Walk ….don’t talk…

01-09-2012 00:00

Al eeuwenlang loopt er een Pad

dat zich uitstrekt voor je voeten

en verdwijnt in de nevelen van je blikveld.

Bijna maagdelijk en in zonovergoten rust,

wacht het op jouw eerste stappen,

die je voeren zullen 

voorbij de einder van bewustzijn….

 

Is stilte wenkt het jou,

ofschoon het heel lang niet wordt gezien noch gekend.

Het heeft geen doel,           

dan je te leiden naar de grenzeloze diepten in jezelf.

Je hebt geen plan nodig, geen kennis, geen gps….

Slecht jouw innerlijke kompas en een staf

‘dienen’ jou als gids.                                               

Wat nodig is , is de wil tot overgave,                      

opdat het Pad zich met al zijn gaven,                         

aan jou zou kunnen openbaren...

 

Treedt binnen                                                           

in het wonder van een Andere werkelijkheid.             

Aarzel niet langer, ontwaak en laat je leiden.            

Laat jou strippen van alles wat jou omhult,               

jou beperkt, jouw zicht ontneemt                               

en je denken vertroebelt.                                        

Laat je meevoeren 

en ontdek nieuwe mogelijkheden, 

nieuwe uitdagingen, een nieuwe horizon….              

Ontdek de Ware Realiteit verborgen in alle dingen:     

in mensen en dieren, in bomen en planten,                 

in rotsen ,bergen en dalen….                                      

Ontdek het werkelijke Wonder van de Schepping   

doorheen de Essentie die alles stuurt...

 

Herontdek de Ware Natuur                                    

die in jezelf schreeuwt om herkenning.                       

‘Beleef ‘ opnieuw wat je je vaag herinnert:                 

dat doorheen alles slechts één Bewustzijn Leeft,

en jijzelf de beperking bent                                             

van jouw denken en waarnemen.

Je slechts een droom leeft van geboren worden en sterven,

terwijl het Leven naar jou lacht                       

en wacht op jouw Geboorte….

 

Sta dus op en wandel,                                               

laat je niet meer verlammen,                                       

blijf niet vastgeroest zitten ,maar beweeg….

Streef niet naar een doel,                                           

maar laat het Doel jou vinden op de Weg. 

Je hebt slechts dit Moment,                                       

Leef het dan en laat je niet leven,                               

verbreek de ketenen van egoïsme of zelfhandhaving,

van zelfbeklag en -bewieroking.           

Hou niet langer vast aan hardnekkige principes           

of waandenkbeelden die je nog meer binden.              

Ga op Pad en verlies jezelf ,                                       

om Alles te Herwinnen wat je eens als Mens bezat...                         

 

(M)cirkelpunt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug