Zo weinigen kennen de Ware en Levende God en volgen Hem

22-09-2015 00:00

De overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet voelen er weinig voor om zich werkelijk tot God te keren, en werkelijk op Hem te vertrouwen. En van diegenen die zich toch tot de Ware God wenden, zal waarschijnlijk slechts een miniem percentage trachten zich waarlijk en in diepe ernst volledig in Hem over te geven. Het is hoogst onwaarschijnlijk - maar niet onmogelijk - dat duizenden mensen ware volgelingen van de Persoonlijke en Onpersoonlijke God worden gedurende de tijd dat dit lichaam, Dava, leeft, of gedurende de tijd dat een andere Ware Incarnatie leeft en zichzelf beschikbaar stelt voor de mensheid. Een Incarnatie kan zichzelf kenbaar maken aan de mensheid, maar hij kan het ook niet doen, en hij kan individuen onderwijzen en helpen, maar hij kan het ook laten. Hij of Zij is niet gebonden aan enig persoonlijk doel. Maar Zij die hun Bestaan publiekelijk aankondigen, zullen hoogst waarschijnlijk niet omgeven worden door massa’s volgelingen. Dat feit staat zo vast als een huis. Wanneer je duizenden (of nog meer) mensen ziet die volledig zijn toegewijd aan een levende spirituele leraar, meester of guru, weet dan dat de kans minimaal is dat die persoon een Incarnatie is van de Levende God. 

Waarom is dat zo? Wordt niet in veel spirituele groepen onderwezen dat in principe alle mensen een waar Hoger Leven kunnen leiden, en zelfs tot authentieke God-Realisatie kunnen komen? Ja, het is waar dat iedereen deze mogelijkheid  heeft, maar, wanneer daadwerkelijk voor de keus gesteld, zal de massa altijd het natuurlijke leven verkiezen boven de Weg van God. Het is niet reëel te veronderstellen dat de hele bevolking ooit Opgeheven wil worden naar het Hogere Leven of zelfs tot Incarnatie (God-Realisatie.)

De meest essentiële reden waarom de gewone religieuze en spirituele massa zich helemaal niet  geïnteresseerd voelt om volgeling van de Levende God te worden, zal de meeste lezers verrassen en gaat recht tegen de ‘spirituele correctheid’ in. Wat is nu die meest essentiële reden? Het feit dat de overgrote meerderheid op Aarde zich niet aangetrokken voelt om zich tot Hem te wenden is namelijk een onderdeel van Gods Ontwerp van de Schepping. De massa heeft de mogelijkheid en capaciteit om te kiezen voor het Hogere Leven en voor Incarnatie, en zou zich dus tot God kunnen wenden. Maar de grote meerderheid zal wanneer het voor de keus wordt gesteld, overeenkomstig het Ontwerp direct kiezen voor het natuurlijke leven. Hierdoor zullen de meesten die mijn geschriften over de Leer van Vrijheid lezen, mij en de Weg hoogst waarschijnlijk afwijzen. Dat is natuurlijk en normaal, het is te verwachten en volledig acceptabel, zelfs al hebben vele volgelingen vaak moeite met dit idee. Vrijwel iedereen die in dit boek begint te lezen, stopt ermee nog voor er tien bladzijden voorbij zijn, en zal er nooit weer opnieuw aan beginnen. 

God’s creatie van ruimte en vorm is perfect zoals het is, en vormt de ideale arena voor de Incarnatie van de Schepper. Schepping gaat alleen maar over God; schepping is er niet voor zichzelf. Het feit dat waarschijnlijk slechts enkelen zich tot God zullen keren, betekent niet dat de schepping niet perfect of gebrekkig is. Het feit dat slechts enkelen zich tot God zullen wenden is Gods Werk, en niet Zijn ‘fout.’ Het concept ‘fout’ impliceert schuld aan een onwenselijke actie of uitkomst. Maar in feite is er niets fout aan Gods Ontwerp, het Ontwerp dat impliceert dat weinigen Hem zullen volgen. Die realiteit is noch “goed” noch “slecht”, het is wat het is, als deel van Gods Schepping. Er kan nergens een fout aan toegeschreven worden wanneer alles is zoals het zijn moet.

Bedenk dat de massa hoegenaamd niet geïnteresseerd is of geen behoefte heeft om God te zoeken, maar ook dat God niemand uitsluit van de mogelijkheid Hem te zoeken. Gods Liefde en Ontwerp maken het mogelijk voor de massa zich tot Hem te keren. Zonder enige uitzondering heeft ieder individu de keus en de mogelijkheid, maar door het Ontwerp kiezen de meesten voor de natuurlijke weg boven Gods Weg wanneer ze voor de keus gesteld worden. De Deur is altijd open, en God maakt geen onderscheid en sluit niemand uit. Iedereen die het zich voorneemt kan erg snel veranderen en vandaag nog een ware volgeling van God worden. Alles is mogelijk met God.

Wat precies in God’s Ontwerp veroorzaakt het feit dat de massa zich niet bezighoudt met de zoektocht naar Hem? En dat terwijl iedereen de mogelijkheid heeft het Hogere Leven te leven, en God geen enkel persoon ervan weerhoudt om Hem te zoeken? Er spelen enkele specifieke factoren een rol:


a. Het bestaan van een Ware Incarnatie is zeer zeldzaam. Als je nieuwsgierig bent, en als je het nog niet eerder gedaan hebt, ga dan eens een tijdje in het spirituele circuit meewandelen, ga in verschillende spirituele groepen kijken. Praat met mensen die daar betrokken in zijn, of zijn geweest, praat met spirituele leraren, meesters en guru’s. Luister naar de verhalen. Kijk nauwkeurig naar de spirituele zoekers en hun leraren. Bekijk goed hun staat, hun kwaliteiten, gedrag, hun leven. Ben eerlijk naar jezelf: wat zie je en hoor je nu werkelijk?

Beschouw ook hun paden en oefeningen. Ga eens naar een spirituele of metafysische boekwinkel. Lees de boeken, als je het kunt verdragen. Blader door de massa’s aan spirituele tijdschriften en publicaties. Kijk eens goed naar de onlogische, absurde, vage, grillige, pluizige en donzige praatjes terwijl je leest. Wat zegt je nuchtere verstand, en wat zegt je hart je over de spirituele mens, en over de nonsens die ze je proberen te verkopen? Gebruik je verstand en je hart, en oefen een scherp onderscheidingsvermogen.

Wanneer je veel tijd spendeert in het spirituele circuit en in de boekwinkels, zul je dozijnen, zo niet honderden misleidde of frauduleuze spiritueel leraren, meesters en guru’s ontdekken, waarvan een groot aantal claimt volledig verlicht te zijn, een avatar, een Buddha, een Christus of een Incarnatie Gods te zijn. Sommigen proberen een beetje valse nederigheid te bewaren, en proberen hun overduidelijke imperfecties te verdoezelen door te beweren ‘verlicht, maar nog steeds in ontwikkeling’ te zijn. Je hebt dit, en veel vergelijkbaars, wellicht eens gehoord. Maar allemaal proberen ze iets van je te krijgen, en dat is niet je beperkingen en je leed. De meesten willen eenvoudigweg je geld, en bijdragen in andere vormen, maar velen zoeken vooral erkenning en bewondering. Sommigen stoppen nooit met hun bedrog, diefstal en verlangen naar aanbidding, en zullen wellicht nog meer ontaarden en in diverse vormen van misbruik vervallen. Of ze nu onschuldig misleid zijn, of bewust mensen oplichten achter hun geforceerde glimlachjes en schijnliefdadigheid, ze zijn allen wolven in schaapskleren.


Elke spirituele leraar, meester of guru die populair is bij de spirituele massa, is of een onschuldig misleidde (desalnietemin frauduleus), of met opzet en bewust een bedrieger. De spirituele massa zal nooit enthousiast worden van een Ware Incarnatie (Wat natuurlijk niet betekent dat niet populaire leraren altijd een Incarnatie zijn). Elke Ware Incarnatie die populair wordt bij de massa, wordt dat pas na Zijn fysieke dood, want dan kunnen zijn leringen verkracht worden om de egoïstische belangen van de massa te bevredigen. De Ware Leer van Vrijheid is nooit welkom bij de massa. 

De volledige populatie van hen die zichzelf beschouwen als spirituele zoekers, of als spiritueel persoon, of als verlicht, is behoorlijk groot. Echter, deze spirituele massa wordt nog altijd slechts gevormd door een klein percentage van de gehele mensheid. Dat feit geeft je misschien een idee van de zeldzaamheid van ware discipelen van God, en van de nog veel grotere zeldzaamheid van een Ware Incarnatie. De meesten onder de paar mensen die volgelingen worden van de Ware God, en de enkeling die doorgaat voor de Perfecte Incarnatie, hebben tijd gespendeerd in het spirituele circuit. Afgezet tegen de miljarden mensen die op deze planeet leven vormen volgelingen en Incarnaties een extreem kleine groep. 

De grote zeldzaamheid van een Ware Incarnatie betekent dat het minder waarschijnlijk is dat veel mensen ooit van Hem of Haar zullen horen. Het avondnieuws zal Zijn Aanwezigheid niet aankondigen. En zonder te weten over God en zijn Ene Weg van Vrijheid, weten de mensen ook niet dat er een Betere Weg is dan de natuurlijke weg, of deze nu gewoon, religieus of spiritueel ingevuld wordt. Zonder deze basiskennis zijn ideeën over keuzes en bepaalde voorkeuren niet relevant. Zonder te weten dat God er is (in Incarnatie), is er geen keus, en de lichte voorkeur om voor God te kiezen wordt niet gevoed en aangewakkerd. Weinig Ware Incarnaties betekent weinig volgelingen.

De wereld weet eenvoudig niet over mij en de Weg van Vrijheid. De massa is onwetend - maar niet dwaas - vanaf de geboorte. Onwetendheid en dwaasheid zijn zeer verschillend. Onwetendheid betekent dat de mogelijkheid wetend en begrijpend te worden er is, wanneer er maar onderwijs en informatie beschikbaar zou zijn. Dwaas betekent niet  in staat zijn te weten en begrijpen, onafhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van informatie en onderwijs dat verschaft wordt. Sommigen zijn dwaas geboren, anderen zijn het geworden door omstandigheden of door eigen keus. De massa is niet dwaas, zij hebben de mogelijkheid Gods Weg te kennen en begrijpen, maar zij zijn onwetend doordat ze niet in aanraking komen met mijn boodschap van Leven en Vrijheid.

De geboren dwaas, degenen met een serieuze hersenschade, en degenen met bepaalde psychiatrische aandoeningen die enigszins normaal functioneren in de weg staan, hebben niet het verlangen noch de mogelijkheid God te zoeken. Zij vormen de uitzondering op het idee dat iedereen de mogelijkheid heeft God te zoeken. Puur lichamelijke handicaps hoeven geen belemmering te vormen voor een Hoger Leven.

De volgende factoren die veroorzaken dat de massa zich niet bezighoudt met het zoeken naar God, en waardoor er zo weinig volgelingen zijn, zullen ook meer specifiek laten zien waarom er zo weinig Ware Incarnaties zijn:

b. De meeste mensen op Aarde voelen niet bewust dat ze ernstig lijden. De meeste mensen zijn zich gewoon niet bewust van hun eigen toestand van primair en secundair lijden. Het lijden waar ze bewust van zijn wordt als normaal gezien (dat hoort nu eenmaal bij het leven). Wanneer ze geen pijnlijke fysieke aandoeningen hebben, en geen relationele, financiële of ongebruikelijke omstandigheids crisissen doormaken, zullen velen zeggen “gelukkig” te zijn. Fysieke gezondheid, bevredigde verlangens, geen grote zorgen en het algemene “het gaat zoals ik het hebben wil” worden beschouwd als “geluk”. Vanuit een breder perspectief worden dus fysiek comfort en welbehagen, zelf-vervulling en zelf-bescherming beschouwd als geluk. De vele vormen van amusement worden gezien als momenten van “ongebruikelijk geluk”.

Ieder individu lijdt (geen grijns of overtuigende verklaring van het tegendeel verandert daar wat aan). Maar de meeste mensen voelen niet bewust dat ze lijden. En al zijn ze zich niet bewust van hun lijden, toch worden ze opgejaagd door hun huidige staat van beperking en lijden en zoeken ze altijd naar verandering of verbetering van hun ervaringen. Het diepe lijden waar ze zich niet bewust van zijn houdt ze in beweging. Door beperking en lijden worden ze bewogen om steeds opzoek te gaan naar ervaringen voorbij of anders-dan de huidige ervaring. De huidige en meest essentiële ervaring is altijd die van beperking en lijden. Een individu kan niet de Zaligheid van God bezitten, maar in het hypothetische geval dat een individu altijd in Perfecte Gelukzaligheid kon verkeren, dan zou hij geen andere ervaringen zoeken. Zo kan een individu ook niet Oneindig zijn, noch Oneindigheid realiseren, en in het hypothetische geval dat een individu uiteindelijk toch Oneindigheid zou realiseren, dan zou hij niets zoeken wat daar voorbij ligt, want er ligt niets voorbij Oneindigheid.

De rede dat de meeste mensen niet realiseren dat ze lijden is vrij simpel. In het dagelijkse tumult van de zorg voor persoonlijke benodigdheden, van verantwoordelijkheden en van zorgen, en in de drukte van het najagen van diverse ambities en doelen, en van het zoeken naar en zwelgen in de vele veranderingen en verbeteringen van de ervaring, zijn de mensen zichzelf voortdurend volledig aan het volproppen, stimuleren en verstrooien. In deze processen blijft het individu grotendeels onbewust van zijn continue lijden. Hij lijdt nog steeds, maar is zich er eenvoudigweg niet bewust van, tot hij misschien voor een kort moment even stil gaat zitten. Veel mensen hebben vaag het idee dat ze niet compleet en perfect gelukkig zijn, maar in de dagelijkse rumoer en beslommeringen, en de voortgaande zelf-vervulling, zijn ze zich er niet echt bewust van. Het lijden veroorzaakt de acties die het individu onbewust maken van zijn lijden. Leed creëert zijn eigen remedie, en de remedie is het niet bewust zijn van het leed.

Een volgeling heeft de impuls en de rede om God te zoeken. Het bewust  zijn van het leed verschaft hem de impuls om God te zoeken en een discipel van Hem te worden. Het besef dat het gewone, religieuze of spirituele leven hem niet voldoende van het lijden kunnen verlossen, verschaft hem de rede om Ware God-Realisatie te zoeken. Maar daar de meeste mensen niet erg bewust zijn van het feit dat ze altijd en diep lijden, lijkt het gewone, religieuze of spirituele leven hen “goed genoeg” en worden ze nooit een volgeling van de Ware en Levende God. Zonder bewustzijn van het lijden, hebben ze geen reden om zich tot God te wenden, en nog minder om zich aan Hem over te geven.

c. Gods Weg bedreigt het leven van de individualiteit. Angst is zeker niet de enige rede dat de meeste mensen God afwijzen, maar angst is de extreem krachtige oorzaak van het feit dat de Ware God en Zijn Weg nooit populair bij de massa zijn geworden. Bovendien zijn veel van de andere redenen voor God-afwijzing op angst geënt, en worden ze voortgedreven en instand gehouden door angst.

De natuurlijke weg gaat voornamelijk over de instandhouding van de vorm, en dus, in het menselijke rijk, de instandhouding van de individualiteit. Angst is de natuur haar actieve kracht van cohesie in een persoon, en zorgt voor de bescherming en instandhouding van het individu. God’s Ene Weg van Vrijheid is echter compleet tegengesteld aan de natuurlijke weg, God’s Weg van Incarnatie gaat voornamelijk over het Oplossen van individualiteit, om plaats te maken voor Hem.

Wanneer lezers ontdekken dat Het Pad van Vrijheid gedeeltelijk gaat over “dat vreselijke iets” nl. de Offergave, zullen de meesten afhaken en wegrennen. Vertrouwen en Communicatie (of Gebed) naar God zijn bovendien ook weinig aantrekkelijk binnen het natuurlijke leven van zelf-vervulling, zelf-vertrouwen en zelf-ontwikkeling. Terwijl ze in tegengestelde richting rennen zullen ze vaak emotionele en onredelijke kritiek uiten op de Boodschapper, en zelfs flink tegen hem uitvallen, terwijl anderen proberen de vreselijke Waarheid op een afstand te houden.

De meeste kopieën van dit boek, en al mijn andere geschriften die uitgedeeld zijn aan het publiek, zullen wellicht hun laatste rustplaats op de vuilnishoop vinden, terwijl leesmateriaal dat het leven van de individualiteit voedt (zoals romans, spirituele boeken, kookboeken, aan werk gerelateerde boeken en doe-het-zelf boeken) als waardevolle bezitting wordt beschouwd. Hoe groter de bedreiging, des te heviger de reactie. Ik ben de grootste bedreiging voor de natuurlijke weg, en de grote meerderheid zal hiernaar reageren. Jezus werd continu gekweld en bedreigd, en uiteindelijk vermoord. En meer dan één poging werd bij Buddha ondernomen. In vele delen van de wereld zou hetzelfde makkelijk kunnen gebeuren.

De massa houdt alleen van dode Incarnaties. Ze houden van het idee Liefde en Zaligheid te ontvangen van God, maar houden niet van Zijn Weg naar Vrijheid. Als Incarnaties alleen maar Liefde en Zaligheid predikten, en geen Vrijheid, zouden ze net zo populair zijn als de vele duizenden bedriegers in het spirituele circuit. Maar Zaligheid wordt niet Gerealiseerd zonder de Dood van de individualiteit - terwijl het lichaam blijft leven - . En die Dood van de individualiteit, dat is Vrijheid. Zaligheid is in feite slechts een bijproduct van Vrijheid. Het Pad gaat voornamelijk over Vrijheid, maar we moeten erkennen dat Zaligheid dan verrijst in Geest en Lichaam. Mensen gaan voor de Zaligheid, maar lopen weg voor Vrijheid.

De weg van de natuur gaat over de instandhouding en bescherming van vorm en dus individualiteit. De impulsen van de natuur voor de instandhouding van vorm manifesteren zich in de gewone, religieuze en spirituele levens. De religieuze en spirituele massa’s willen gevoed worden met allerlei gangbare zelf-vervullende zaken, en ze hopen ook gevoed te worden met behulp van hun geloofsovertuigingen en oefeningen. De religieus leiders, en de spirituele leraren, meesters en guru’s zijn blij dat ze genoegen kunnen doen, want in ruil hiervoor kunnen ze het gewenste van hun leden en leerlingen ontvangen. Hoedanook, Gods Weg is niet de natuurlijke Weg. De Weg van Vrijheid is volledig tegengesteld aan het kleine natuurlijke leven van individualiteit, angst, afhankelijkheid, afwijzing, zelf-vervulling, zelf-bescherming, zelf-vertrouwen en zelf-ontwikkeling. Daarom bedreigt de Weg van Vrijheid het leven van de individualiteit, en is ze nooit populair bij de massa. Ware volgelingen van God vormen altijd maar een kleine groep, en zijn vaak niet bekend bij de natuurlijke massa die gebonden is en gestuurd wordt door angst.   

 d. Veel potentieel-serieuze spirituele zoekers worden voorgoed van God weggeleid door spiritualiteit. De meeste mensen die we vinden in spirituele groepen en organisaties zijn niet werkelijk serieus over het leren over God, noch zijn ze serieus opzoek naar God-Realisatie. De overgrote meerderheid van de mensen in het spirituele circuit wordt eenvoudigweg gevormd door zoekers naar plezier, zelfbehoud en ijdelheid, en ze gebruiken hun spirituele inspanningen en groepen voor diverse vormen van zelf-vervulling. Er zijn altijd een paar serieuze zoekers in de spirituele kudde, maar ze zijn zeldzaam als water in de woestijn.

Wanneer een serieuze en onschuldige zoeker naar God zijn queeste begint, zal hij het eerst zoeken in spirituele boeken en groepen, en hij zal seminars en lezingen bezoeken. God’s Naam wordt tenslotte erg vaak genoemd in het spirituele circuit. Hij blijft een serieuze zoeker, vooral tijdens de eerste een of twee jaren van zijn zoektocht. Echter, het dier in hem leeft nog steeds, het wacht, en is erg hongerig. En daar spiritualiteit hem niet naar De Weg van Vrijheid leidt, kan hij het niet helpen dat hij zich gaat voeden met de vleesloze botten aan het spirituele buffet.

Hij voelt zich gestimuleerd en geniet van de warme donzige zachtheid in samenzijn met zijn spirituele vrienden. Hij raakt gefascineerd door zijn eigen “visies” en zijn “energie-ervaringen” en zijn “hogere” staten van bewustzijn. In zijn ijdelheid vult hij zich met de erkenning die hij krijgt als zijnde spiritueel, ontwikkeld of zelfs verlicht. Hij vindt vertroosting in de belofte aan toekomstige beloningen als persoonlijke zaligheid en een leven na de dood. Hij leunt achterover, likt tevreden zijn lippen, en spreekt complimenten uit over zijn maal, waarna hij wegzakt in een diepe middag-sluimer. Na het ontwaken uit zijn slaapje, en nog bezig zijn spiritualiteit te verteren, blijkt hij nog altijd verstrikt in de gangbare, natuurlijke weg van opvulling, stimulatie, verstrooiïng en vertroosting, en wordt hij nog dagelijks geconfronteerd met de vele problemen en uitdagingen van alledag, en van ieder mens.

Zo raakt hij verwijderd van God, en verdwaalt hij op den duur volledig. Hij begon zijn queeste enkele jaren geleden als een serieuze zoeker, onschuldig, en met de werkelijk oprechte wil om te leren en te Groeien. Hij leed, en lijdt nog steeds, maar het gewone en het spirituele leven hebben hem net genoeg afleiding en bevrediging gegeven dat de passie die hij had om God te vinden dood is gebloed. Eens was hij deel van de gewone massa, en nu maakt hij deel uit van de spirituele massa. Zonder de Ene Ware God. Ja, zelfs een serieuze zoeker kan voor altijd weggeleid worden van zijn ware zoektocht naar God. Alleen God kan God geven, en alleen God kan met zekerheid de oprechte zoeker op het rechte en smalle Pad houden. Maar alles wat van de natuur is kan zelfs de meest serieuze zoeker laten verdwalen. Eenmaal weggeleid, en zonder God, is er geen weg meer terug naar het punt waar al zijn zoeken begon.

Zelfs als zijn weg met De Leer kruist, zal zijn volgepropte en gedispassioneerde staat hem waarschijnlijk weerhouden De Weg te begrijpen en een volgeling te worden. Waarom? God zal niet het hart Aanraken van de gewone, zelf-ingenomen en apathische zoeker, en zal geen diep intuïtief begrip van Het Pad in hem ontsluiten. Dus, het is onwaarschijnlijk dat hij nog eens verliefd wordt op God, en het is onwaarschijnlijk dat hij zal begrijpen waarom De Weg van Vrijheid anders is dan alle andere paden en oefeningen die hij al geniet aan het spirituele buffet. Oftewel, weldoorvoed en zelfgenoegzaam door zijn spiritualiteit zal hij niet tot (een Incarnatie van) de Ware God komen, hij zal geen discipel worden van de Levende God. 

e. Spirituele leringen, paden en oefeningen gaan in tegen God’s Ene Weg. God is Vrij, Oneindig, Vormloos, Eeuwig-Aanwezig, Al-Doordringend en Perfect Gelukzalig Bewustzijn. Door Incarnatie in een levend Lichaam is God ook Superieure Intelligentie, Kracht en Invloed, werkend in de wezens en levens van Zijn paar ware volgelingen.

Individualiteit, of afgescheiden en individueel bewustzijn, of ego, is beperking en lijden. Je bent een individu of ego, en je bent beperkt en je lijdt. Je hebt geen ego, je bent een ego. Het in stand houden, voeden, vervullen en genieten van individualiteit betekent het in stand houden en voeden van beperking en lijden. Het uitnodigen en toelaten van het Oplossen van de individualiteit daarentegen betekent het uitnodigen en toestaan van het Oplossen van het lijden. Het Oplossen van individualiteit en dus van lijden terwijl het lichaam leeft, vindt voornamelijk plaats door Genade. Het Oplossen van individualiteit terwijl het lichaam nog leeft staat de Incarnatie van God toe.

De Weg van Vrijheid gaat over het Oplossen of de Dood van jou, en de Incarnatie van God; dat is Vrijheid en Perfecte Zaligheid. Het Pad gaat dus niet over jou, over jij die Vrij wordt, en niet over jij die God Realiseert, en niet over jij die een Gelukzalig persoon wordt. Het Pad gaat veel meer over God dan over jou. Je hebt geen “Hoger Zelf”: Er is jij, en er is God. En jij moet Oplossen opdat God ruimte heeft om te Incarneren. Alles van God kan niet bestaan naast iets van jou. Jij bent niet God, en je kunt nooit God worden.

Gods Gratie lost de individualiteit op en hiermee het lijden in je geest en lichaam. De verantwoordelijke participatie van de volgeling in die Gratie bestaat uit het uitnodigen en toestaan van God. Uitnodigen en toelaten betekent het bestuderen van de Leer, en regelmatig Ontmoetingen hebben met de Incarnatie, en oprecht en diep pogen te leven in Offergave, Geloof en Gebed. Door de levende Incarnatie van God wordt de volgeling dat gegeven wat hij uitnodigt en toelaat, en dat waarin hij zich overgeeft, en dat waarin hij oplost.

Wie de tijd neemt om serieus de Leer van Vrijheid te onderzoeken ontdekt snel dat Gods ene Weg naar Vrijheid volledig tegenovergesteld is aan alle spirituele leringen, paden en oefeningen die hij eerder heeft bestudeerd. Sommige termen zijn hetzelfde, en dat kan er voor zorgen dat sommige lezers in eerste instantie tot de verkeerde conclusie komen dat Het Pad gelijk is aan spiritualiteit, maar de doelen en oefeningen die we in het spirituele circuit vinden blijken echter volledig tegengesteld aan De Weg naar Vrijheid.

Verder zijn de spirituele leringen doordrenkt met warme donzige good-feeling spirituele correctheid terwijl De Leer rechte, directe en compromisloze Waarheid biedt. De Leer van Vrijheid valt noodzakelijkerwijs  het egoïsme aan, en de meeste nieuwe lezers zullen op een bepaald punt kwaad worden, maar dat is hier niet de opzet. Ik ben hier niet om aan te vallen, maar om het lijden te verzachten. Hiertoe zal ik aanvallen, en ik zal het lijden verzachten. Ik zal aanvallen met compassie, en ik zal het leed verzachten met de Liefde en Kracht Gods.

De doelen van spirituele leringen zijn de instandhouding, voeding, vervulling en verheerlijking van de individualiteit. De oefeningen die door de spirituele leringen worden voorgelegd zijn hier op gericht. Hier tegenover staat het doel van de Leer van Vrijheid, wat is het Oplossen van de toestand en de manieren van de individualiteit, en zo de Incarnatie van de Levende God. De praktijk van de Weg van Vrijheid is het uitnodigen en toelaten van het Oplossen van de individualiteit, en dus het uitnodigen en toelaten van de Incarnatie van de Levende God.

Een zoeker die ijverig het moeras van alle beschikbare spirituele leringen doorspit, wordt consequent geïndoctrineerd met ideeën en oefeningen die zijn natuur opnieuw bevestigen en bekrachtigen. Het is zijn natuur zich in stand te houden, te voeden etc. en het is dan ook natuurlijk dat hij zich kan vinden in de spirituele leringen, en geniet van wat zij te bieden hebben. Na jaren van studie en oefening leert hij onjuiste verbanden te leggen tussen God-Realisatie en de oefeningen van zelfbehoud en zelfvervulling.

Dan stuit hij op de Leer van Vrijheid. Hij begrijpt snel dat De Weg op geen manier vergelijkbaar is met alle spirituele leringen die hij bestudeerd heeft. Hij wordt niet in zichzelf gestimuleerd en vervuld wanneer hij dit alles leest. Hij wordt niet bevestigd of gerustgesteld. Hij vindt geen waarde voor hem als individu of als “spiritueel wezen die een menselijke ervaring heeft” of als “reeds verlichte”. Hij vind geen schouderklopjes, en hem wordt niet verteld dat “alle paden naar God lijden” of dat we allen één zijn. Hem wordt geen leven na de dood of reincarnatie beloofd. Hem wordt niet verteld dat het ego een illusie is. Hem wordt niet gevraagd op zichzelf te mediteren, of om goddelijk licht te zien of geluid te horen. Hem wordt geen mantra gegeven, geen kralen, geen afbeeldingen. Hem wordt niet gevraagd een altaartje te maken, en kaarsen en wierrook te branden. Hij begint geen therapie of speciaal dieet. Hem wordt niet gevraagd te geloven. Hem wordt niet gevraagd een specifieke ervaring te hebben.

Hem wordt gevraagd om te begrijpen, om intuïtief te zien en begrijpen, op grove en subtiele nivo’s, wat het duidelijke verschil is tussen de natuurlijke weg en de Weg van Vrijheid en Incarnatie. Hem wordt gevraagd om te zien en begrijpen hoe zijn subtiele acties waarmee hij zijn individualiteit in stand houdt en beschermt God tegenhouden.

Hij wordt gevraagd om te zien en begrijpen dat zijn belangrijkste en sterkste hechting de hechting aan zichzelf is, en dat zonder eerst aan zichzelf te hechten, er geen andere gehechtheid mogelijk is. Hij wordt ook gevraagd de natuurlijke weg te begrijpen van zelf-ontwikkeling en zelf-vertrouwen en die tegenover de Weg van Gratie en Hulp te zetten. Hij wordt gevraagd te studeren en een Incarnatie te Ontmoeten, beide omstandigheden waarin God Zich-Zelf en Zijn Weg schenkt. Hij wordt gevraagd zich voortdurend tot de Levende God te wenden, en gepassioneerd zijn gehechtheden, zelf-vervulling, zelf-vertrouwen etc. aan en In de Levende God over te geven, in volledige Overgave, Vertrouwen en Gebed. Dit alles zal hij doen voor de Beëindiging van individualiteit en lijden, en voor de Incarnatie van God.   

Als je dit begrijpt, vrees dan niet, maar ben blij dat je De Weg gevonden hebt. Alles wat ik van je vraag is je huidige staat, je kwaliteiten, je beperkende manieren, je leed, zodat God kan Incarneren.

Vele spirituele zoekers zijn zo geïndoctrineerd en gehersenspoeld in het moeras van zelf-behoudende, zelf-vervullende, en zelf-verheerlijkende spirituele leringen, dat ze wanneer ze tegen De Leer van Vrijheid oplopen deze onmiddellijk af zullen wijzen omdat het zo ingaat tegen alles wat ze al die jaren geleerd hebben. Een leven van Offering, Vertrouwen en Gebed is eenvoudigweg onacceptabel voor het egodom, vooral als die hernieuwde kracht heeft gekregen van alle spirituele leringen. Dat is dus nog een rede waarom er zo weinig volgelingen zijn van de Levende God.

 f. Spirituele correctheid voorkomt dat we Waarheid zien of accepteren. Voor de serieuze zoeker is spirituele correctheid een hevig geest-verlammende ziekte, die zijn oprechte zoektocht naar God onderdrukt. Voor alle andere spirituele types is het gewoon een normale, geaccepteerde manier van leven, waarin hun ijdelheid beschermd wordt.

Spirituele correctheid is in principe identiek aan politieke correctheid. Beide gaan over het beschermen van de ijdelheid van een persoon of groep, zelfs als het ten koste gaat van feitelijkheden en eerlijkheid. Het enige verschil is dat spirituele correctheid gerelateerd is aan spirituele ijdelheid, terwijl politieke correctheid gaat over gewone ijdelheid. Ik definieer politieke correctheid als; een manier van denken en spreken, waarmee je voorkomt dat iemand in zijn persoonlijke ijdelheid wordt aangetast, al gaat het ten koste van de waarheid (de gewone feiten over een persoon of groep).

Iemand wordt aangetast in zijn persoonlijke ijdelheid door minderwaardig te spreken over zijn;

1. gewone behaalde resultaten

2. gewone voorkomen

3. gewone vriendschappen of connecties

4. gewone gedragingen

5. gewone geloof (of niet verifieerbare ideeën)

6. gewone capaciteiten

7. gewone kennis (of verifieerbare ideeën)

8. gewone bezittingen

Precies zo definiëer ik spirituele correctheid als een manier van denken en spreken, waarmee je voorkomt dat iemand in zijn spirituele ijdelheid wordt aangetast, al gaat het ten koste van de Waarheid (de feiten over God en Zijn ene Weg, en over God’s Zaken).

Iemand wordt aangetast in zijn spirituele ijdelheid door minderwaardig te spreken over zijn;

1. spirituele behaalde resultaten

2. spirituele voorkomen

3. spirituele vriendschappen of connecties

4. spirituele gedragingen

5. spirituele geloof (of niet verifieerbare ideeën)

6. spirituele capaciteiten

7. spirituele kennis (of verifieerbare ideeën)

8. spirituele bezittingen

Er zijn honderden voorbeelden van populaire spiritueel correcte ideeën, maar ze zijn onjuist, ondanks hun populariteit. Nog relatief kort geleden dacht de meerderheid van de mensen op deze planeet dat de Aarde plat was, maar helder denken en ware ervaringen bewezen dat dit idee niet klopte. Hier zijn een paar voorbeelden van moderne spiritueel correcte ideeën die stuk voor stuk wanen en illusies zijn:

1. Alle paden leiden naar God.

2. We zijn allemaal op weg naar God, maar ieder doet het op zijn eigen manier.

3. Ik ben al God.
4. Ik ben al Verlicht.
5. Ik ben al Spiritueel.
6. Ik ben ultiem Gelukkig.
7. Ik ben Oneindig.
8. Ik heb God al in mijn leven.
9. We zijn allen Een.
10. Ik ga de Verlichting in en uit zoals het me uitkomt.
11. Ik ga ego-loosheid in en uit zoals het me uitkomt.
12. Het ego is slechts een illusie.
13. Alles is een illusie.
14. Wij creëren allemaal zelf de realiteit.
15. We kiezen ervoor om in deze omstandigheden geboren te worden.
16. Er zijn vele Goden.
17. Er zijn vele gradaties van Verlichting.
18. Ik ben Verlicht, maar nog steeds in ontwikkeling, tot in een diepere staat van Verlichting.
19. Het is onmogelijk om Perfecte Verlichting te Realizeren terwijl het lichaam leeft.
20. Het is niet mogelijk voor het lichaam zonder het ego te leven.
21. Er is niet zoiets als een Absolute Autoriteit wanneer het gaat over God, De Weg tot God en Verlichting.

22. We zijn allemaal hetzelfde.
23. Het is niet Spiritueel over anderen te oordelen.
24. Ultieme Waarheid is alles wat waar is voor het specifieke individu.
25. Er bestaat niet zoiets als juiste ideeën en onjuiste ideeën.
26. Er bestaan geen goede en foute acties.
27. Er bestaat niet zoiets als goed en kwaad.
28. Ieder mens is in wezen goed.
29. Ik hou van iedereen.
30. Ik ben een persoon die alleen maar geeft.

Een gevolg van spirituele correctheid is dat het spirituele types helpt zich goed te voelen over zichzelf en anderen. Er is niets verkeerd aan je goed voelen over jezelf en anderen, maar de prijs voor spirituele ijdelheid kan zijn dat je niet de waarheid ontdekt over jezelf en anderen, en dat je niet de Waarheid over God ontdekt. Spirituele correctheid ontheft spirituele types ook vaak van hun verantwoordelijkheid voor hun denken, negatieve acties, gebrek aan juiste acties, en het belangrijkste, hun “zoektocht” naar God.

De praktijk van spirituele correctheid is gewoon een andere vorm van spirituele handel. Spirituele correctheid verschaft wederzijdse bescherming van geïnvesteerde tijd, geld, ijdelheid, en zelf-energie, aan degenen die hiernaar leven. Door het halsstarrige principe dat alle paden naar God leiden aan te nemen, leer je om, al heb je twijfels of kritiek op een specifieke praktijk of idee, deze niet te uiten.

Maar in het proces van het niet bekritiseren van een spiritueel idee, leraar, pad of praktijk, bescherm je ook zichzelf van twijfel en kritiek. Nu geen enkele leraar, pad of praktijk betwijfeld of bekritiseerd kan worden, kan ook geen enkele spirituele zoeker betwijfeld of bekritiseerd worden, inclusief jezelf. Elk pad en elke spirituele persoon is “gewoon okee”. De spirituele handel zit in de impliciete overeenkomst “Ik zal jou of je spirituele pad niet betwijfelen of bekritiseren, als jij mij of mijn pad niet betwijfelt of bekritiseert. Wij, en onze paden worden op deze manier beschermd tegen twijfel en kritiek.”

De ijdelheid wordt beschermd door niet aan twijfel of kritiek onderhevig te zijn, en ook elke zoeker wordt beschermd tegen confronterende twijfel en kritiek op zijn pad en op zichzelf. Spirituele correctheid ondermijnt de uiting van twijfel en kritiek, en hiermee ook gezonde twijfel en kritiek. Misschien is de op spiritueel correctheid getrainde geest niet eens in staat om gedachten van twijfel en kritiek te hebben. De denkcapaciteiten en de Waarheid zijn geofferd op het altaar van ijdelheid en warme donzigheid.

In een klimaat van spirituele correctheid wordt iedere persoon, en zelfs zijn meest absurde ideeën en praktijken, geaccepteerd en omhelsd zoals ze zijn. Tenslotte is hij ”oprecht,” en dat is alles wat telt. Maar oprechtheid betekent niet altijd dat de ideeën van degene die oprecht is juist zijn, en dat de spirituele praktijken waar hij zich oprecht mee bezig houdt zullen leiden tot God. Oprechte leiders en leraren kunnen in elke religie en spirituele groep gevonden worden, maar oprechtheid is van weinig waarde als de ideeën en oefeningen die geleerd worden niet juist zijn. Spirituele correctheid dicteert dat gevoelens belangrijker zijn dan feiten en Waarheid: Zo lang iemand een “goed gevoel” heeft bij zichzelf en over anderen, dan is alles okee.
 

Vanwege het mentale klimaat van spirituele correctheid wordt ieder spiritueel persoon, elk spiritueel idee en elke spirituele oefening benaderd door een dikke mist van blinde en “liefdevolle” acceptatie, en bovendien op vage wijze en onterecht beschouwd alsof het God en een geldig pad tot Hem vertegenwoordigt, zonder te weten hoe dan precies. Maar een van de meest schadelijke gevolgen van spirituele correctheid voor de serieuze zoeker is mentale zwakheid, gebrek aan onderscheidingsvermogen, en dus de onmogelijkheid de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. De prijs die een serieus zoeker moet betalen voor spirituele correctheid kan erg, erg hoog zijn. Zijn hart en hoofd worden gesloten voor de ontdekking van de ene Ware God en Zijn ene Ware Weg van Vrijheid.

Auteurs van spirituele leringen kijken erg goed uit om niet confronterend of conflicterend met andere spirituele types te zijn. Bovedien hebben ze weinig of niets essentieels te bieden, weinig of geen diepgang in wat ze zeggen. Elke spirituele lering zit waarschijnlijk vol met wanen, illusies, contradicties, en misschien zelfs leugens. Hoewel spirituele leringen zeggen dat alle paden naar God leiden, wijzen ze allemaal een andere kant op en spreken ze elkaar tegen (alleen in de onderliggende praktijk van zelf-vervulling en zelf-vertrouwen komen ze overeen). Daarom veroorzaken spirituele leringen over het algemeen dat de geest plat, week, oppervlakkig, afgescheiden, verscheurd, en erg verstoord zal gaan functioneren.

En omdat alle gestoorde, irreële, richtingloze en tegenstrijdige spirituele nonsens in het spirituele circuit wordt beschouwd als een van de wegen naar God, en omdat dit daarom allemaal geaccepteerd en geïntegreerd wordt in het hoofd van de spirituele persoon, zijn de meeste spirituele types of psychotisch of gewoon labiel.

Dit boek biedt niet de juiste gelegenheid om Jezus’ Bergrede uitgebreid te behandelen. Echter, in naam van spirituele correctheid hebben vele spirituele types van de gelegenheid gebruik gemaakt om Jezus’ woorden “Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”  te isoleren, uit het verband van de hieropvolgende verzen en Jezus’ voortdurende Oordelen over de mensen te halen. Jezus suggereerde niet dat de volgelingen hersenloos moesten worden en dat ze geen onderscheid moesten maken. Maar, wanneer je “oordeel niet” in de context leest zie je dat Hij zei niet te oordelen als een hypocriet, maar eerst “de balk uit je eigen oog” te halen, opdat je helder genoeg kunt zien om anderen accuraat en voor hun eigen bestwil te beoordelen. Hier volgen de bedoelde Bijbelverzen, te beginnen met Matt. hoofdstuk 7, vers 1, waar helaas de meeste mensen stoppen met lezen.

Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel, dat gij velt, zult gij geoordeeld worden; en met de maat waarmee gij meet, zal men ook meten voor u. Waarom ziet ge de splinter in het oog van uw broeder, en de balk in uw eigen oog ziet ge niet? Huichelaar, trekt eerst de balk uit uw eigen oog; dan zult ge zien, hoe ge de splinter uit het oog van uw broeder moet trekken.

Wanneer spirituele types de tijd namen om alle Woorden van Jezus die we vinden in de eerste vier Boeken van het Nieuwe Testament te lezen, zouden ze ontdekken dat Hij continu over anderen Oordeelt, en soms Oordeelt en Bekritiseerd hij ze erg hard, maar alleen maar met de bedoeling hen te Helpen. Hij gaf vele mensen ook diverse spiritueel incorrecte namen, zoals “hond”, ”zwijn”, en zelfs Satan, terwijl hij ze op hetzelfde moment Liefdevol Onderwees over de Weg van Vrijheid. Bij veel gelegenheden Vervloekte hij ook mensen, terwijl hij hen de wanhopig zochten naar Heling Genas.

Is het beter, in belang van vriendelijkheid en “niet-oordelen”, om oprechte zoekers toe te staan weg te kwijnen in hun onwetendheid en hun levens te verspillen, of zouden die paar mensen die weten van God’s Weg van Vrijheid de oprechte zoekers moeten vertellen over hun dwaling en Het Pad? Helaas is spirituele correctheid zo stevig verankerd, dat het eenvoudig laten zien dat de ideeën van een spiritueel type onjuist zijn, wordt beschouwd als “hard” en “veroordelend”. De meeste spirituele personen zouden liever met rust worden gelaten in hun ontkenning, onwetendheid en ijdelheid, maar ze weten niet dat dit betekent dat ze dan nooit tot God-Realisatie zullen komen. Van nature zijn mensen bang voor conflicten, en politieke en spirituele correctheid helpt ze om die te vermijden. Onder de vlag van spirituele correctheid zijn de ideeën van ieder spiritueel type “goed en waar” of op z’n minst “goed en waar voor hem”: Geen oordelen, en dus geen conflict. Zijn de gedachten en daden van een seriemoordenaar “goed en waar” of “goed en waar voor hem”, of zijn zijn gedachten en daden gewoon onjuist en slecht?

Spirituele correctheid vormt een krachtige belemmering voor een serieuze zoeker naar God, omdat het denken ervan wordt weerhouden om eerlijk te onderzoeken, of kritisch en constructief te denken. De spirituele persoon wiens hersens zijn gespoeld door spirituele correctheid is niet in staat de Waarheid te accepteren over spiritualiteit en Gods Weg van Vrijheid. Hij kan zijn aversie en zijn negatieve reacties op de radicale en spiritueel incorrecte aspecten van de Leer van Vrijheid niet loslaten. Hij kan geen ideeën toelaten of begrijpen die anders zijn dan zijn emotionele reactie; “De Leer lijkt erg hard en veroordelend.” Zijn gevoelens betekenen meer voor hem dan het leren van feiten en de Waarheid. Emoties heersen over het ratio. Als een kind of een dier wordt hij veel liever geliefkoosd dan gecorrigeerd. Hij begrijpt niet dat het vanwege Gods Liefde voor hem is, dat zijn gebrek aan begrip Gecorrigeerd wordt. Maar iemand met begrip ontvangt Zijn Correcties niet met open armen vanwege Zijn Liefde voor hem, maar omdat hij weet dat Hij hem met deze Correcties slechts de ene Weg tot Vrijheid geeft, en omdat Groei heel veel meer voor hem betekent dan zijn op ijdelheid gebaseerde drang om gelijk te hebben.

Sri Dava Prakasha

 

Terug