Het Levenselixir

01-05-2012 00:00

In deze tijden van grote verdrukking ,van manipulatie en indoctrinatie, van mind-control en astrale terreur worden we meer dan ooit uitgenodigd tot Inkeer en tot de Terugkeer naar het hart. De oude vertrouwde denkpatronen dienen los gelaten te worden waarop al onze aardse zekerheden gestoeld zijn en waarin al onze kennis geworteld is. Zich durven openstellen voor de zachte hartimpuls en zich durven overgeven aan die Oergrond van het Bestaan is de enige zekerheid die we hebben, een veilig schip waar we ons meestal niet meer bewust van zijn. 

Want het hart is het meest feilloze kompas waarover we beschikken, steeds de juiste richting aanwijzend; het is de innerlijke Poolster die ons veilig leidt en loodst doorheen de grote stormen van de tijd, voorbij de leugen en de angst naar de O, zo gekende en heilige grond van onze Thuis, als we er maar gehoor willen en durven aan geven.

Het is de hartslag van de Kosmos die ons roept, waarin de weg zich opent die leidt naar het Goddelijke Vuur, naar het nieuwe Leven.              

Want door en in dàt Vuur vindt de innerlijke transformatie plaats, van duisternis naar Licht, van dood naar Leven,van leugen naar Waarheid.… Het is daar waar kennis plaats maakt voor Wijsheid en begeerte verdwijnt door Liefde, Mededogen de motor wordt van handeling en het hart in harmonie vibreert met Zijn hartslag.

Dit was het geheim dat de katharen in zich droegen en dat hen onoverwinnelijk maakte. Zij hadden het Levenselixir ontdekt dat hun de Vrijheid schonk, het Licht van de Kosmische Christus vulde hun hart en doorstraalde hun hele wezen. Waarheid vergezelde hen als hun schild en zwaard op het innerlijke Pad naar het Leven.

Want Waarheid opent de Weg en behoedt het hart voor elke vijand.

Alles trotseerden zij, ook al werd hun fysieke lichaam gemarteld, vermoord of verbrand, geen angst kon hen verlammen, geen twijfel kon hen misleiden, geen pijn maakte hen zwak.

Zij droegen het Leven in zich, het heilig Vuur brandde in hun hart waarin zich de Goddelijke Alchemie voltrok.

In hen gloorde het Gouden Licht van de nieuwe dageraad, bloeide de Mystieke Roos die de wereld met haar subtiele geur doordrong.

Zij waren en zijn de Lichtdragers voor de nieuwe Era en allen met hen die in dezelfde Geest ontstoken zijn.

Want steeds zal die Geest in hun ziel blijven zingen,zij het in andere gedaanten en in andere tijden. Geen mens zal de klank van hun hart kunnen smoren, ook al wordt het vertrapt en beschimpt. Geen mens zal hun ziel kunnen doden want zij behoort aan Hem, aan de Ene, aan het AL.

In deze woelige tijden wijzen zij opnieuw de weg en gaan hem voor,zodat geen haar op het hoofd gekrenkt kan worden van zij die naar bevrijding zoeken, ook al wordt de atmosfeer grimmiger en boosaardiger…

Zij zijn als Lichtbakens die elk ontvankelijk hart aanvuren opdat Hij herkend en gehoord kan worden en Zijn Rijk zichtbaar wordt!

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” 

Openbaringen 3,20-21

(M)cirkelpunt

 

Ameno-Era

youtu.be/6SvxaNQ6d7M

 

 

 

 

 

Terug