De Roep van de Gnosis is de Roep tot Wedergeboorte...

10-05-2014 00:00

De Roep van de Gnosis klinkt alom.

Nog nooit werd er zoveel over Gnosis en Gnostiek verkondigd en geschreven als nu.

Nog nooit werd er zoveel in openbaarheid gebracht en prijsgegeven.

Het is het teken van de tijd.

Een tijd waarin alles afgebroken zal moeten worden, een tijd waarin de mens opnieuw zijn ‘bestemming’ zal moeten herinneren wil hij niet verder kristalliseren in deze materiële wereld waarin de onwetendheid hoogtij viert.

Niet voor niets werden in deze eeuw veel heilige teksten herontdekt, zagen de gnostische evangeliën het daglicht; de mensheid was er rijp voor en zij behoefde nieuw voedsel voor de ziel…

Het klimaat in deze aardse dimensie is gunstig nu, want het bewustzijn nadert een mijlpaal. Meer en meer dringt het Licht door en neemt haar werkzaamheid toe, zowel op aarde als in de mens. Het kan dan ook niet anders dat dit een cataclysme veroorzaakt, een strijd tussen tegengestelde krachten. De aardse tempel zal afgebroken moeten worden wil een nieuwe tempel kunnen worden opgebouwd.

 

“Ik zal dit bouwwerk afbreken

en niemand zal het weer kunnen opbouwen.”

Jezus in het Evangelie van Thomas(71):

 

of volgens Johannes2,19:

“Breek deze tempel af

en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.”

 

Afbreken betekent sterven, verdwijnen, tot niets vergaan, want zonder deze ondergang kan niets nieuws verrijzen en precies dit gegeven wordt vaak niet begrepen. De valkuil is alom aanwezig waarin het persoonlijke zelf graag van plaats wisselt ,zichzelf wil vernieuwen en in de illusie leeft als God te kunnen worden.

Veel spirituele zoekers trappen hierin en willen bezitten wat niet bezeten kan worden of zich niet laat bezitten, daar het niet van deze wereld is.

Zij begrijpen niet dat zij het zelf zijn die gezocht worden, tot Leven gewekt dienen te worden; dat zijzelf het ‘gezochte’ zijn na een intens transformatieproces van sterven en verrijzen

Een spiritueel leraar kan zo vol zijn van zijn persoonlijke ervaringen en interpretaties , dat hij meent de enige waarheid te bezitten en te zijn.

Indien hier hardnekkig aan vastgehouden wordt en deze waarheden opgelegd worden aan anderen wordt een nog grotere gevangenis gecreëerd dan waarin hij zich reeds bevindt. Vaak wordt dit dus niet herkend.

Het is een eeuwenoud drama met verstrekkende gevolgen, als je dit dan bekijkt in de geschiedenis van de mensheid .

Voor de werkelijke Ziener ontbreekt het allerbelangrijkste en dat is de vibratie van het Hart waarin het Licht straalt en Liefde/ Wijsheid opwelt; waardoor de mens deemoedig wordt in dit ‘gezelschap’.

 

Het blijft steeds moeilijk om een nieuw facet van de Waarheid te kunnen zien en herkennen indien dit niet door ervaring geworteld is in het eigen hart .

Afhankelijk van het bevattingsvermogen, de opgelopen kwetsuren, het bewustzijn van de zoeker, wordt zij aangenomen of afgestoot.

Alles gebeurt dus op zijn tijd …

Zij straalt in de kern van elke uiterlijke religie, maar is haar niet.

Zij is de geur, de smaak, de trilling, maar niet de vorm.

Zij wordt nog steeds misbruikt wanneer men eigen bedenksels als waarheid presenteert.

Een ware spirituele ervaring is een ‘gnostische ingreep’ en onderscheidt zich hierin dat de mens blijvend getekend is in het hart en gesierd wordt met een grote deemoed , daar hij deelgenoot geworden is van de Liefde van Christus, een vibratie die niet van deze wereld is.

Deze ervaring grijpt heel diep in en ontsluit ‘de deur’, waardoor de mens procesmatig ontdaan kan worden van zijn waan.

Ook al zijn de krachten van de aardse natuur zo sterk en regeren zij ten koste van de Waarheid., toch zullen zij moeten bezwijken onder de hemelse kracht van het doorbrekende Licht.

Een nieuw bewustzijn wordt opgewekt, een nieuw bewustzijn  zal de mens vervullen.

De kracht van de Geest zal vrijelijk kunnen stromen vanuit de kelk van het hart en de ware Natuur zal kunnen opstaan in de menselijke microkosmos. 

Hoe groot de chaos heden ook is , vertrouw op het Licht dat aanwezig is en dat elk hart zoekt die hiervoor toebereid is, want dit alles moet gebeuren.

De grote Meester Jezus maakte deze omwenteling mogelijk die de verlossing inluidt en getuigde met Zijn leven van de Zoon, die wacht op  geboorte en opstanding in elk mensenkind….

 

(M) cirkelpunt

 

"Geen eeuw is merkwaardiger voor de rustige waarnemer dan onze eeuw.

Overal is er een gisting in het verstand, alsook in het hart van de mens;

overal is er een strijd tussen licht en duister, 

tussen uitbrekende gedachten en levende ideeën,

tussen krachteloze wil en actieve, handelende kracht;                             

in één woord, overal is er strijd tussen de dier-mens 

en de groeiende, geestelijke mens.”

Karl von Eckartshausen (18de eeuw)

 

I believe-Era

youtu.be/samu3LCHEDw

Terug