Nieuwsbrief december 2017 van Marcel Messing

 

 
 
In december 2016 ging de kerstgedachte over Het tijdloze Christuskind. Voor 2017 twee gedichten ter overweging. Juist in een uiterst verwarrende en donkere tijd mogen we nimmer vergeten dat in ons hart een ondoofbaar licht brandt. Een licht dat erom vraagt in een innerlijk proces de tempel van het lichaam volledig in licht te zetten. Het is het proces van Bethlehem tot Golgotha, zoals we in het kort hebben uiteengezet tijdens de laatste twee lezingen op zondag 26 november (Oostkamp) en zaterdag 2 december (Rosmalen) jl. Een compilatie van deze lezing zal t.z.t. op deze site verschijnen. 

 
Het innerlijk proces van Bethlehem tot Golgotha vindt in eenzaamheid plaats. Het staat los van allerlei buitenissige verschijnselen, kent geen ‘esotoerisme’, leidt tot een ‘in de wereld zijn’ en niet meer ‘van de wereld zijn’. Goden, noch buitenaardse krachten kunnen ons tijdens dit proces helpen. Het is een proces vanuit de innerlijke Christuskracht. 
Wie durft de naam Christus nog uit te spreken in een tijd waarin de kerstman met zijn rode mantel, zijn ‘roodschild’ vol smetten en zijn (n)arrenslee ons op allerlei wijzen misleidt en de stof intrekt door steeds opnieuw de oude slang van begeerte in ons op te wekken? Durven we nog aan de Christus te denken, die het innerlijk pad onderrichtte, een tijdloos pad dat niets aan geldigheid verloren heeft?
Kerstmis. Wat is er mis met Kerstmis? Vervang het woordje ‘kerst’ door Christus en je ziet onmiddellijk hoezeer het valse licht ons naar beneden wil trekken om dat wat binnenin ons is gevangen te nemen in een wereld vol leugens. Kerstmis, kerstfeest, kerstboom, kerstbal, kerstverlichting, kerstmarkt, kerstrapport, kerstvakantie, kerstcadeaus… Laten we nimmer vergeten: het Licht schijnt nog steeds in de duisternis.

 
‘Waarom lachen, waarom opgetogen zijn
terwijl de wereld in brand staat? 
Jullie zijn gehuld in duisternis [van onwetendheid]. 
Waarom zoeken jullie niet naar het licht?’
Dhammapada 146

 
Laten we nimmer vergeten dat we uit het tijdloze licht zijn voortgekomen, het licht dat ‘uit zichzelf is ontstaan’. 
Als we ons niet meer richten op het innerlijke licht in ons hart, kan het artificiële licht, het luciferiaanse licht ons overheersen via een virtuele wereld van bijvoorbeeld computerspelletjes, 3-D, gsm’s, cybernetica, robotica, transhumanisme, artificiële intelligentie. 

 
Geen enkele archont of buitenaardse kracht kan ons gevangen houden als we de innerlijke weg kennen én gaan, als we ons bevrijden van alle waan, het hart (Bethlehem) dagelijks voeden met licht (geestelijke spijs) en de weg gaan die leidt tot opheffing van alle dualiteit in het hoofd, de schedelplaats (Golgotha). Het is een innerlijke geboorte en een innerlijke kruisiging van de vijf zintuigen. Dit proces wordt gehoond en gehaat door al die krachten die de liefdesenergie van de innerlijke Christus verloochen.
 
Laten we daarom reflecteren over de innerlijke betekenis van Kerstmis. Kerstmis komt van het Latijn Christus missus est (‘Christus is gezonden’). Dat betekent dat het oorspronkelijke Licht, het Licht als levend Woord (trilling) in onze stoffelijke schepping is afgedaald en ingedaald. Een groot meester, vervuld van deze Lichtkracht, kwam op aarde om een immense wending teweeg te brengen, die nog niet door iedereen begrepen wordt. Eens in het eigen hart begonnen, vindt het innerlijk pad zijn voltooiing in de kruisiging van alle zintuigen. Diep en verheven zijn de Christusmysteriën.

 
Wij wensen u sfeervolle en lichtende kerstdagen toe en een lichtend begin van 2018. Geen enkele donkere kracht zal er ooit in slagen het grootse scheppings- en bevrijdingsplan van het Licht te kunnen dwarsbomen. Blijf vertrouwen op het Licht!
 
 

©Een groet uit het hart van Marcel & Marijke Messing

www.marcelmessing.nl