Erbarm U

04-04-2015 00:00

Erbarm U,

Vader van alle Leven

over deze wereld

die nu in diepste duisternis gehuld

losgeslagen en verloren lijkt.

Ontdoe haar van haar last

opdat zij opnieuw in U kan ademen...

 

Erbarm U,

Gij Liefdeskracht

over elke ziel

die zo ver afgedwaald

Uw Licht niet meer ziet

Uw fluistering niet meer hoort,

door kilheid wordt omringd.

Beroer elk hart

opdat het eens Huiswaarts kan keren.

 

Erbarm U,

O Christuslicht

over Uw Kinderen,

Verlicht in hen het verborgen Pad

dat leidt naar U;

opdat de Poorten van ‘t Licht

zich mogen openen

tot een heilig Welkom

en U alleen kan Zijn.

 

Stort U dan,

met vurige Geestkracht uit

in mens en over aarde,

opdat gezuiverd wordt

wat bezoedeld is en verdorven,

opdat weggemaaid wordt

wat onvruchtbaar is en doods,

opdat geketend wordt

dàt wat ‘t Leven beroofd.

 

Laat geen mensenziel verloren gaan

die in onwetendheid

geknecht werd en misleid,

maar Verlos hen uit hun innerlijke nood.

Dat Uw Liefde elk hart mag vervullen,

Uw Licht mag overwinnen

op Aarde en in de Mens,

‘t Aanzicht vernieuwend

van een nieuw beginnen....

(M)cirkelpunt

Terug