HET NIEUWE KONINKRIJK

17-01-2014 00:00

 

Net achter de verschijning van deze wereld en zijn bevolking wacht een nieuwe werkelijkheid, een realiteit van onbedorven, onaangetaste schoonheid en licht. Vele namen zijn er aan gegeven, maar het is overal bekend bij allen die de zuiverheid kunnen aanvoelen en herkennen. Het is het Beloofde Land dat omlaag daalt vanuit de hemelse sferen, de al lang voorspelde terugkeer van het Koninkrijk der zielen naar de Aarde.

Deze nieuwe levenssfeer is op dit moment nog slechts heel subtiel aanwezig in de wereld, maar zal naarmate de tijd vordert, steeds duidelijker en voelbaarder worden voor al diegenen die zichzelf hebben voorbereid om het licht hiervan te ontvangen, door te resoneren met het doel hiervan. Het zal steeds zichtbaarder worden door al diegenen bij wie door hun onzelfzuchtige toewijding en hun hunkering naar goddelijke vervulling de innerlijke blik is ontwikkeld om dit waar te nemen.

De nieuwe werkelijkheid is niet van deze wereld en is daarom natuurlijk, volstrekt ongerept en onaangetast door het lijden, de pijn en de worstelingen van het Aardse leven. Er bestaat geen dualisme waar alles heen en weer slingert tussen een welhaast eindeloze hoeveelheid aan polariteiten. Het is vrij van extremen als licht en duisternis, juist en verkeerd, goed en slecht en al die andere paren tegenstellingen die onophoudelijk het menselijk bewustzijn van links naar rechts doen zwaaien en die op die manier al sinds mensenheugenis de massa van de mensheid vastgeketend houden aan de rusteloze slinger van futiliteiten en lijden.

Deze naderende sfeer van licht bezit ethers die zuiver en helder, nieuw en vitaal zijn. Het brengt op Aarde een hoger niveau van bewustzijn teweeg dat dichter met de Universele Harmonie mee vibreert. Als een goddelijke Zon is zijn heilige natuur innerlijk voelbaar in elke energiestroom die vanuit het centrum uitstraalt. Het begunstigt, reinigt, verenigt en bezielt alle wezens en bevrijdt de mensheid van alle hindernissen en worstelingen van het menselijke bestaan in een weldadige zegening. Als dit goddelijke Licht naar Aarde terugkeert en zijn Genade naar alle wezens uitstrekt zoals het lang geleden was beloofd, nodigt het ook de mensheid vriendelijk uit om zijn helende, beschermende sfeer binnen te treden. Het omhult alle zielen met zijn warmte en liefde, voor het met hen samen deze wereld weer verlaat in de richting van de oevers van de Vrijheid. Deze Realiteit glinstert momenteel net achter de wolken van aardse zienswijzen en vooroordelen en het bereidt zich voor diegenen die in staat zijn dit te ontvangen, te verheffen in een almaar grootsere ervaring en realisatie van de Waarheid, dat het zo volmaakt vertegenwoordigt en uitdrukt.

Naarmate de tijd voortschrijdt en de mens en zijn planeet het einde van een tijdperk nadert, dringt dit naderende Licht in toenemende mate de dichtheden van onze wereld binnen en daarbij zelfs de meest dichte en donkere uithoeken van onze Aarde onweerstaanbaar vullend. Vanuit de innerlijke sferen naar buiten en beneden voortbewegend, verdringt het nieuwe Koninkrijk van Licht de schaduwen van deze wereld. De uitstraling van de voorste omtrekken van deze goddelijke sfeer is op dit moment nog slechts te ervaren binnen de hoogste regio’s van menselijk bewustzijn. En wel in sommige van de hogere niveaus van bewustzijn die deze wereld en zijn bevolking nu informeert en onderhoudt. Zij die hun focus voornamelijk gericht houden op het materiele vlak en op hun eigen behoeftes en problemen, bezitten niet het innerlijke vermogen dat nodig is om de groeiende aanwezigheid van de nieuwe werkelijkheid in zijn eerdere stadia van manifestaties waar te nemen. Voor de onbewuste mens blijft het daardoor onzichtbaar, maar toch beïnvloedt het al het leven op Aarde.

Al duizenden jaren lang hebben zieners en spiritueel bewuste mensen de komst van deze nieuwe en hogere orde van Realiteit voorzien, maar slechts nu in deze tijd maakt het langzaam maar zeker zijn aanwezigheid kenbaar. Wij staan op vanuit een grote planetaire cyclus en treden een nieuw tijdperk binnen. Er staat ons een complete vernieuwing van deze wereld en de mensheid te wachten. Een Nieuwe Wereld wordt geboren, zowel in de innerlijke als in de fysieke sferen van de planeet. De planetaire feniks staat op het punt op te rijzen uit de as van de oude wereld. De geboorte van de nieuwe Wereld is nu zo dichtbij dat harten die hier gevoelig voor zijn, iets van die realiteit en de nabijheid hiervan kunnen voelen, zijn pure klank en toon kunnen horen en zijn ritme kunnen verstaan. Het is een gefluisterde belofte van Thuis. En van ver buiten de algemene menselijke waarneming, vanachter de verschijningen en illusies van deze wereld, roept het de hele mensheid op.

Kleine glimpjes van die naderende nieuwe werkelijkheid zijn tegenwoordig waarneembaar, zo nu en dan tevoorschijn komend zo lijkt het, door heldere, schitterende vensters of portalen. Diegenen die hiervoor gevoelig en intuïtief zijn, beginnen met een grotere helderheid en ontzag door de dunste delen van de sluier die de Aarde omhult, iets direct waar te nemen van die sferen van het eeuwige Leven zelf. Zij zijn in staat zijn heilige adem te voelen, om zijn oproep te horen, om daaraan te beantwoorden en zich zo voor te bereiden voor de volgende grotere Openbaring. Zulke glimpjes zijn gewoonlijk kort en zijn vluchtig; de meeste duren slechts enkele seconden of minuten van plotselinge goddelijke openbaring, maar sommige kunnen wel uren duren en in bepaalde zeer bijzondere omstandigheden zelfs wel dagen of weken. In ieder geval is een enkel moment van een dergelijke Genade van boven in staat om ons zo’n diepgaande zegen te schenken dat alle zorgen en spanningen van dit leven zich onmiddellijk zullen oplossen. Slechts één enkel glimpje is nodig voor de opgetogen ontvanger om iets te merken en te proeven van de komende luister en goddelijke volbrenging. Op zulke momenten kan iemands vertrouwen en toewijding honderdvoudig worden versterkt aangezien iemands leven daar zo positief door wordt getransformeerd.

Naarmate het eind van de cyclus nadert, treden deze glimpjes steeds vaker op. Ze worden voor een toenemend aantal mensen tastbaar en werkelijk en worden afgewisseld met periodes van zuivering en integratie. Geleidelijk aan zullen ze steeds langer gaan duren, totdat de nieuwe Wereld uiteindelijk veel werkelijker en reëler wordt dan de oude, vertrouwde wereld die we zien aftakelen en ten onder zien gaan. De waarnemingen keren zich om en het zal de oude, vertrouwde wereld zijn waar slechts glimpjes van te zien zullen zijn, naarmate diegenen die daartoe in staat zijn, naar de andere zijde van de sluier over kunnen gaan en op zullen stijgen in een nieuwe en helderder realiteit. Als uiteindelijk het natuurlijke proces van reiniging en hergeboorte zijn beloop houdt, kan het hernieuwde menselijke ras zichzelf opnieuw terugvinden en nu fungerend en ademend in de sfeer van goddelijk Licht zelf. Op dat moment zullen diegenen die zo gezegend zijn onder de mensheid, echt gaan beseffen wat het betekent om in deze wereld, maar niet van deze wereld, te zijn. En hun taak zal zijn om een hand te reiken naar al het leven dat nog op Aarde worstelt.

De effecten van de dagende nieuwe realiteit op de fysieke levensaspecten op Aarde zullen dramatisch zijn en zullen alle koninkrijken op Aarde diep schokken, vanaf het minerale rijk tot op de menselijke niveaus van bewustzijn. Als de nieuwe en hogere sfeer van vibraties de subtiele vlakken van de planeet binnendringt, zal het de Aarde zuiveren van alle ongeïntegreerde energieën, gedachtevormen en emoties. Het proces is al gaande en vele mensen ervaren dit als een soort innerlijke Armageddon, een groeiende spanning tussen het binnenkomende licht van het nieuwe Koninkrijk der zielen en de uiterlijke materiele wereld.

Dit is ook het moment waarop de planeet Aarde zelf heeft gewacht: haar geboorte in een hogere levensuitdrukking, geholpen door kosmische energieën en krachten, vrijgekomen door de exacte wiskundige bewegingen van het kosmische uurwerk, dat zich onder meer uitdrukt in de omwentelingen van de zon, de planeten en het dierenriem. De Aarde zal spoedig alle opeengehoopte pressie die de mensheid op haar heeft uitgeoefend tijdens duizenden jaren van misbruik en mishandeling van haar bronnen voor zelfzuchtige doeleinden, eindelijk van haar afschudden. Spoedig zullen al haar koninkrijken weer worden hersteld in hun vroegere maagdelijke staat, de Paradijselijke staat van ongerepte heelheid en vibrerend leven dat zo stimulerend is voor de gezondheid. Wanneer eenmaal het evenwicht weer is hersteld op Aarde en weer teruggevoerd is in harmonie met de kosmische wet, zal het opnieuw een stabiele scheppingsmatrix leveren die de nieuwe mensheid steun kan bieden om verder opwaarts te reiken naar een groter licht, om toegang te krijgen tot de hogere sferen van leven en om zo beter voorbereid het uiteindelijk Doel van het leven te bereiken. Op de oude Aarde was de deur tot het Goddelijke leven sinds mensenheugenis heel verborgen geweest en kon slechts worden geopend door de meest geavanceerde zielen. De oorzaak daarvan was de wijdverspreide vervuiling door de mens van lichaam, geest en ziel en de zeer besmettelijke atmosfeer van zelfzucht, hebzucht en angst die dit wereldwijd heeft opgeroepen. De Nieuwe Aarde zal, wanneer het is ontdaan van alle grove oppervlakkigheden en onreinheden, zich eens te meer als vanouds kunnen afstemmen op het goddelijk Plan en daarmee wederom fungeren als een gracieuze sfeer voor goddelijke verwerkelijking; een wereld waarin alle bewoners veel gemakkelijker het enige doel van het leven kunnen bereiken door het ondergaan van het proces van heilige Transfiguratie.

"Zie, de grote sleutelbewaarder van deze tijd heeft het slot geopend; de machtige poorten openen zich wijd en allen die willen, kunnen de Koning begroeten. Gezegend zij hen die puur in hart zijn want zij zullen de Koning aanschouwen. Pas op! Wees sterk in geest; wees puur in hart; wees alert in behulpzaamheid; het koninkrijk is nabij." - Jezus, de Christus van het Vissentijdperk

thenewcallgroup

Terug