Stilte en Rust

21-07-2014 00:00

Waarom al dat jachten en jagen

en zich verliezen in het ritme van alledag,

in de eb en vloed van het leven,

in de golving van de wereldzee.

Alles komt en gaat en is van voorbijgaande aard,

alles kent zijn doel en bereikt zijn bestemming,

niets gebeurt om niets…

 

Waarom zich vermoeien in de betrachting

de tijding te veranderen

en de golfslag te beteugelen.

Leer van de meeuw

de kunst van het meedeinen,

van het speelse duiken zonder te verdrinken,

van het vliegen op eigen kracht..

 

Hoe onstuimig het wereldtoneel ook is,

verlies jezelf niet in de rol jou toebedeeld. 

Herinner je jouw ware identiteit,

jouw stralende gelaat

dat schuil gaat achter het masker

der persoonlijkheid…

dat slechts de golf is, niet de oceaan,

slechts de golfslag is, niet haar kracht.

 

Herken het spel en beweeg je vrij

op het schaakbord van zwart en wit; 

wordt een stip in onmetelijkheid,

een medespeler in het grote Levensboek

van die Ene Bezieler

die in jou

tot wasdom komt...

 

Kom  dan in de kring der Verliefden,

van zij die Weten niets te weten,

van zij die Liefhebben om niet,

van zij die zichzelf durven verliezen

opdat ze zouden vinden.

 

Kom en sluit je aan,

betreedt dit nieuwe Veld

en zing het lied van bevrijding,

in stemmige samenzang,

met pure, heldere klanken,

geweven tot één melodie...

 

Tril in harmonie

met de Hartslag van het Leven.

Vlieg als een adelaar vrij de wereld in;

eenzaam hoog

en met scherpe blik,

onderscheidend al wat is...

 

Spring als een gazelle

door ‘s levens bergen en dalen;

sierlijk en gezwind,

met licht lopende pas

uitdrukking gevend aan ‘s levensdans…

 

Ontdek nieuwe mogelijkheden

Geloof in je eigen zielekracht

en vindt  als de ‘vrije’ meeuw,

je nieuwe ‘vlucht’…

 

(M)cirkelpunt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug