De Aarde staat in brand

29-09-2014 00:00

De aarde staat in brand, haar oceanen en rivieren kleuren rood van het bloed en het hart huilt….

Het schreien van miljoenen zielen vult de ether en is hoorbaar tot ver buiten d’ aardse grens. 

De agressor kent geen mededogen in zijn blinde kracht . Zijn plan tot uitroeiing lijkt voltrokken te worden in de aanval op het teerste en kwetsbaarste op deze planeet en vermoordt wereldwijd het kind en zijn moeder , de onschuld en de intuïtie.  Doelbewust richt hij zich op het ‘hart’ van de mensheid omdat daarin de kiem ligt die leidt tot zijn eigen ondergang, de kiem die de Vrijheid van de menselijke ziel in zich draagt.

De verborgen strijd tussen Licht en Duister wordt op de spits gedreven en uitgevochten op dit wereldtoneel. De aarde is in diepe duisternis gehuld doch aan de horizon verschijnt reeds een warme gloed, de aurora van een nieuwe dag.

Want het Wereldhart blijft roepen en zendt haar Trilling uit. In haar ligt het Heil voor mens en wereld en ontwikkelt zich het mededogend hart. Hoor dan en treedt nader, Adem in opdat een nieuw bewustzijn Zijn mag, opdat een nieuwe Wind het Vuur mag aanwakkeren in de menselijke ziel. Een Vuur dat alle ballast verbrandt ,alle boeien doorbreekt en knellende banden opheft. Voedt het dan met zuivere gedachten, onbeladen woorden en onzelfzuchtige handelingen, zodat het Levensbrood kan rijzen  in de oven van het hart en de weegschaal des levens kan doorslaan. Want wanneer de Gnosis zich in de mens openbaart vindt een grote omwenteling plaats. Daarvoor is zelf-arbeid nodig , die, genesteld in Vertrouwen tot Inzicht leidt en zo de Weg opent tot het nieuwe Levensveld voor aarde en mensheid. Een grote verantwoordelijkheid rust op de schouders van elke ziel….

“Only an authentic transformation of the individual will bring significant changes to humanity ..” [Carl Jung]

De wereld staat in brand en we zitten er te midden in. Er wordt ons gevraagd te 'handelen' naar geest/ziel-vermogen wat elk moment van ons vraagt; er wordt ons gevraagd Stil te worden om te kunnen horen en te kunnen zien. In die Stilte verdwijnt de aandacht voor het kleine zelf en zijn buitenwereld en worden we geleid naar de Bergtop, naar Vrede in onszelf. Alleen dan kunnen we de wereld mededogend tegemoet treden, haar taal begrijpen en onthecht waarnemen. In Hoop ligt de kracht en het vertrouwen, want hulp is aanwezig in allerhande vormen en vanuit de vele lagen, opdat kan geschieden wat in het Plan besloten ligt.

Een andere wereld is mogelijk, een andere mensheid is mogelijk waarin Liefde de plaats inneemt van Angst en van het daaruit vloeiende lijden. Wanneer een nieuw bewustzijn wordt gewekt, de nieuwe ziel herboren , lonkt een nieuwe dageraad voor de ‘ge-heelde’ mens. Dat is de Belofte….

“Ik heb vuur op de wereld geworpen, en zie, ik waak erover tot het opvlamt.” Jezus in het  Evangelie van Thomas

 

(M)cirkelpunt

 

Terug