Op weg naar Pasen

06-04-2015 00:00

Zij die zich met het volkomen licht hebben bekleed,

worden door de machten niet gezien

en kunnen ook niet worden tegengehouden.

Wie zich in het mysterie met licht bekleedt,

zal tot eenwording kunnen komen.

Evangelie van Phillipus

In het Paasgebeuren openbaart zich het mysterie van de ware Menswording. Wat eens tot ‘leven’ komt door de goddelijke conceptie en geboorte van het Christuslicht in de ‘grot van Bethlehem’ of in het pure hart,  voltooit zich op Golgotha, ook Schedelplaats genoemd, en vindt ten slotte zijn bestemming in de Hergeboorte van de ware Mens.

Pasen is het feest van de Overwinning , van het sterven naar de oude natuur en het herrijzen van de nieuwe Natuur door de opstanding van de Christusgeest in de ontledigde mens.

Aangekomen op de Andere Oever , geheel ontdaan van alles wat niet tot haar behoort, vindt de vergeestelijkte Ziel opnieuw haar ‘heilige grond’ na een lange en vermoeiende reis. Zichzelf geworden weerspiegelt zij het goddelijk Aangezicht zoals het al altijd Was en Is .

Hier eindigt dan het innerlijke pad, is de strijd gestreden en lost elke beproeving op in het licht van ’t Helder Inzicht. Wijsheid en Liefde komen tot vervulling in de mens door de eenwording van Ziel en Geest; in de twee die EEN worden staat de ware Zoon op uit het lege graf der persoonlijkheid.

Wat een kruisgang , wat een offerande van de ziele-mens op het altaar van het Licht...wat een Winst!

Geen groter verraad kent de mens, dan het verraad aan de eigen ziel. Daardoor wandelt hij lange tijd in duisternis, is hij bekleed met ‘dierenvellen’ , vergeet zijn oorsprong en verzaakt hij aan zijn ware opdracht.

Het feest van Pasen nodigt steeds weer uit om zich het hoogste doel te herinneren wat in de mensenziel besloten ligt: de terugkeer naar het goddelijk Rijk door de opstanding van de Geest en het aanmeten van het Lichtkleed.

Want uit God worden wij geboren. 

In Jezus sterven wij. 

Door de Heilige Geest worden wij wedergeboren

 

Ex Deo nascimur

In Jesu morimur

Per Spiritum Sanctum reviviscimus

Deze ‘belofte’ geeft een oneindig ‘vergezicht’ en wakkert het verlangen aan, houdt het vuur brandend opdat de Feniks eens uit zijn as mag herrijzen. Dit staat haaks op de ‘ontmenselijking’ die vooral in deze tijd ingezet wordt door de Tegenkracht tot behoud van het eeuwige leven op deze aarde. Doch...vergankelijkheid kan nooit onvergankelijkheid beërven , schrijft Paulus in Korinthiërs, 

“Gezaaid wordt in vergankelijkheid,

opgewekt wordt in onvergankelijkheid.

Gezaaid wordt in oneer, opgewekt wordt in heerlijkheid.

Gezaaid wordt in zwakte, opgewekt wordt in kracht.

Gezaaid wordt een aards lichaam,

opgewekt wordt een geestelijk lichaam.”

“Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.” Jezus aan Nicodemus

Moge je dan deelachtig worden aan het Licht van Christus opdat dit Licht jouw bestemming wordt ...

Een Vreugdevol Paasfeest aan allen!

(M)cirkelpunt

 

 

Terug