In tijden waarin de kinderlijke onschuld 

op vele manieren wordt vermoord,

het menselijke lijden 

hartverscheurend schreeuwt in onze ziel

en het lijkt alsof het Licht gedoofd is op deze Aarde,

zoekt Liefde steeds weer zijn weg naar het hart…

Een teken van hoop en bemoediging

van een eeuwige Belofte van God aan de mens:

dat het Licht uiteindelijk zal zegevieren

en de Mensenzoon zal opstaan in elk hart…

 

Dat dit tere zachte Licht,

jou  mag omhullen, vervullen

en jou de kracht mag geven

om vol te houden 

in deze tijden van verandering

tot de Dageraad wenkt…

 

(M) Cirkelpunt

 

Dat het Stil mag worden,

en de Stroom hoorbaar wordt

die ongemerkt zijn weg baant

in het diepe dal van ’s mensen zinnen;

de loop gevolgd wordt

tot d’ uiterste grens van eigen kunnen

totdat U kan Zijn.

 

Dat het Stil mag worden

opdat zichtbaar wordt,

de eenvoud aller dingen,

in dit Levensuur bijeengebracht;

omdat vanuit dit Ene Punt

alleen U wordt geopenbaard

in Kracht.

 

Dat het Stil mag worden

opdat vervlieden kan

wat dood en kil is

en dolgedraaid in deze wereld;

En uw Vuur kan branden

in de wending van dit levensrad,

al-vernietigend wat U niet bent

 

Dat het Stil mag worden,

oorverdovend Stil

nu de aarde in het donker schreeuwt

en het Licht zijn weg zoekt

naar dat ene hart

dat trillend van verlangen

weent...

 

In die Stilte wordt geboren

wat niet van deze aarde is,

onsterfelijk Zijn

in menselijke gevangenis.

Wanneer het Pad dan oprijst

vanuit de nevelen onzer blik,

en ademloos betreden wordt,

Is Stilte onze gids.

 

Dat het Stil mag worden

Opdat U kan Zijn….

Vredevolle Kerst!

 

(M)cirkelpunt

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, 

opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed,

maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,

tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, 

opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad

en na alles gedaan te hebben,stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, 

en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Neem bovenal het schild van het geloof op, 

waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, 

dat is Gods Woord.

 

Efeziers 6,10-17

Zij die zich met het volkomen licht hebben bekleed,

worden door de machten niet gezien

en kunnen ook niet worden tegengehouden.

Wie zich in het mysterie met licht bekleedt,

zal tot eenwording kunnen komen.

 

Evangelie van Phillipus