Het Grote Schouwspel/ Introductie

19-01-2014 00:00

Een serie waarschuwingen over gebeurtenissen die hun schaduw zullen werpen in de komende tijd.

 

Aangespoord door de ernst van deze tijd en door de wens om de mensheid naar ons beste vermogen te willen helpen, willen we in deze serie waarschuwingen een aantal dringende en hoogst belangrijke feiten onthullen en willen we tevens hierbij alle serieuze lezers nadrukkelijk verzoeken deze feiten zo veel mogelijk te willen uitdragen naar anderen die hiervoor open staan.

Het is onze bedoeling om het masker te verwijderen en zo het ware gezicht bloot te leggen van al die vele vormen en gebeurtenissen die zich in onze bestaansillusie voordoen of op de een of andere wijze op ons af zullen komen en die er slechts toe dienen de werkelijkheid om ons heen te versluieren. Deze onthullingen reiken we aan in de vorm van een aantal serieuze waarschuwingen als steun voor al diegenen die, na herkenning van de signalen van deze tijd, deemoedig en met een innerlijke spirituele volwassenheid zijn of haar verantwoordelijkheid wenst te aanvaarden jegens Christus* en een mensheid die lijdt.

* Er zijn twee Goddelijke Plannen: het Goddelijk Plan van de Evolutie en het Goddelijk Plan voor Verlossing. Het laatste is erop gericht al het leven binnen de gevallen, ongoddelijke wereld te helpen. Dit Plan voor Bevrijding wordt in liefde en vrijwillig uitgevoerd door de leden van een groot Lichaam van Bevrijde Zielen, ook wel de Christushiërarchie genoemd.

De motivatie achter deze onthullingen ligt in de absolute noodzaak om iedereen tijdig te waarschuwen voor de hevige terreur en aanvallen die ons binnenkort en onvermijdelijk zullen treffen als gevolg van de blinde levensloop van de mens, maar ook om hen te wijzen op de unieke gebeurtenissen die in de naaste toekomst hierop volgen. Het is voor de hele mensheid niet alleen een rechtstreekse uitdaging met dito kansen, maar het vormt tevens een heel groot risico.

Met dit appèl bidden wij dat velen kunnen worden gered uit de fatale greep van de steeds grotesker vormen aannemende waanvoorstelling die we hier als schouwspel zien opgevoerd en die wordt georkestreerd door de hiërarchie in de reflectiesfeer*. Tevens bidden wij dat meer mensen tijdig het licht mogen zien en op die manier op het juiste moment het Pad van Verlossing op zullen gaan. Moge de oogst groter zijn dan voorheen….

* Er zijn twee bestaanssferen binnen het gevallen, dualistische universum. De fysieke sfeer is het gebied waarin wij als fysieke wezens leven. De reflectiesfeer is het gebied waarin, naast andere dingen, het proces tussen fysieke dood en reïncarnatie zijn vervolg krijgt. De reflectiesfeer is de tijdelijke verblijfplaats van de ‘overledenen’.

 

Eerste uitgave 1999/ Australië

Thenewcall group

 

 

 

 

 

 

Terug