The Hobbit: Een onverwachte Reis

29-01-2013 00:00

Eind 2012 werd het eerste deel verfilmd van het boek ‘The Hobbit’ geschreven door J.R.R.Tolkien. Een mooie timing om dit universele verhaal aan de wereld te laten zien, een mooie afsluiter ook voor een nieuw begin.

Het ‘sprookje’ gaat over de innerlijke zoektocht van de mens naar Geluk, die zonder moed en volharding, zonder opoffering en samenhorigheid, zonder vertrouwen en inzicht, niet tot een goed eind gebracht kan worden. 

Een Queeste waartoe elke mens aangespoord wordt wil hij werkelijk Vrij zijn. Een Queeste die hem uit zichzelf laat stijgen waardoor hij buitengewone dingen volbrengt.

In deze film wordt de jonge Hobbit Bilbo Balings uitgenodigd om deel te nemen aan een avontuurlijke reis samen met een groep ‘ontheemde’ dwergen en hun leider,de erfgenaam van de troon.                              

Hij wordt door Gandalf uitverkoren, de wijze Magiër en één van de vijf wachters van Midden- Aarde,om het gezelschap te vervoegen …

De leden van het gezelschap zijn de enige overblijvenden van een verloren koninkrijk dat ten onder ging aan machtswellust, trots en hoogmoed omdat het in handen viel van de Draak.

Ze zijn vastbesloten de terugweg aan te vangen doorheen de vele duistere gebieden tot aan de Eenzame Berg waarin hun Stad gelegen is, om de ‘troon’ en zijn schat aan goud en edelstenen in ere te herstellen.

De erfgenaam ontvangt uit de handen van Gandalf de sleutel van de geheime ingang en een oude landkaart als hulpmiddel voor de tocht.

In Bilbo schuilt de ‘held’, maar is daar zelf geenszins van bewust, want doodsbang en gehecht aan zoveel dingen, gewoontes en gemak weigert hij stellig de uitverkiezing.

Om de reis te kunnen maken en deel te nemen aan dat groots avontuur moet hij zijn warme, veilige en harmonieuze thuishaven verlaten ,wat hij in eerste instantie niet wil.

Pas wanneer hij er zich bewust van wordt wat het betekent om ‘ontheemd’ te zijn en verstoken te zijn van een 'thuis' en hoe bevoorrecht hij is dit wel te kennen, wil hij de dwergen helpen en aanvaardt de uitnodiging.

Hij verlaat zijn veilige atmosfeer voor een gevaarlijke tocht buiten de muren van het gekende en beseft dat hij hierna nooit meer dezelfde zal kunnen zijn.

Door zijn kleine gestalte ,zijn eenvoud en kinderlijke onschuld wordt hij een onmisbare schakel in de ‘groep’. Hij ontwikkelt gaandeweg zijn innerlijke Kracht, ontpopt zich tot een ‘held’, leert de gevaren kennen door hen tegemoet te treden.

Naarmate de reis vordert, naarmate zijn angst afneemt en zijn moed toeneemt…...diezelfde moed waarmee hij besloot om ongekende wegen te gaan in vreemde gebieden en een onbekend pad te betreden.

Dit 'sprookje' bergt een schat aan oude Wijsheid in zich.

Net als zoveel andere sprookjes, mythes en legenden verhaalt het ons over een Wereld die we niet meer kennen, ons niet meer herinneren, die ons ooit heel erg vertrouwd was en die er nog steeds Is. Een Wereld van harmonie, liefde, licht en onzelfzuchtigheid.

Tevens neemt het verhaal ons ook mee naar de diepe ondergronden van dit bestaan,naar de schaduwzijde, waar angst, duisternis, verdeeldheid en zelfzucht heerst.

Het is deze strijd tussen duisternis en licht, tussen goed en kwaad, die telkenmale verzinnebeeld wordt in al die verhalen, een strijd die zich wezenlijk afspeelt IN de ontwakende mens, zoekend naar zijn Oorsprong.

De ‘onverwachte reis’ of ‘An unexpected journey’ wacht op ieder van ons, zij roept en nodigt ons uit om de uitdaging aan te gaan, zij is het middel en schept tevens de brug naar het vergeten Koninkrijk.

Want zijn ook wij geen ‘ontheemde’ zwervers en vervreemd van onze Thuis?

Dwalen wij ook niet rond in de vele lichamen doorheen de cirkels van tijd op zoek naar Vrijheid en Geluk?

Werd ons hart niet in duisternis gehuld waardoor zelfzucht en eigenbelang hun intrede deed….

En zijn we dan ook niet geroepen én uitverkoren,net als Bilbo Balings, om ons onvoorwaardelijk bij het Reisgezelschap te voegen, uitgenodigd voor een tocht waar het begin noch het einde van gekend is?.

Een Reis die ons ver boven het oude vertrouwde en het gekende zal uittillen, die onze ‘geestkracht’ zal ontwikkelen mits we de moed hebben om te durven uitbreken uit onze veilige cocon.

En worden we dan tezelfdertijd niet geleid door een wijze en liefdevolle Hand die deze reis plande, ons ongezien begeleidt en het doel net als de gevaren kent?

The Hobbit ….een ongewone reis en een film om gezien te hebben…

(M)cirkelpunt

 

I see fire/ Ed Sheeran

youtu.be/2fngvQS_PmQ

Terug