Nieuwsbrief Marcel Messing

De strijd om de Troon en de Kroon

 

www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/nieuwsbrief/p382

Gesprek met de Verlosser

 

Hij die de vervolmaking niet kent,kent niets.

Als iemand niet in de duisternis staat, zal hij niet in staat zijn het licht te zien.

Als iemand niet begrijpt hoe het vuur ontstond, zal hij erin opbranden, omdat hij de wortel ervan niet kent.

Als iemand niet eerst het water begrijpt, zal hij niets kennen.

Wat betekent het dan voor hem daaruit de doop te ontvangen?

Als iemand niet begrijpt  waar de wind die blaast vandaan komt, zal hij erin meelopen.

Als iemand niet begrijpt  hoe het lichaam dat hij draagt is ontstaan, zal hij erin omkomen.

En hoe wil iemand die de Zoon niet kent de Vader kennen?

En voor hem die de wortel van alle dingen niet zal kennen, zullen ze verborgen blijven.

Hij die de wortel  van het slechte niet leert kennen, is er ook geen vreemde voor.

Hij die niet begrijpt hoe hij kwam zal ook niet begrijpen hoe hij zal gaan

en hij is geen vreemde voor deze wereld, die {zal} [....] en die zal worden vernederd.

 

uit: Gesprek met de Verlosser, Nag Hammadi Geschriften

 

zie ook www.wake-up-call.be/citaten/

uit:Het Grote Schouwspel

Al diegenen uit de Gnosis, al diegenen die de Gnosis werkelijk zoeken, zouden zich nu op het Ware Pad moeten bevinden. Al diegenen die serieus de Weg naar het Leven zoeken, zouden nu zonder verdere compromissen het ware Pad moeten bewandelen! Dit houdt in dat we allemaal, zonder enige uitzondering, met onze rug tegen de muur staan; dat we allemaal zullen beseffen dat we worden geconfronteerd met de beslissende keuze: het kleine ‘zelf’ of Christus! Om die reden zegt Openbaringen [16-15]: “Pas op, ik kom als een dief in de nacht! Gelukkig de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt, dan hoeft hij niet naakt te gaan en ziet men zijn schaamte niet.”

Wie kan precies zeggen hoeveel tijd al diegenen die zullen oogsten, nog hebben voor hun bevrijdende en reddende werk? We weten alleen maar dat we voor het eerste stadium slechts tijd hebben tot vroeg 21ste eeuw, want de wachttijd is zowat voorbij. De chronologie van de Grote Piramide wijst duidelijk op het eerste tiental jaren van deze eeuw als het onvermijdelijke einde van de huidige cyclus. Daarom moeten al diegenen die in staat zijn dit te begrijpen, allen die nog oren hebben om te horen, op intelligente wijze gebruik maken van de tijd die nog rest, ondanks de groeiende spanningen, dwars door alle gekwaak van de kikvorsen met hun grote bek!

Wat staat er op het spel? Dat we niet “naakt” worden aangetroffen! Dat wil zeggen dat we op zijn minst een nieuwgeboren zielenstaat bezitten (de nieuwe houding tot het leven). En dat we in de kortst mogelijke tijd een nieuwe Zielenlichaam verwerven, het gouden Bruidskleed voor het Mystieke Huwelijk. Want dan zijn we niet meer naakt. En deze voorwaarde staat wetenschappelijk vast. Alleen wanneer we het getransfigureerde Zielenlichaam bezitten, is onze dualistische naaktheid verdwenen. Het is in ons eigen belang dat er een eind komt aan ons eigen gekwaak en geklets en huichelachtigheid, want de keuze waar we allemaal vandaag de dag mee worden geconfronteerd is: Voegen we ons bij de nog niet bewust geworden gelederen van al die negatief reagerende mensen of kijken we naar de heuvels waar onze verlossing ligt: de Uiteindelijk Bevrijding?

Als we ernaar verlangen op positieve wijze te willen beantwoorden aan de Roep van Christus, dan zullen we het Bruidskleed moeten dragen, een Kleed van Licht. Al het deugdzame gepraat over God, de New Age of alleen een grondige kennis van de heilige literatuur zal niemand van ons helpen; het heeft totaal geen waarde als we niet op hetzelfde moment beschikken over het Bruidskleed. Als we onrein blijven en om die reden ook naakt, dat wil zeggen: dus zonder het nieuwe Kleed van Licht dat we om ons heen kunnen trekken, dan zal al dat spirituele gekwaak over eeuwigheid ons niet helpen.

Lees meer: www.wake-up-call.be/news/a8ste-waarschuwing/