En Jezus sprak...

 

En Jezus sprak: Vader, zie daar,

Hoe de ziel, opgejaagd door het Kwade,

Ver van uw adem,

Vruchteloos over de aarde rondzwerft.

Zij tracht de bittere chaos te ontvluchten,

Maar weet niet hoe zij kan ontstijgen.

 

Daarom, Vader, zend mij erheen.

Met zegelen zal ik afdalen en

Alle hemelen zal ik doorwandelen.

Alle geheimnissen zal ik openbaren

En de gestalte der goden zal ik zichtbaar maken.

Het verborgene van de heilige weg

Zal ik bekend maken en

De gnosis zal ik opwekken.

 

Hippolytus van Rome 235