Jubelt!

 

Jubelt! Weer is Christus uit de doden opgestaan, maar nu in u.

Eens waart gij  levend dood nu zijt gij levend geworden uit de dood.

Hoe prachtig schittert het gouden bruiloftskleed.

Het wordt door een ieder die zien kan, nu gezien.

Geen die het nog aanraken mag, want handen zijn te zwak voor het eeuwige Licht!

O mystieke kruisiging, verborgen heilsgeheim.

Wie aan het kruis wordt gehangen, zal overwinnen in de Geest, 

zal ademen, ja, eeuwig ademen in de liefde van God.

Uit:  ‘De weg der katharen, dertien zangen van een troubadour’

Marcel Messing