Onpersoonlijk worden...vrucht van Liefde

29-01-2013 00:00

 

Wanneer je het spirituele pad opgaat word je geconfronteerd met veel tegenwind en niet in het minst van zij die je nauw aan het hart liggen,hetzij familie- en/of vriendenkring.

Want het spirituele pad opgaan betekent invulling geven aan de Roep in het hart, aan de aanmaning van Christus die jou opdraagt Hem te volgen en alles achter te laten wat jou belast.

Dit betekent een complete verandering die zich in eerste instantie binnenin voltrekt maar zich in de buitenwereld, in je doen en laten laat zien en een grote turbulentie veroorzaakt.

Vanzelfsprekend roept dit vele tegenstellingen op,veel onbegrip en lokt een innerlijke strijd uit, daar de wereld die binnenwereld niet kent.

Betekent dit dan dat alle fysieke bruggen of relaties dienen opblazen te worden opdat het pad vrij gemaakt zou kunnen worden? Dient men er zich fysiek van los te maken om alle karmische bloedbanden op te heffen? Of is het net niet andersom en dient men zelf los te komen van de kracht van  eigenbelang en ik-zucht, om onbewogen  te kunnen staan in de wateren der emoties en in het veld van de gedachten.

Om God te zoeken en te vinden dien je inderdaad je oude vertrouwde en gekende omgeving achter jou laten om je te wagen aan een Groots avontuur.Die oude en bekende omgeving ben jezelf, want het is helder dat niemand hoeft weg te gaan uit de omgeving of het land waar hij/zij is in geplaatst, tenzij er van binnenuit een niet te stuiten drang is en het pad zich opent om die weg te gaan.

Het betekent in de eerste plaats onvoorwaardelijk Trouw blijven aan het eigen hart, dit niet te verloochenen, wat het ook kost of welke ook de gevolgen hiervan zijn,,,

Dit vergt Moed, een grote dosis Vertrouwen en Doorzetting.

 

Loslaten of onthechting heeft in wezen niets te maken met fysiek loslaten.

Want Onthechting vindt plaats in jezelf, op de vierkante meter waarop je staat, ongeacht waar deze vierkante meter zich bevindt en of geliefden aanwezig zijn of niet. Onthechting heeft ook niets te maken met onverschilligheid maar alles met Liefde waardoor men van langs om meer 'onpersoonlijker' wordt

Je zou dus kunnen zeggen dat Onpersoonlijk worden de vrucht is van onthechtheid.

En onthechtheid is de vrucht van Liefde.

Het heeft in wezen  niets te maken met hoe de ander, zich gedraagt, maar alles met jezelf, in hoeverre je onthecht bent van de persoonlijke zielsbanden die karmisch bepaald zijn.  

 

“Go deep inside 
and you will be surprised that hate,anger, jealousy 
all exist only on the periphery.
In the innermost center of your being 
there is only Love.” (Osho)
 

Onpersoonlijk worden is in de eerste plaats leven voor een Ander en Hoger doel dan slechts persoonlijke relaties in stand houden of te voeden. Het is de Relatie met God op de eerste plaats zetten, al jouw liefde hierin investeren en dan zal Zijn Liefde jou vrijmaken van alle gehechtheden, karmische banden opheffen en zal je nog slechts Liefde voelen voor de gehele planeet, de gehele mensheid en al het leven hier aanwezig. Hoe onthechter men komt te staan  hoe meer men elke ziel zal zien als zijn broeder, zuster, moeder, vader enz, ongeacht de handelingen die ze stellen, de woorden die ze uiten, of het nu een misdadiger is of een heilige.

Onpersoonlijk worden is leven vanuit de Ziel, handelen vanuit de Ziel  en niet meer vanuit de tijdelijke persoonlijkheid. Is dienaar/instrument worden van God...

Elke persoonlijke verwachting of verlangen zorgt voor strijd, lijden en pijn wanneer deze onvoldaan blijft. Want hoe groter de verwachting is naar een ander toe, hoe sterker de gebondenheid en hoe intenser de strijd ervaren wordt bij het uitblijven van resultaat.

Hoe onthechter men komt te staan,hoe meer Gods Liefde het overneemt in jou, Liefde voor de gebonden ziel in de ander.En dat gaat gepaard met geduld, standvastigheid op je eigen pad en vertrouwen dat God met je is.

De weg is meestal heel erg eenzaam en ga je alleen...temidden de dualiteit van de wereld, temidden je naasten strekt hij zich innerlijk in je uit, maakt niet uit waar je je bevind en met wie,als je hier maar trouw aan blijft.

Geen mens zal je kunnen blijven vergezellen, tenzij ook God met hem is... 

Maar als God met jou is dan is Hij ook met elke mens die voor je staat...

 

“If you begin to understand what you are without trying to change it, 

then what you are undergoes a transformation."

 ~ J. Krishnamurti ~

 

 

(M)cirkelpunt

 

 

Terug