Bekleed u met de hele wapenrusting van God, 

opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed,

maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,

tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, 

opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad

en na alles gedaan te hebben,stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, 

en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Neem bovenal het schild van het geloof op, 

waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, 

dat is Gods Woord.

 

Efeziers 6,10-17

Zij die zich met het volkomen licht hebben bekleed,

worden door de machten niet gezien

en kunnen ook niet worden tegengehouden.

Wie zich in het mysterie met licht bekleedt,

zal tot eenwording kunnen komen.

 

Evangelie van Phillipus

 

Deze laatste lezing van Marcel Messing in Nederland heeft als titel DE DHARMA en gaat over de opdracht van de mens om opgedane wijsheid in praktijk te brengen.

De weg van werkelijke bevrijding is niet de weg van de wereld maar de weg naar binnen. 

De weg van het hart brengt ons naar onze oorsprong terug, want wij zijn ontstaan uit het licht en keren er in terug. 

De weg daar naar toe is een weg van loskomen uit deze wereld, deze matrix die ons vast houdt en zo mogelijk tot slaaf probeert te maken. 

Maar dat zal niet gebeuren met ons want wij zijn de kinderen van het licht!

www.wake-up-call.be/boeken/

 

 

A S H T A V A K R A ' S  Z A N G

 

Janaka sprak:

 

Heer, zeg me,

hoe vind ik inzicht in de waarheid

en hoe bevrijding,

kracht om te onthechten?

 

Ashtavakra sprak:

 

Vriend,

is jouw levensdoel bevrijding

mijd dan al wat zinnen roert

en koester onbaatzuchtigheid,

eenvoud, mededogen,

gemoedsrust en oprechtheid.

 

Jij bent niet aarde,

water, vuur, lucht of ether;

weet, jij bent het ene zelf,

getuige van dit alles

en in niets eraan verwant -

dit is de weg naar vrijheid.

 

Vereenzelvig niets met vorm

en vestig jouw gewaarzijnsrust,

je zult je innerlijk verheugen,

blijvend vredig,

van waan bevrijd.

 

Jij behoort niet tot een klasse,

noch kenmerkt jou een stadium;

niet zichtbaar voor de zinnen

ben jij enkel getuige:

voor eeuwig ongebonden, ongevormd -

verheug je!

 

Jij aldoordringend wezen,

goed en kwaad, plezier en pijn:

alles werking van de geest,

jouw zelf hangt er niet mee samen;

dader noch slachtoffer

ben jij wezenlijk vrij.

 

Aan alles geef jij zelf betekenis:

daarin ligt jouw vrijheid;

plaats uiterlijkheden boven zelf

en je schept een schijngevang.

 

Het ego van "Ik ben de dader"

is een grote zwarte gifslang,

het inzicht "dader ben ik niet"

is het werkzaam serum;

dit erkennen schenkt gemoedsrust.

 

Het duister woud van onbegrip

brengt lijden;

laat er vlammen laaien van "Ik ben

het ene, eeuwig puur bewustzijn."

Jij bent dit ene bewustzijn:

opperste gelijkmoedigheid

waarin de wereld zich vertoont als beeld,

zoals een koord voor slang speelt;

verheug je,

dit is wat jij werkelijk bent!

 

Wie zich los acht

raakt bevrijd,

wie zich vast acht

blijft gebonden;

"Men wordt wat men denkt",

zo luidt een waar gezegde.

 

Het zelf is getuige,

aldoordringend en volmaakt,

open, enkelvoudig zijn,

zonder functie, niet getekend,

geheel voldaan tot rust gekomen;

"Wereld" spreekt men blindelings.

 

Wees onophoudelijk bewust

van onveranderlijk gewaarzijn,

het zelf van niet-twee;

zoek binnen noch buiten

naar samenhang in zelf en niet-zelf,

persoonlijkheid vergeet je maar.

 

Broeder,

begrenzing van het lichaam

heeft je lang genoeg beklemd,

verbreek die ban

met het gewaarzijnszwaard

en geluk zal heersen.

 

Je bent volkomen onafhankelijk,

niets hoeft er te gebeuren,

alle wijsheid draag je in je

en niets kom je tekort;

je bindt je slechts door meditatie

te richten op bevrijding.

 

Het universum is van jou doordrongen

zoals het tevens jou doordringt;

luister, van nature ben jij

onvoorwaardelijk gewaar,

elk ander zicht beknelt je hart.

 

Vrij van werking,

ongemoeid en kalm,

zonder vorm of afmeting,

onverstoorbaar grenzeloze geest:

wees enkel bewustzijn.

 

Weet,

al wat vorm heeft is onwerkelijk,

slechts het vormloze is duurzaam;

dit weten ontkracht nieuwe wording.

 

In en om weerspiegeling

bevindt zich steeds de spiegel;

zo huist ook in en om het lichaam

steeds de hoogste macht.

 

Zoals de meest verfijnde wasem

in en om de kruik dringt,

zo herbergt elk verschijnsel

het aldoordringend, eeuwig wezen.