Het zoeken naar Waarheid

21-03-2015 00:00

 

Als mensen op zoek gaan naar Waarheid, dan hebben ze meestal vooronderstellingen over die Waarheid. Ze nemen bijvoorbeeld aan dat de Waarheid ze gelukkig of gezond zal maken, of dat hij hen succes zal brengen. Vaak geloven ze dat de Waarheid hun ego zal steunen met zijn eigen uitingen en verlangens. Misschien denken ze wel dat Waarheid bestaat om hun leven gemakkelijker te maken en om hun persoonlijke groei of hun vermogen tot zelfmanifestatie en dergelijke te bevorderen en om hen te helpen met het bereiken van verlichting.

Maar de Waarheid kan nooit de dienaar van het ego zijn. De Waarheid bestaat niet om mensen als ego’s gelukkig, gezond of succesvol te maken. Waarheid laat zich niet inperken door de grenzen van het persoonlijke bewustzijn. Waarheid leidt zielen terug naar God, naar de Werkelijkheid en de Goddelijkheid, door het ego-zelf op te lossen. Daarom leidt Waarheid zielen uit hun ego-bewustzijn naar een transcendent bewustzijn waar afgescheidenheid niet bestaat, want het ego-bewustzijn kenmerkt zich nou juist door afgescheidenheid. Waarheid wil zich in deze wereld manifesteren door de verloren zoon naar huis te brengen.

Er zijn veel mensen die de Waarheid - of wat zij denken dat de Waarheid is - zoeken, maar vaak beseffen ze niet dat dit een confrontatie en zelfs de vernietiging inhoudt van juist die dingen die ze willen bereiken door naar Waarheid te zoeken! De mensen gaan op zoek naar Waarheid om meer aspecten van het leven in de hand te hebben en om hun persoonlijkheid tevreden te stellen, maar de Waarheid neutraliseert juist alle macht en plannen van het ego. Veel mensen zoeken naar Waarheid om gelukkig te worden, maar Waarheid ondermijnt juist alle voldoening van het persoonlijke leven. Men zoekt vaak naar de Waarheid om voor zichzelf verlichting te vinden, maar Waarheid zal juist het ego-zelf oplossen zodat verlichting gerealiseerd kan worden.

Op deze manier stellen veel mensen zich eigenlijk voor dat Waarheid en Liefde hun dienaren zijn, maar als we de Waarheid vinden dan is het onvermijdelijke dat wij juist een dienaar van Waarheid worden - een dienaar van het Goddelijke, een volgeling van de Christus. Veel mensen stellen zich voor dat als zij de Waarheid vinden het mogelijk is om deze naar hun hand te zetten en voor hun eigen plannen te gebruiken. Maar als iemand de Waarheid gevonden heeft en hem dus kent, dan is het realiseren ervan een voortdurend proces van het oplossen en desintegreren van het ego, want alles wat het individu, het afgescheiden ego, verlangt en wil is het tegenovergestelde van de Waarheid. Alles wat het ego zoekt en nastreeft is altijd precies het tegenovergestelde van de Waarheid.

De meeste mensen voelen zich liever gelukkig en veilig in hun ik-bewustzijn dan dat ze de Waarheid leren kennen en de ego afbrekende invloed ervan in hun eigen leven verwelkomen. Zij wentelen zich liever zelfgenoegzaam in hun onwetendheid dan dat ze de Waarheid serieus willen overwegen, want Waarheid is voor het ego altijd bedreigend omdat het ego in onwaarheid heeft geïnvesteerd. Als Waarheid zich manifesteert, betekent dat altijd het einde van het ego-zelf, en dus ook het einde van persoonlijk gelukkig zijn. Het manifesteren van Waarheid betekent het einde van het persoonlijke leven, want Waarheid hoort bij het Goddelijke, bij God en de Goddelijke Geest. Naar de Waarheid gaan betekent naar God gaan, en naar God gaan betekent sterven als persoon en het persoonlijke leven voorgoed achterlaten.

Het is voor veel mensen waarschijnlijk te veel gevraagd om dit serieus te overwegen. Zij stellen zich liever voor dat ze naar God kunnen gaan en verlicht worden en dat ze daarbij hun persoonlijke neigingen, voorkeuren verlangens en gewoontes kunnen behouden. Of anders verwachten ze op zijn minst hun individualiteit en al zijn dromen en doelen te kunnen behouden. Veel mensen geloven dat ze door hard aan zichzelf te werken Gods gunst kunnen winnen en Goddelijke Genade zullen verdienen. Dat betekent dat hun zoeken naar Waarheid voortdurend gepaard gaat met allerlei verwachtingen over wat Waarheid is en hoe het in zijn werk gaat, maar dat verhindert nou juist dat ze vanuit een nederige houding in contact met de Waarheid kunnen komen. Omdat de Waarheid nooit hun persoonlijk verwachtingen zal waarmaken - dat is gewoon niet mogelijk -, wordt hij ook niet als zodanig herkend als hij bij hen Aanklopt. In plaats daarvan gaan de mensen dan zoeken naar iets wat er op lijkt. Men zoekt dan liever een uiterlijke verschijningsvorm, iets wat er uitziet als Waarheid, en daar hecht men zich dan aan. Zo gooien ze hun goud te grabbel want ze zien alleen maar wat ze willen zien en wat gebaseerd is op hun eigen persoonlijke ideeën en voorkeuren. Daarom kunnen ze niet altijd herkennen wat er werkelijk nodig is voor hun reis naar de Vrijheid.

De Waarheid zal altijd persoonlijke wensen en plannen confronteren, en als dat gebeurt zullen de meeste mensen de Waarheid nogal negatief en “liefdeloos” vinden. De Waarheid is een vernietiger van het beperkte en zelfzuchtige zelf, maar de meeste mensen willen aan hun persoonlijke leven bouwen. De Waarheid brengt de boodschap dat het persoonlijke leven zal ophouden, maar de meeste mensen zoeken juist iets om zich mee te beschermen en zich veilig mee te voelen, of iets om zich mee te verrijken of als persoon door te groeien, en soms gebruiken ze spiritualiteit als middel om hun doel te bereiken. De Waarheid onthult de oppervlakkigheid en leugenachtigheid van het materialistische leven, maar toch proberen de mensen steeds weer iets nieuws in hun materiële leven te brengen. De Waarheid toont de weg naar God, maar de mensen willen alleen maar leven voor het bevredigen van hun verlangens, voor persoonlijke veiligheid en persoonlijke rijkdom. De Waarheid onthult de onvermijdelijkheid van de dood, maar de meeste mensen willen hun leven verlengen en hun persoonlijke leven verrijken. De Waarheid onthult dat Armageddon onze toekomst is, maar de meeste mensen kunnen of willen liever niet verder kijken dan het nieuws van vandaag. De Waarheid onthult een gevaarlijke wereld, maar de meeste mensen willen alleen stil staan bij hun eigen veiligheid.

Daarom noemen de meeste mensen alle echte Waarheid ook negatief; zo schermen ze zich af van het onvermijdelijke. Het ego zal moeten sterven - dus de Waarheid is een moordenaar, vijandig. Onze persoonlijke doelen zullen voor de Waarheid opgeofferd moeten worden - dus zien de meesten de Waarheid als onvriendelijk. Deze beschaving zal niet blijven bestaan - dus de Waarheid wordt gezien als een negatieve kijk op het leven. De planeet en de mensheid zullen gezuiverd moeten worden van alle ongerechtigheden en de tijdelijke comfort die het lijkt te bieden - daarom wordt de Waarheid als een bedreiging gezien, zowel door de spiritueel geïnteresseerde mensen als door de onverschillige massa. Om God te leren kennen zullen we ons over moeten geven aan het Goddelijke - daarom ontzegt de Waarheid ons de vrije wil die wij mensen zo belangrijk vinden. Deze wereld is tijdelijk, net als het ego-zelf - daarom geeft de Waarheid geen enkele betekenis of steun aan het leven van het ego. Dat wat wij mensen als ‘goed’ bestempelen zal getranscendeerd moeten worden door het Goddelijk Goede. - de Waarheid stelt zich dus op tegenover het ‘goede’ van de mens. Deze wereld is een wereld van lijden - daarom onthuld Waarheid verdriet en pijn en maakt hij korte metten met alle ontkenning ervan. Iedereen die Waarheid voor zichzelf wil hebben en gebruiken, zal hem altijd op alle mogelijke manieren verdraaien.

Tegenwoordig zijn er in verhouding tot de hele wereldbevolking maar heel erg weinig mensen die van de Waarheid houden; in feite zijn het er zo weinig dat ze over de hele planeet nauwelijks te vinden zijn. Er zijn maar zo weinig mensen die door de sluiers en mistwolken van deze duistere Aarde heen kunnen kijken en die de absolute noodzaak van Waarheid inzien voor het bereiken van Bevrijding en werkelijk, blijvend Geluk. Er zijn er een maar een paar die de Waarheid kunnen accepteren zoals hij is zonder deze te verwateren of te verdraaien en hem makkelijker verteerbaar maken voor de smaak en de gevoeligheden van het ego. Er zijn er heel veel die er de voorkeur aan geven om zich te verbeelden dat God hun persoonlijke dienaar is en dat de Waarheid de sleutel is tot hun persoonlijke succes.

Niemand kan in de wereld van vandaag de Waarheid op grote schaal presenteren aan de mensen en dan verwachten dat hij goed wordt ontvangen en herkend wordt als iemand die de Waarheid vertelt. Dit komt doordat de Waarheid gezien wordt als een vijand van het ego-zelf, en de mensen worden beheerst door dat zelf en hun egoïsme. In deze duistere periode weerstreeft alle kracht van de hele de wereld de Waarheid. De materie van de Aarde zelf is juist volledig doordrongen van energieën die het bevrijdende licht van de Waarheid tegenwerken. Zelfs de lucht die we inademen en de stof onder onze voeten staan diametraal tegenover de Waarheid. Alle scheppingen van de mensheid - de gebouwen, auto’s, fabrieken, kleding, boerderijen, kerken, scholen etc. -, allemaal stralen ze energieën uit die ons afsluiten van de goddelijke Geest. Al deze dingen die de mens als natuurlijk en nodig beschouwt, vormen samen een donkere barrikade die het goddelijke Licht en spiritueel Inzicht tegenhoudt. Er is een doordringende mist als sluier over de mensheid gegooid, zodat hun ogen de Waarheid niet langer kunnen zien. Ze willen het ook niet meer, want de mensen richten hun blik gewoonlijk liever op hun eigen voeten dan dat ze omhoog kijken, naar het Goddelijke. Alle subjectieve scheppingen van de mens, hun gedachten en gevoelens, vormen op dezelfde manier haast ondoordringbare obstakels voor het herkennen van de levende Waarheid. Grote gedachtewolken van materialisme, regeringen, georganiseerde religie, zelfzuchtige spiritualiteit en wetenschap beperken en conditioneren de menselijk geest vanaf zijn vroegste jeugd tot in zijn volwassenheid. Er zijn er maar heel weinig die de hypnotiserende kracht kunnen weerstaan van de opgebouwde en samengeklonterde gedachtevormen van miljarden mensen en hun verborgen heersers in de onzichtbare werelden. Het vereist een sterke geest om de menselijke kultuur te weerstaan, en het vereist zelfs een nog sterker hart om die geest over te geven aan Gods Wil.

Verreweg de meeste mensen zoeken dan ook niet echt de Waarheid. Zij houden helemaal niet van de Waarheid. Zij willen de Waarheid niet horen, ze wijzen hem af, want zij zijn er eigenlijk bang voor en daarom verafschuwen en haten ze hem. Zij zouden Christus ook nu weer kruisigen. Meestal worden kleine fluisteringen van Waarheid simpelweg genegeerd, want de mensen denken dat als ze de Waarheid en het geweten negeren, deze vanzelf wel weer verdwijnen. Zo kunnen ze gewoon doorgaan met hun leven, zonder gestoord te worden door de buitengewoon ontwrichtende feiten die de Waarheid in hun leven brengt.

De mensen zoeken de Waarheid niet. De mensen zoeken leugens. Dit is een van de Waarheden die de mensen juist zo moeilijk kunnen accepteren en in zichzelf kunnen herkennen. We zoeken pas naar Waarheid als we zoeken naar God, naar de Realiteit en het Leven, en dat betekent de dood van het ego-zelf. We kunnen de Waarheid ook niet vinden voordat we ons hebben overgegeven aan de begeleiding van de goddelijke Geest in ons hart. We zullen de Waarheid nergens anders kunnen vinden dan in de goddelijke Vonk in ons hart.

Maar er zijn ook zielen die genoeg hebben van deze wereld en die zowel hun spirituele armoede erkennen als de pijn van afgescheiden te zijn van God. Zij verlangen van deze wereld en dit lichaam bevrijd te worden, zij smachten naar Bevrijding. Zij zullen vanzelf de Waarheid in hun leven binnenlaten, want alleen dan weet de goddelijke Geest dat we klaar zijn en dat de rijd rijp is. Dan zullen de deuren van de hemel zich openen en zal het Licht beginnen te stralen, en dan kan de Waarheid zijn werk doen, de weldadige transmutatie en uiteindelijk totale ontmanteling van het ego-zelf, om ons vrij te maken.

Thenewcall- Ongewone Inzichten

 

Terug