Kom, O Lieflijk Licht....

10-12-2013 00:00

 

Kom,

O lieflijk Licht,

verbreek de aardse boeien

van zelfzucht en van eigenwaan

met Uw vuurpijl van Liefde.

Verteder het kille hart

omwille van het Kind dat wacht.

Verlicht wat nog verduisterd is,

ontsluier onze ogen...

 

Kom,

O lieflijk Licht,

beroer de stille Vlam

die in grenzeloze diepte

naar het Leven tracht.

Beroer dan met Uw adem

het vertwijfelde hart.

Wees welkom ,straal van Licht

Wees welkom ,waar Geboorte wacht…

 

Bevrijd ons dan

uit het donkere graf van ‘t denken.

en laaf ons aan de oevers van uw Levensstroom.

Vernieuw en reinig het beslagen hart.

opdat uw Wil in ons geschiedde...

 

O lieflijk Kind

Licht van het Licht

Kind van mijn dromen,

in wie ik Ben

Moge uw Liefde stromen,

Uw glimlach betoveren

elke ontheemde ziel.

Kind van de Ene,

in wie we Zijn.

 

Zing dan een nieuw Lied

voor Aarde en voor Mensheid.

Zing onbevreesd en onbegrensd,

Hoor die andere toon, die andere trilling.

Dans dan het volle Leven in...

(M)cirkelpunt

 

Terwijl Kerstmis nadert en we opnieuw herinnerd worden aan de komst van het Licht, de geboorte van het Christuskind, verkeert de wereld in een ontzettende chaos. De strijd neemt alsmaar toe en het leed is immens.

Deze beschaving lijkt beland te zijn op een menselijk dieptepunt en gaat zwaar gebukt onder de karmische last en de steeds grotere onderdrukking door duistere kracht. De impact op de mensheid, op de Aarde en al het leven op deze planeet is enorm.

Vooral de kinderen hebben het hard te verduren en worden overal geslachtofferd, zijn een onschuldige prooi voor de machtige en perverse elite die zich hierop uitleeft. 

Wereldwijd worden kinderen verkracht, seksueel uitgebuit , fysiek en psychisch mishandeld, geofferd in rituele praktijken of tot ‘slavendienst’ gedwongen door de grote heren van deze aarde omwille van winst en macht en vaak als oorlogswerktuig ingezet.

Wereldwijd verhongeren kinderen of zijn verstoken van elke vorm van menswaardigheid door het harteloze spel van de Mister Smith’s op deze aarde...

In Syrië alleen al zijn meer dan 11.000 kinderen gedood, sinds het uitbreken van de burgeroorlog, vaak door sluipschutters vermoord of gemarteld en geëxecuteerd.

In het hart van de wereld, de wieg van onze beschaving wordt het kind monddood gemaakt en vloeit zijn bloed.

Wat zacht en pril is wordt vertrappeld, wat zwak is wordt verworpen. Onmenselijke wereld, zo lijkt het wel...

Deze dagelijkse realiteit weerspiegelt wat in de subtiele gebieden, achter het wereldtoneel gaande is: de poging om op grote schaal het innerlijke Kind het zwijgen op te leggen, te vernederen en uit te roeien met als doel om de totale heerschappij te verkrijgen over de mensenziel en deze aarde.

Toch is er hoop want veel oude structuren brokkelen tezelfdertijd af en dit werd reeds voorzien door de grote Meester , 2000 jaar geleden:

 

‘Hebben jullie dat alles goed gezien?

Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven,

alles zal worden afgebroken!”

Mattheüs24

 

Wereldwijd worden mensen wakker, bewust geworden van de knechting waarin ze leven.

Hun kreet wordt hoorbaar, hun kracht neemt toe…

Klokkenluiders staan op, vaak met gevaar voor hun eigen leven. Gedreven door hun ziel kunnen ze niets anders dan spreken. Iets in hen tilt hen uit de alledaagsheid en de slaafse volgzaamheid en schenkt hen ongeziene moed.

Meer en meer durven mensen zichzelf zijn, durven hun stem laten horen en komen op voor onrecht en uitbuiting en energetisch vampirisme.

Meer en meer wordt het ‘spel’ zichtbaar, de wijze hoe het zich ontwikkelt zowel in het groot als in het klein en krijgt men inzicht in het reilen en zeilen van deze wereld en de mens.

Meer en meer groeit de hoop dat Vernieuwing komende is.

 

“Leer van de vijgenboom deze les:

zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 

Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.”

 Mattheüs 24,32-33

 

Daarom, geef niet op, laat je niet ontmoedigen., ook al lijken de koorden steviger te worden aangetrokken.

Het Christuskind dat Liefde is, zal overwinnen.

De wereld en de mensheid schreeuwen om dit goddelijke Licht, om die tinteling van Liefde , niet geworteld in emoties en gehechtheid, maar een stroom van Leven dat alles verwarmt, transformeert en elke schim, zowel binnen als buiten terugvoert tot zijn oorsprong ....

De grote Meester schonk troost aan allen die Hem konden horen toen hij op deze Aarde wandelde en doet dit nog steeds. Wees Vrij in jezelf , wees Krachtig en hou vooral vol, ook al steken de stormen vaker en heviger op, de beloning wacht op het eind…Verenig uw krachten opdat gekend en herkend wordt wat nodig is.

 

“Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.

Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.

Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.

Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken.

Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.”

Mattheüs 24,35-44

 

Aan allen een Gezegende Kerst,

(M) cirkelpunt

Ave Maria

youtu.be/QvEQ8pw84mg

Terug