Blindheid

Het is het beeld in de spiegel dat niet gezien wil worden

Het is de aanblik die teveel onthult

en te pijnlijk is voor de ogen

Het is het voelen van de prikkelingen van Liefde

die zichzelf uitnodigt om binnen te treden

en stoot op het gesloten hart

Het zijn de sluiers die niet afgerukt willen worden

waardoor men slechts wazig kijken kan

Maar mijn Broeder, troost je

Dit is het lot van de enkeling die het Pad gaat

van hij die getuigen moet

van wat hij grenzeloos aanschouwt

Dit is het lot van de dienaar Gods

die vanuit die andere wereld

voedsel aanreikt voor de hongerige ziel

maar niemand vindt die het aannemen wil…

Zo groot als het offer zal ook de beloning zijn.

 

(M)cirkelpunt