Als het zonlicht is verduisterd

 

Als het zonlicht is verduisterd

door nevels van gif en wolken van haat,

het water zijn zuiverheid verloren heeft

en verhandeld wordt als koopwaar,

bossen en wouden overal branden,

vulkanen vuur spuwen,

rivieren als wild geworden reuzenslangen

met hun waterstaart driftig om zich heen slaan,

het ritme van eb en vloed is verstoord,

mensen, dieren, planten en talloze

 andere levende wezens sterven,

het geestelijk klimaat verdorven is,

de stank van grove leugens

tot de hoogste hemelen reikt,

talloze mensen ontaard zijn,

volk tegen volk ten strijde trekt,

moord en doodslag het sacrale leven

trachten te vernietigen,

de dharma kreupel door de straten gaat,

houd juist dan de lamp van het goddelijk licht

brandend in je hart

als een wijze maagd,

een wijze ziel,

die lichtend inzicht heeft.

 

Als de kinderen van het licht

overal ter wereld hun geestelijk wapenkleed dragen,

duisternis bestrijden vanuit hun ziel,

de dwazen vol begeerte grijpen naar macht,

arrogantie en hoogmoed zetelen op de troon

van ijdelheid en waardeloosheid,

de wijzen zich terugtrekken

in het huis der stilte,

ruwe taal door ontelbare schorre kelen klinkt,

waarheid tijdelijk rust in valleien van sereniteit,

verborgen voor de vurige blik van wolven,

weet dan dat ook overdag

 de nacht zich over heel de wereld

 heeft uitgespreid,

maar ook

dat het onvergankelijke Licht

dan spoedig alles met kracht zal doorstralen

en de kans om werkelijk te ontwaken

dan groter is dan ooit tevoren,

het venster van tijd en ruimte

gebroken kan worden in jezelf.

 

Wees krachtig vanuit het hart

nu de oude wereld wankelt op lemen voeten

en duizenden demonen klaarstaan

om heel de schepping te vernielen

en hun zogenaamde orde willen vestigen,

dwars door de wijd opengesperde muil

van monstrueuze chaos.

 

Poog niet hen te verslaan met wapens van geweld,

maar vanuit de onoverwinnelijke kracht

en scherpte van de geest,

in het besef dat dader

en daad met elkaar verbonden zijn

zoals de boogschieter met zijn afgeschoten pijl

en de spin met alle draden

van zijn zelf gesponnen web.

Het kosmisch recht is niet te vergelijken

met de blind geworden rechtspraak van Vrouwe Justitia.

 

Het Licht strijdt nimmer,

maar tilt duisternis in het licht,

ontsluiert alles wat zich tracht te verbergen

in donkere dodelijke vormen.

 

Aarzel niet, wanneer je maar wilt,

het lichtend Woord te hulp te roepen,

wend je blik naar binnen,

daal af in de grot van je hart

waar diep verborgen het kroonjuweel van liefde is,

nimmer te vinden in een aards koninkrijk.

Doorleef het vleesgeworden woord van liefde,

los volledig op in het Licht,

dat puur Bewustzijn is.

 

De zwartste nacht

zal opengebroken worden door het Licht.

Demonie zal tot een einde komen

nadat het grote spel

 van misleiding, leugen, haat en bedrog

eens volledig uitgespeeld zal zijn

op het wereldschaakbord van zwart-wit.

Het Licht

zal alles herscheppen,

zodat volkomen bevrijding

uit de klauwen der begoocheling

een absolute mogelijkheid wordt.

 

Dwars door de duistere wereldnacht heen

daalt reeds over alle werelden

de zegen af van de Genadezon,

de Zon der zonnen,

die alles en iedereen doordringt

 die rusten in de schoot van het Ene,

dé Ene.

 

Bewustzijn zal alles

tot wedergeboorte stuwen

zodat vanuit vrije wil en heilzame keuze

de verloren zoon en dochter

het Huis van het Licht

weer binnen kunnen treden,

maar nu voorgoed,

gerijpt door talloze ervaringen

binnen het in tijd en ruimte

almaar ronddraaiende levensrad

van demonische krachten,

gevoed door brandende verlangens

en diepe onwetendheid.

 

Begin en einde zullen oplossen

in de Bron van alle licht,

zelf bronloos.

 

Licht en liefde zij met ons allen.

 

Moge Licht en liefde ons begeleiden op ons pad.

 

Licht en liefde zijn ons vaste anker

in het bootje van ons lichaam,

dat nu over de woeste baren

van de wereldzee vaart.

 

Richt steeds de blik op de hemelhoge vuurtoren

van het onvergankelijke Licht

dat brandt in ieders hart.

 

De innerlijke meester waakt altijd over ons,

ook nu de golven tot onze lippen reiken.

 

Vrede, vrede, vrede!

Amen. Aum.

 

Marcel Messing

(Pyreneeën, juni 2021)

www.marcelmessing.nl