In de stilte van het hart...

01-04-2013 00:00

In de stilte van het hart

wenkt de Geliefde.

In het verlangen naar ontmoeting,

voltrekt zich het wonder.

In dat tedere moment

van aanraking en omarming,

van volkomen toewijding en overgave,

ontvlamt het Liefdesvuur

tot een goddelijke Brand.

Verlost van alle ketens

wordt Liefde opnieuw herkend.

In afwezigheid van angst en pijn

klinkt slechts één Stem,

één enkel Woord...

In de dans der Beminden

lost elke voetstap op,

en vloeit uit tot één Beweging.

Verdwenen is nu de ruimte

Verdwenen is nu de grond

Verdwenen zijn de Minnaars...

In de stilte van het hart

is er geen heengaan, geen terugkomen

geen afstand, geen te overbruggen kloof.

Geen hoog, geen laag,

geen dichtbij, geen veraf,

geen groep, geen individu

Alleen Bewustzijn is wat Is...

zowel in Rust als in beweging

is alles Goed

en wordt Bestemming…

 

(M)cirkelpunt

Terug