden

naar Thuis en je Schat.

En wanneer ‘t dan aardedonker wordt,

en twijfel jou verlamt

dat je dan gesterkt mag worden,

door die geheime en verborgen kracht ...

 

Zie nu hoe de einder wenkt,

hoe ’t nieuwe Land verrijst

in ‘t priemend Ochtendlicht.

Kom dan en wees niet bang,

Maar zoek de ster die schittert in de nacht,

zij is de lamp op jouw Pad

dat oplicht bij elke stap....

 

Ga nu maar , kijk niet om…

en bovenal ‘hou vol’ !

 

© (M)cirkelpunt

 

 

Terug