Het Licht in uw hart

 
Het is het Licht,
in uw hart 
dat zich herkent 
in de ander.
 
Zonder dit Licht 
lijkt alles afgescheiden
en heerst de dood.
Wat diep verborgen ligt
dient gewekt te worden,
wat slaapt
zal ontwaken.
 
Want in uw hart
vernieuwt zich
het Leven
en lost 
onwetendheid
zich op.
 
Vertrouw op dit Licht
werkzaam in uw binnenste
als enige Leidraad 
op uw Pad...
 
(M) cirkelpunt