Kom, volg Mij...

01-11-2012 00:00

Als gij vader, moeder, vrouw of kind meer lief hebt dan de Christus, 

kunt ge Mij niet volgen"

(Jezus Christus)

 

Een krachtige uitspraak van de grote Meester, maar zo moeilijk voor de kleine mens om hier gehoor aan te geven. Want door zijn karmische zielengebondenheid trekt hij steeds weer lijden over zich heen en houdt aldus zichzelf gebonden aan het Rad der wedergeboorte,als gevolg van de Wet van karma of de Wet van oorzaak en gevolg. Dit Rad is een vicieuze cirkel van geboren worden en sterven, van eindeloos lijden waarin elke handeling door de mens gesteld  in evenwicht gebracht moet worden. Op die manier houdt het aardse ‘goed en kwaad’ elkaar in stand.

Hoe moeilijk is het niet om die woelige emotiezee tot rust te brengen, de krachtige golven te laten vervlieden en de blik te richten naar de horizon waar het Licht daagt…

Nochtans klinkt Zijn Roep sinds eonen van tijd, wijst Hij steeds weer de richting aan opdat elke mensenziel bevrijd kan worden uit de gevangenis waarin zij zich bevindt.

In Christus zelf komt dit Rad tot stilstand, wordt de ziel gered uit de poel des doods. Zijn radiatie van Licht of de gnosis is het Levende Woord, de Waarheid achter elke ‘letter’ en tronend boven iedere godsdienst, is het innerlijke ‘weten’ dat bedolven ligt onder de vele pseudolagen van de persoonlijkheid.

Gnosis laat toe dat de mens zichzelf leert kennen in zijn armoedige staat én laat tevens zien tot welk hoger doel hij geroepen wordt, nml te sterven naar zijn natuur voor hij sterft,om te herrijzen in en door dit Licht en het Zoonschap op te nemen.

Gnosis is het reddende koord dat in de vergeetput neergelaten wordt want slechts door Zijn Liefde wordt de mens verlost...de gnosis kan dan ook terecht de Verlossende kracht van Christus genoemd worden..

Jezus ging de gehele weg, van Bethlehem tot Golgotha, tot de Opstanding en op die manier toonde hij ons de Weg tot het lege graf.... Hij was de complete manifestatie van Christus en kon terecht zeggen dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.

 

" Zal de mens zich dan nimmer bevrijden van de vicieuze cirkel van de tijd?

De mens zál zich bevrijden, omdat hij erfgenaam is van de heilige vrijheid Gods.

Het wiel van de tijd wentelt, maar zijn as is immer in rust.

God is de as van het wiel van de tijd. 

Hoewel alles rondom Hem wentelt in tijd en in ruimte,

is Hij altijd tijdloos, ruimteloos en in rust.

Ofschoon alles uitgaat van zijn Woord,

is zijn Woord tijdloos en ruimteloos als Hij.

In de as is alles vrede.

Op de velg is alles in hevige beroering.

Waar zou u liever willen zijn?

Ik zeg u: stap van de velg van de tijd over naar haar as,

 en bespaar uzelf de onpasselijkheid van de beweging.

Laat de tijd rondom u wentelen, maar wentel zelf niet met de tijd."

 (Mirdad )

 

Luister dan niet langer naar de stemmen van de wereld maar hoor naar Zijn Stem die zacht weerklinkt in het binnenste van jouw hart. 

Volg dan die innerlijke Impuls in alles wat je doet, want het is jouw Intuïtie of de Roep van je ziel die je verder leiden zal op de Weg voor jou bestemd….

Laat je niet afleiden of misleiden en leer te onderscheiden ‘wie’ je dienen wilt in elke gestelde handeling , in elk mens die je ontmoet. 

Ben je bereid je gehele 'eindige' leven op te geven om je opnieuw te herinneren wat sinds lang Geweten is en het Ware Leven opnieuw te vinden? 

Ben je bereid je ogen gericht te houden op Hem vanwaar je Redding komt en trouw te blijven aan je hart, wat dit ook moge betekenen…..?

Ben je bereid dit Hart open te stellen voor allen die in grote 'nood' verkeren, voor allen die geslingerd worden in de golven van het leven en vanuit de diepten van hun ziel schreeuwen om hulp?

Ben je bereid de innerlijke Tocht aan te vangen die je leiden en bevrijden zal uit dit tranendal naar de Ware Identiteit die Christus is? 

Ben je hiertoe bereid dan zal je ontdekken hoe met oeverloos geduld op jouw Terugkeer werd gewacht en hoe de Kosmos jou in alles tegemoet komt….

Dan zul je ontdekken dat geboorte en dood niets anders zijn dan een in -en uitademing , een golfslag op de oceaan van Leven en het Leven zelf jou geheel omvat….

Dan zullen alle maskers afvallen en de Werkelijkheid zal zich in jou onthullen….

Werp dan het juk van je af en ga er voor, weet dat je Gedragen wordt en Liefde jou opwacht, er steeds Is en in alle moeilijke omstandigheden je bijstaat.

Ontdek het wonder van Leven voorbij de muren van jezelf….

(M) cirkelpunt

 

Secret Garden-Sigma

youtu.be/z_AX1YWjQ-Y

 

 

Terug