Yeshua

20-11-2014 00:00
Yeshua
 
Er was een tijd
dat je wandelde op deze Aarde
en vriend en vijand in beroering bracht,
dat jouw glimlach en peilloos diepe blik
in menigeen het Vuur ontstak,
en jouw helder Woord,
een zoete aanraking was,
een tinteling,
een stroom van Liefde ,
die zocht naar elk hart,
om te helen,
de pijn van eeuwen.
 
Er was een tijd
dat de grond waarop je liep
bij elke stap van Leven bruiste,
dat we neervlijden aan jouw voeten
en dronken uit jouw mond ,
dat we thuis kwamen in jouw hart
waar het plan van de Ene zich ontvouwde.
Het was een tijd
waarin de Geest ontwaakte
en de verlossing wenkte
voor iedere ziel in slavernij.
 
Er was een tijd
dat een Nieuw Bewustzijn zich openbaarde,
en ’t ‘herstel’ werd aangekondigd voor elke mens,
Geroepen om te Weten
wat reeds lang vergeten was:
dat Liefde d’ enige bestaansgrond is voor ‘t Leven
en ’t Licht het ware Ademveld .
 
Nu is het tijd om te voltooien
wat toen begonnen werd,
om ‘t Licht niet te laten doven,
ons voor te bereiden op Uw komst.
 
Yeshua…
 
doorheen de eeuwen klinkt nog steeds jouw naam,
een spiegeling van Gods gelaat,
een blauwdruk van het vleesgeworden Woord,
een offerande voor elke ziel in nood.
In jou kwam het koninkrijk tot leven,
in jou werden twee tot Een.,
Voor zij die zagen met de ogen van het hart,
voor zij die liefhadden zonder maat,
was je de Teerbeminde,
Geliefde Meester,
Christus, Zoon van de Ene,
Metgezel en Vriend
 
Nu is het tijd,
om opnieuw te herinneren
hoe je sprak en hoe je keek,
hoe je bewoog in deze aardse sfeer;
wie je was en wat je deed en waarom je leed.
Nu is het tijd om te Weten
en te vergeten wat geleerd werd,
van schuld en zonde en boete zonder maat;
om het hart te openen,
Uw Wijsheid te horen
en te zien waar aller bestemming ligt.
 
Want een Gods Zoon is opgestaan
en toont ons de Weg tot ‘t Leven.
Het Licht straalt als nooit voorheen,
in Hem die Waarheid is
en Liefde geopenbaard.
 
Herinner je dan een Zoon te zijn
verloren in de woestenij van ‘t leven,
gebonden aan de wereld van brood en spelen,
Richt je op en sta dan stil
opdat ‘t Levensvuur ontkiemen kan
en jouw pad verlichten mag;
dat de zon mag oprijzen in je hart,
daar waar Liefde wacht….
 
(M)cirkelpunt

 

Terug