Essentie van Kerstmis

ESSENTIE VAN KERSTMIS

Christus en de kerstman
Kerstmis. Al weken geleden hebben velen de kerstboom opgetuigd met lichtjes, glimmende kerstballen, de piek en andere versieringen. Bij sommige mensen staat onder de kerstboom een kerststalletje met het ‘kindeke Jezus’, Jozef en Maria, de os en de ezel, enkele ‘goede herders’ met hun schaapjes en ‘drie koningen’, uitgerust met goud, wierook en mirre.

De kerstboom vindt zijn oorsprong in de levensboom die in talloze mythen is beschreven. Verwijzen de ‘goede herders’ naar voorchristelijke ingewijde leraren die hun leerlingen in innerlijke kennis (later gnosis genoemd) onderrichtten, de drie ‘koningen’ uit het Oosten, oorspronkelijk maga’s geheten, gaan terug op voorchristelijke ingewijde wijzen, die volledig op de hoogte waren van de openbaring van het Christuslicht in de gestalte van de mens Jezus.
De Christus staat bij tallozen allang niet meer centraal met de kerst, wel Santa Claus (een verlengstuk van Sinterklaas), die in vele landen uitbundig wordt herdacht.

In Frankrijk heet de kerstman ‘père Noël’, die in grootwinkelbedrijven en grote (super)markten aanwezig is om de kinderen en hun ouders de waren aan te prijzen waar de betreffende bedrijven wel bij varen. Hij gaat gekleed in een brede rode mantel en draagt een lange witte baard en rode muts. De kerstman wordt vooral afgebeeld op een arrenslee, voortgetrokken door rendieren. Volgens sommige onderzoekers gaat de kerstman met zijn rode mantel en lange witte baard terug op een idee van een van de Rothschilds, die in de uitvinding van deze gestalte meer brood zag dan in de openbaring van het Christuslicht in Jezus.

Al weken lang liggen de etalages vol met cadeaus en zilverkleurige witbestoven kerstslingers. De kerstmarkten verspreiden niet alleen de geur van oliebollen, speculaas, amandelspijs, kerstkransen, honing- en gemberkoeken, maar tonen ook allerlei kleren, speelgoed, schoenen en vooral poppen voor kinderen. Opvallend dit jaar zijn de ‘geslachtsneutrale’ poppen, genderpoppen. De verdwazing slaat overal toe, al mag je dat niet altijd hardop zeggen, wil je niet het risico lopen in een bepaalde hoek geplaatst te worden, zoals rechts, extreemrechts of gewoon gestoord. Nogal wat gezinnen, die normaal gesproken door het jaar heen de buikriem wat strakker moeten aantrekken, schromen niet de portemonnee te openen voor cadeaus, etenswaren en drank. Copieuze veel gangenmenu’s, vergezeld van kerstwijn of andere drankjes, staan centraal. Om de mensen in een kerstsfeer te brengen klinken door geluidsboxen wereldse kerstliederen, zoals ‘jingle bell’, die niet doen herinneren aan de historische lichtgeboorte van Jezus de Christus, nu al meer dan 2000 jaar geleden.

Kerstmis: Christus missus est
Zeker, er zijn nog nachtmissen voor hen die door middel van een dierbaar samenzijn de geboorte van Jezus de Christus willen gedenken, ook al weten tallozen niet meer dat het woord ‘Kerstmis’ is afgeleid van de Latijnse woorden Christus missus est (Christus is gezonden). In een duistere tijd, op een kruispunt van het wereldgebeuren, manifesteerde zich ruim 2000 jaar geleden op Aarde de Christusgeest, het Licht der Lichten. Dat de drie maga’s volledig op de hoogte waren van de betekenis hiervan, blijkt uit hun geschenken: goud als symbool van het eeuwige Licht, wierook als de allesdoordringende geur van de Heilige (helende) Geest en mirre als symbool van meesterschap over de dood en de kennis van wedergeboorte. In drie boekdelen over de parabels van Jezus heb ik jaren geleden getracht te schrijven over de grootse incarnatie die we kennen onder de naam van Jezus, de Latijnse vorm van het Griekse Ièsous, afkomstig van het Hebreeuwse Jeshua (Jesjoea) of Jehoshua (Jehosjoea). Vooral zijn leringen staan hierin centraal. Deel 3 van de parabels over Jezus, Het huis op de rots gebouwd, is in 2022 in herdruk verschenen bij uitgeverij Obelisk.

Spirituele versus transhumane mens
Kerstmis. Hoe komt het dat we de essentie van deze grootse incarnatie zijn vergeten, die voor ons de mogelijkheid heeft geopend om een spirituele wedergeboorte te realiseren, door Jezus zelf de geboorte uit ‘water en geest’ genoemd, ook wel ‘de tweede geboorte’ geheten. ‘Water’ duidt hier op het verkrijgen van innerlijke kennis, gnosis, die het mogelijk maakt om ons te verenigen met de ‘universele Geest’, ook wel Heilige Geest genoemd, die ons van binnenuit heelt, heel maakt. Voorwaarde hiervoor is een totaal andere levensstijl, die zich uit in het tot zich nemen van zuiver stoffelijk en geestelijk voedsel. Hierbij dienen we ons bewust te zijn van allerlei krachten die ons van de ‘tweede geboorte’ willen afhouden en ons voorgoed tot slaaf willen maken. De Nag-Hammadibronnen spreken van boosaardige krachten van een demonisch karakter, archonten genoemd.
Een recent voorbeeld hiervan. Onlangs waagde de internationaal bekende voorzitter van het World Economic Forum (WEF) te Davos, Klaus Schwab, te zeggen: ‘God is dood.’ Tegelijkertijd dicht hij het WEF goddelijke krachten toe en schroomt niet om eraan toe te voegen dat ‘Jezus fake news is’. Zou hij dit ook durven te zeggen over Mohammed of Jahweh?
Samen met de Israëlische historicus Noah Yuval Harari, hoogleraar aan de universiteit te Jeruzalem, en talloze andere wetenschappers van bedrijven en universiteiten wordt versneld toegewerkt naar een ‘nieuwe mens’: een ‘transhumane mens’, een imitatiemens die via smarttechnologie, zoals artificiële intelligentie, implanteerbare chips, robotica en vele andere digitale technologieën, binnen nu en een aantal jaren de oorspronkelijke, creatieve mens, drager van een goddelijke vonk, wil vervangen door een cyborg. Niet voor niets zegt Harari: ‘We zullen goden zijn.’ Maar wat voor een soort goden? In zijn boeken Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid en Homo Deus. Een kleine geschiedenis van de toekomst kondigt hij de supermens, de transhumane mens, aan. Het is een ontzielde mens, in wie alle geestelijke potenties zijn geblokkeerd of kapotgemaakt.

Voor god spelen
Volgens Harari en vele anderen kan de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd worden door moderne technologie. Het bewustzijn en het geheugen worden door hen als producten van het brein beschouwd, die getransporteerd kunnen worden door de menselijke geest te downloaden in een solide voertuiglijkheid of te verbinden met een machine (cyborg). Hierdoor ontstaat een ‘spirituele machine’ en wordt volgens Harari en anderen onsterfelijkheid gerealiseerd. Zo kan de nieuwe, transhumane mens volgens hen als een god over zijn lot heersen.

Transhumanist dr. Robert J. White is van mening dat binnenkort zowel het hoofd van een mens getransplanteerd kan worden als de menselijke ziel. Hoogleraar psychologie aan de universiteit van Harvard, Steven Pinker, neurowetenschapper en futuroloog Ken Hayword, hersenwetenschapper George Church en biotechnoloog Craig Venter (miljardair) en nog vele andere wetenschappers kunnen daardoor ongestoord doorgaan met hun frankensteinprogramma’s. Onder de noemer van transhumanisme willen zij voor god spelen en ‘het menselijk ras verbeteren’, ‘zelf leven scheppen’ en op korte termijn ‘onsterfelijkheid realiseren’.

Op weg naar een technocalyps?
Van George Church is de uitspraak afkomstig: ‘Niemand zal mij verhinderen God te worden. Wie dit toch tracht te doen zal ik doden.’ Sinds de wetenschap de materiële code van het DNA heeft gekraakt en over technologie beschikt om het DNA te manipuleren, dreigt er mijns inziens een reële technocalyps.
‘Waarachtig, aan het einde van de eenentwintigste eeuw zal er geen dood meer bestaan. (…) Als software zal onze sterfelijkheid niet langer meer afhankelijk zijn van de overleving van computerschakelingen,’ aldus Ray Kurzweil. Ook hij streeft naar een onsterfelijke mens. Hij verwacht dat er voor 2029 een menselijk lijkende vorm van AI zal zijn. Kurzweil zegt: ‘AI wordt momenteel aan levensverlenging gekoppeld, het is een simulatie van de biologische vorm’. Het idee dat er een scheppende God zou bestaan is volgens hem totaal overbodig. Het moment waarop mens en machine samensmelten wordt door Ray Kurzweil ‘singulariteit’ genoemd. Kurzweil heeft zijn grafsteen al laten ontwerpen, met daarop de woorden: ‘1948 – never’.
Transhumanisten gaan ervan uit dat uiteindelijk ook de menselijke geest in de nieuwe wereldorde vervangen kan worden door ‘artificiële intelligentie’. Dit staat loodrecht op de ‘blijde boodschap’ van de Christus: door een spirituele wedergeboorte kan de mens zijn goddelijke bestemming realiseren. Dat is de essentie van Kerstmis. Transhumanisten streven echter een cyborg na. Op 9 mei 2016 gaf ik in het kader van het 70-jarige lustrum van de Technische Universiteit Delft, georganiseerd door het Studium Generale, een lezing in het auditorium van de universiteit over het onderwerp ‘Op weg naar de cyborg? Transhumanisme en ethiek’.

Ontzieling van de mens: dictocratie
Een van de belangrijkste doeleinden van de nieuwe wereldorde (wereldregering) is de ontzieling van de mens. Een door de machtselite gecreëerde ‘wereldreligie’ zal dan domineren. In ‘Code rood. Alarm!’,  in het Engels als boek verschenen, kunt u hier meer over lezen. Vanuit onder andere de VN, de WHO, de EU en het WEF worden talloze regeringen beïnvloed en sluipen er bijna dagelijks – soms bijna onmerkbaar – diabolische krachten binnen in onder meer opvoeding, onderwijs, religie, politiek, wetenschap, sport, industrie en media, waarbij de democratie geleidelijk is veranderd in wat ik demoncratie pleeg te noemen. Na ‘genetische selectie’ zal de overgebleven mens als slaaf de machtselite moeten dienen, gecontroleerd door een alom aanwezige digitale technologie. In mijn boek Worden wij wakker?, voor het eerst gepubliceerd in 2006 (opnieuw in herdruk bij uitgeverij Obelisk), is dit in grote lijnen geschetst.
In het zeer aanbevelenswaardige boek Dic.to.cra.tie van bedrijfsjurist en advocaat Rob van der Well kunt u gedetailleerd lezen hoe een en ander tot stand is gekomen, de democratie al niet meer bestaat en via allerlei systemen, (wereld)organisaties, politieke machten, bedrijven, banken, niet-gouvernementele organisaties en vooral geheime genootschappen, belangrijke zaken zijn uitgewerkt via aantoonbare complotten.

Ja, er is inderdaad sprake van een ‘dictocratie’, een ‘bestuursvorm waarin een machtselite verantwoording verschuldigd is aan uitsluitend zichzelf en het volk op die machtselite mag stemmen’. In de scherp geformuleerde conclusie (p. 235-240) toont de auteur wat er aan de hand is en welke mogelijkheden ons nog resten om een tegen de mensheid en andere levende wezens gerichte oorlog te keren (uitgave Obelisk).

Kracht van het Licht

Het Licht zal al die mensen die oprecht streven naar wedergeboorte, naar de essentie van het leven, tot steun zijn. De demonische machtselite zal nimmer ten volle haar ‘droom’ kunnen realiseren, omdat ze niet werkelijk weet wat de kracht van het Licht en de Liefde is, van Bewustzijn, dat het Al tijdloos doordringt. Ook al heeft ze de mensheid stap voor stap gevangengenomen in een duistere matrix, ze beseft niet dat ze ook zelf gevangenzit, maar dan in een nog grotere matrix van duisternis en dat ze niet de macht over het leven heeft. Die is in handen van het Ene, de Ene, die alles wat er nu gelijktijdig en versneld gebeurt tot een zekere grens toestaat. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de mens begiftigd is met een vrije wil, ook al wordt die in onze tijd door nogal wat wetenschappers ontkend.
Dankzij de vrije wil zijn wij in staat om elk moment een keuze te maken. Iedereen zal in de komende tijd een keuze dienen te maken en zich moeten declareren: ga ik voor het innerlijk pad of voor slavernij? Al gaan we ongetwijfeld nog een zware periode tegemoet, en met ons allerlei andere levende wezens, we kunnen dit dragen en verdragen vanuit een dieper inzicht in het leven, vanuit de kracht van het Licht en de Liefde, vanuit een innerlijk weten wie en wat we werkelijk zijn: lichtwezens, die juist in deze duistere tijd een unieke kans krijgen om via een ‘tweede geboorte’, essentie van de kerstboodschap, voorgoed terug te keren naar het huis van de Vader, het huis van het onvergankelijke Licht.

‘Stal van Bethlehem’: het geheim van het hart
Van het allergrootste belang is van binnenuit weten dat in ons hart de goddelijke lichtvonk woont, waardoor het kind van licht geboren kan worden. Het was cardioloog Pim van Lommel, die er in zijn indrukwekkende boek Eindeloos bewustzijn op wees dat het hart een uitstraling heeft die vele malen sterker is dan die van het brein, terwijl bijvoorbeeld hersenonderzoeker Dick Swaab een belangrijke rol toekent aan het brein, getuige zijn boek Wij zijn ons brein.

Het gaat om een innerlijke geboorte vanuit ons hart, waar in de top van de rechterhartkamer de goddelijke lichtvonk verborgen is. In het gnosticisme wordt het hart ook wel ‘de stal van Bethlehem’ genoemd. Niet alleen canonieke teksten, maar vooral gnostische en esseense teksten spreken over het innerlijk Christos-beginsel in het hart.

Over de geheimen van het hart werd al ruim vóór de historische manifestatie van Jezus de Christus op Aarde gesproken in de Veda, het aloude weten van India, dat vooral tot uitdrukking komt in de upanishadsBrahman, het goddelijk principe, woont in ‘de holte van ons hart’, zo staat er geschreven. De upanishads bevatten geheime kennis die leraren, bij voorkeur in de wouden, aan hun leerlingen doorgaven als ze er rijp voor waren. Upanishad is afgeleid van upa-ni-shad, ‘zitten naast de leraar’.

Ook in de symboliek van de ‘stal van Bethlehem’ ligt het geheim van het hart verborgen.
Zo duiden ‘de os en de ezel’ op het transformeren, temmen of domesticeren van de dierlijke krachten in ons lichaam, zoals agressie, drift en tomeloos verlangen, die ons verhinderen een deugdzaam leven te leiden. Door deze krachten stap voor stap te transformeren, kunnen we de kostbare en lumineuze uitstraling van het goud, het pure licht, in ons hart herkennen én ervaren. De helende (Heilige) Geest zal daarbij onze ‘aardse geur’, symbool van gebondenheid aan de stof en illusie, transformeren in een ‘hemelse geur’, gesymboliseerd in de geur van wierook. Weinigen beseffen dat grote leraren vaak letterlijk een ‘geur van heiligheid’ uitwasemen. De dood, die het eindpunt betekent van een leven dat verbonden is met de biologische ofwel eerste geboorte, zal voorgoed overwonnen worden als de ziel het innerlijk pad gaat. Dit wordt gesymboliseerd in de mirre.
Het woordje ‘Bethlehem’ is samengesteld uit de Hebreeuwse woorden Bethel en Lehem, dat vertaald mag worden als ‘Huis van het spirituele voedsel’ of ‘Huis van het geestelijk brood’. Door een radicaal andere levenswijze, vergezeld van gnostische kennis over de ‘wedergeboorte uit water en geest’, kan de tweede geboorte plaatsvinden. Het is een spirituele (weder)geboorte, die ons volkomen verenigt met het Licht, waarvan logion 50 van Het evangelie van Thomas zegt:

‘… Wij zijn gekomen uit het Licht,
daar waar het Licht uit zichzelf is ontstaan.’

Alles zal in de komende tijd aan het licht komen. Alles.

‘Er is niets verhuld dat niet onthuld zal worden
of geheim dat niet bekend zal worden.
Daarom, alles wat je in het donker hebt gezegd,
zal in het licht gehoord worden,
en wat je elkaar binnenskamers in het oor fluistert,
zal van de daken verkondigd worden.’
Lucas 12:2-3

Werkelijke verlossing, werkelijke wedergeboorte, heeft te maken met inzicht in de ‘wedergeboorte uit water en geest’, diep verbonden met het mysterie van Kerstmis. ‘In de wereld zijn, maar niet meer ván de wereld.’ Alle krachten die de duisternis op Aarde in stand houden zijn doorzien. Pas door innerlijke kennis, gnosis, kunnen we ons bevrijden van de ketenen van slavernij.

‘Onwetendheid is slavernij,
gnosis is vrijheid.
Als we de waarheid kennen,
zullen we de vruchten van de waarheid
vinden in onszelf.
Als we ons met haar verenigen,
zal ze ons in volheid ontvangen.’
Evangelie volgens Filippus, paragraaf 123

Pure Liefde staat boven iedere dualiteit. Wie innerlijk ‘de boom van kennis van goed en kwaad’ weet te transformeren tot de ‘levensboom’, de ‘kerstboom’ ofwel ‘Christusboom’, zal van binnenuit geheeld worden. 

Kerstmis: Christus missus est

 Diep in ons hart is de grot van Betlehem.
Daar woont het goddelijk lichtkind
dat verlangt geboren te worden
in het Licht der Lichten
en uit te groeien tot een volkomen kind van licht,
verlangend naar het huis van de Vader-Moeder,
het grenzeloze Licht,
de grenzeloze Liefde,
de grenzeloze Waarheid,
de tijdloze Vrede.
Laat ons altijd luisteren
naar de stem van het hart,
de stem van de stilte
die tot ons spreekt
in de innerlijke grot van Bethlehem.

Kerstmis: christus missus est!
Het Licht der Lichten
is altijd aanwezig,
ook in duistere tijden.

Ter overweging een paar uitspraken van de mysticus Angelus Silesius (pseudoniem van Johan Scheffler, arts uit Silesië, 1624-1677):

‘Als gij het Eeuwig Woord in u wilt horen spreken,
laat dan het mensenwoord de stilte niet verbreken.’

 ‘Sterf voordat gij sterft, opdat gij niet zult sterven
wanneer gij sterven moet en eeuwig leven derven.’

 ‘Werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren,
maar niet in uw hart, dan waart gij toch verloren.’

Marijke en ik wensen u een vreugdevol innerlijk kerstfeest toe en een lichtend Nieuwjaar. Moge Licht en Liefde ons allen vergezellen op ons pad naar ons werkelijke thuis. Moge innerlijke vrede het roer zijn in ons lichaamsbootje, dat over een woelige zee vaart. Denk aan de innerlijke meester, die nimmer slaapt!

Vrede, vrede, vrede.
Shanti, shanti, shanti.
Sjaloom, sjaloom, sjaloom.
Salim, salim, salim!

AMEN. AUM !

Marijke en ik willen al diegenen die ons goede wensen hebben doen toekomen voor Kerstmis en Nieuwjaar op deze wijze hartelijk danken! Het was ons een vreugde om al deze wensen te mogen lezen.

© Marcel Messing, 25 december 2022