Wij worden opgeroepen

 

Wij worden opgeroepen tot Leven naar onze hoogste potentie,

ter voltooiing van Gods Plan

Wij worden opgeroepen standvastig te zijn in de verdrukking

opdat Zijn Wil tot uitvoering komt

door onze handen en voeten,

door onze ogen en oren,

en onze lippen …

zodat het Woord gestalte krijgt

en de ware Mens kan opstaan !

Dan wordt het Pasen ...

 

(M)cirkelpunt