Grondbeginselen voor het Aquariustijdperk

18-11-2013 00:00

Om het geheugen wat op te frissen zijn hier een aantal belangrijke punten uit de tekst nog eens op een rijtje gezet:

 

•    Werkelijk iedereen zal een keuze moeten maken die verreikende gevolgen zal hebben voor zowel de loop van zijn huidige leven, als voor zijn toekomstige ziels-ontwikkeling in ontelbare incarnaties.

•    Eén van de belangrijkste effecten van de komende storm zal zuivering zijn, net als bij een onweersbui, maar dan wereldwijd.

•    De komende en dringend noodzakelijke reiniging van de Aarde en alle zelfbewuste wezens die er op leven, kan een moeilijke periode zijn, of juist wel meevallen, en dat zal afhankelijk zijn van de mate waarin iemand zich heeft voorbereid.

•   Het uit angst en dwaasheid ontkennen of negeren van de komende planetaire ontwikkelingen is natuurlijk weinig behulpzaam, en het zal ze zeker niet afzwakken of voorkomen.

•    Alleen werkelijk begrip kan ons veranderen, niet alleen maar het verlangen naar verbetering.

•    Mensen die voor het grootste deel van hun leven, of misschien wel hun leven lang een altruïstische houding hebben laten zien, zullen in de komende tijd sterk in het voordeel zijn, want zij zullen zich door de toevloed van de nieuwe energieën zeer sterk gestimuleerd voelen tot zulk gedrag.

•    Als mensen de juiste instelling laten zien en zich goed hebben voorbereid met inzicht in de huidige wereldwijde crisis en de gelegenheid die dit biedt, dan zullen zij door de kosmische energieën veelvuldig ervaringen krijgen van spiritueel ontwaken.

•    Omdat de energiefrequenties stijgen, wordt de kracht van gedachten steeds groter, en beïnvloedt hij het leven veel merkbaarder en sneller dan voorheen.

•    Ieders individuele bewustzijnsniveau (dat deel uitmaakt van de vibratie van onze hele planeet) zal een bepaald minimum bereikt moeten hebben om zich te kwalificeren voor promotie naar de Nieuwe Wereld.

•    Voor de meeste mensen is het inroepen van de goddelijke Geest de eenvoudigste manier om de frequentie van het bewustzijn te verhogen, en dit doet men door de aandacht niet meer op het persoonlijke zelf te richten, maar op een hoger en achtenswaardig doel.

•    Alleen het demonstreren van liefde zal iemands bewustzijn positief beïnvloeden en zijn vibratie verhogen.

•    Nu, aan het einde van deze 75.000 jaar durende grote cyclus, is het voor ieder mens op Aarde mogelijk om in bewustzijnsniveau te stijgen, vanwege de ongekende genade die iedereen ontvangen kan.

•    Het Aquariustijdperk is niet een tijd van workshops, cursussen en lezingen. Het is een tijd van deelnemen aan activiteiten voor het hoogste goed van iedereen.

•    Voor spiritueel welslagen is nu actieve en altruïstische respons vereist, en niet alleen maar een passief vergaren van informatie.

•    Het is in deze tijd uiterst belangrijk om oprecht en volledig mee te werken met alles dat nieuw en rechtvaardig is, want de Oogsttijd is nabij.

•    Over het algemeen is het hoogste dat iemand op Aarde kan bijdragen – zowel voor anderen als voor zichzelf – het helpen met het verhogen van de bewustzijnsfrequentie van de planeet. Dit kan men doen door werkelijk welwillende gedachten te koesteren en door onzelfzuchtige en liefdevolle actie.

•    Afscheiding is destructief op ieder niveau; het is een overblijfsel van onwetendheid uit het verleden.

•    Samenwerking en eenheid zijn de doelen voor de onmiddellijke toekomst.

•    Actieve goodwill zal de maatstaf zijn die de wereld zal transformeren.

•    Zelfzuchtige spiritualiteit is imitatiespiritualiteit.

•    De krachten van het oude hebben niet de macht om iemand te beïnvloeden die zich afstemt op het nieuwe.

•    Het oude zal het nieuwe niet kunnen tegenhouden, want het Goddelijk Plan voor de mensheid bestaat juist uit die vernieuwing.

•    Als iemand ergens mee in conflict is – vanwege weerstand, bezorgdheid, angst of afkeer; of misschien juist vanwege afhankelijkheid of zelfzuchtig verlangen –, dan behoort hij daardoor automatisch evenzeer tot het oude als dat conflict zelf.

•    Alleen door constructief en welwillend te denken zullen we uit kunnen stijgen boven de dichte en verzwakkende gedachtewolken die we in ons kwalijke verleden onbewust hebben gecultiveerd.

•    Als men er een gewoonte van maakt om rechtschapen en oprecht te denken, dan kunnen kwaadaardige invloeden niet in onze gedachtewereld binnendringen.

•    De vibratie van Liefde is zowel de grootste beschermer als de grootste weldoener in het hele universum.

•    Positieve gedachten en gezonde emoties hebben een zeer gunstige uitwerking op zowel het fysieke als het subtiele lichaam van de mens, bovendien stimuleren ze het vermogen om levenskracht te assimileren en andere weldadige energieën op te nemen.

•    Ons innerlijke biologische systeem voor het aanmaken van geneesmiddelen wordt geactiveerd door – en handelt in overeenstemming met – de unieke gebeurtenissen die ieder mens meemaakt, en hoe hij erop reageert.

•    Er werden vroeger veel energieën met succes ingeroepen door aspiranten die naar zelfverbetering streefden, maar al deze energieën zullen nu niet meer beschikbaar zijn, omdat de hele planeet tot een nieuwe en hogere staat van expressie zal komen.

•    Vandaag de dag klinkt er een nieuw geluid: het geluid van groei via dienstbaarheid aan de hele mensheid.

•    Spirituele aspiranten zullen de meeste werkelijke vooruitgang maken als zij anderen helpen met hun vooruitgang.

•    In het Aquariustijdperk zullen mensen alleen hulp ontvangen als zij hun zelfzuchtige aspiraties overstegen hebben, en als zij de interesse in hun eigen vooruitgang hebben verloren in hun werkelijke en onzelfzuchtige impuls om dienstbaar te zijn aan anderen.

•    Of iemand met succes gebruik maakt van de huidige spirituele mogelijkheden, hangt af van de zuiverheid van zijn motieven en zijn gerichtheid op het bieden van hulp.

•    Bij de geboorte van de Nieuwe Wereld zal welslagen en overleven altijd ONZE zaak zijn, en nooit MIJN zaak.

•    Mensen hebben elkaar nodig, en samenwerken voor een onzelfzuchtig doel biedt ongekende voordelen. Zodra er een klein beetje groei zit in het percentage van de mensheid dat hier werkelijk oog voor heeft, dan zullen er – conform de Wet van Synergie – grote dingen tot stand gebracht worden, en niet alleen op de plaatsen waar men inderdaad op die manier te werk gaat, maar wereldwijd.

•    Eenheid is harmonie en kracht.

•    De universele wet bepaalt dat succes gegarandeerd is als er een aantal oprecht toegewijde mensen met enthousiasme, volharding en een gemeenschappelijke onzelfzuchtige focus samenwerken.

•    Er nadert een periode waarin gemeenschappelijk leven en samenwerking essentieel zijn voor het overleven van de mens.

•    Geen enkele gemeenschap zal de heftige periode doorstaan als hij niet gebouwd is op de veilige en stevige fundamenten van een gezamenlijke spirituele aspiratie en onzelfzuchtige ethiek.

•    Ware gemeenschap leeft in het hart van de leden als een spirituele houding, en dus niet als een uiterlijk doel of het gezamenlijke verlangen zo’n doel te bereiken.

•    Leefgemeenschappen zullen in de komende tijd alleen kunnen bestaan uit ware vrienden.

•    In het Aquariustijdperk zal Liefde het nieuwe betaalmiddel zijn.

•    Eenheidsbewustzijn is de nieuwe toon die nu overal weerklinkt, en het is het kenmerk van de mens van de Nieuwe Wereld.

•    De tijd tot aan het moment dat iemand zijn volgende innerlijke openbaring en bewustzijnsverruiming meemaakt, zal afhangen van zijn begripvolle respons op de collectieve behoeften van de hele mensheid.

•    Het verbreiden en uitstralen van het Nieuwe Wereldbewustzijn is nu een zeer invloedrijk principe dat de mensheid kan bevrijden en de Nieuwe Geest inroepen die de Nieuwe Wereld kan en zal opbouwen.

•    Men zal de Poort van Initiatie die toegang biedt tot de Nieuwe Wereld alleen in groepsverband kunnen passeren; dat is één van de wetten van het Aquariustijdperk.

•    Als er geen sprake is van groepsgewijze samenwerking en van een ware teamgeest, dan kunnen de goddelijke Helpers der mensheid op de innerlijke bestaansvlakken in deze tijd heel weinig voor de mensheid doen.

•    Vanwege de energieën die ons zonnestelsel binnenstromen, is het potentieel van groepswerk nu groter dan ooit

•    Ieder mens moet nu kiezen tussen liefde en angst, wijsheid en onwetendheid.

•    In de zeer nabije toekomst zal iedereen, hoe dan ook, moeten kiezen om zich te verbinden met de Eilanden van het Licht, of met de grotten der duisternis. Er zullen geen grijze gebieden zijn.

•    Het glorende licht van de Nieuwe Dageraad werpt zijn schaduwen naar alle kanten.

•    Alleen door licht in de duisternis te laten schijnen, kunnen we de schaduwzijde van het leven duidelijk zien, en er op een positieve manier mee omgaan.

•    Het is altijd gevaarlijk om zich blind en onbezonnen aan autoriteiten buiten zichzelf over te geven.

•    Leraren en goeroes worden nu niet meer op dezelfde – nogal onnadenkende en berustende – manier gebruikt als vroeger.

•    De ware leraren van het Aquariustijdperk die die functie ook werkelijk verdienen, zullen geen leerlingen om zich heen verzamelen.

•    Paranormale vermogens zijn geen indicatie voor werkelijk spiritueel werk.

•    Het feit dat iemand paranormale vermogens bezit, hoeft helemaal niet te betekenen dat hij ook spiritueel zuiver is – vaak juist niet.

•    Channelen (mediumschap) leidt beslist af van werkelijke spirituele verwerkelijking.

•    Vanwege de onwetendheid van de mens en de intensiteit van deze periode is mediumschap tegenwoordig eerder een vloek dan een zegen.

•    Eén fundamentele waarheid wordt vaak gebruikt als basis voor een hele serie misleidende informatie.

•    Oprecht en intelligent zoeken is de essentiële eerste stap naar openbaringen en spiritueel succes.

•    Het zoeken zelf zet natuurlijke krachten in werking die contact maken met de zoeker om hem bepaalde ‘geheimen’ te laten zien waar hij op dat moment klaar voor is. Het Leven antwoordt alsof het wordt uitgenodigd.

•    Nederig zoeken is een inherent en onlosmakelijk deel van het Nieuwe Wereldbewustzijn.

•    Liefhebbende dienstbaarheid trekt altijd de aandacht van de goddelijke Geest, maar daardoor is het wel de grote aartsvijand van het ego, omdat het indirect zijn bestaan bedreigt.

•    Als we de Ene Goddelijke Ziel in allen dienen, dan zullen we ontdekken dat er juist via zulke dienstbaarheid in onze eigen hoogste behoeften voorzien wordt.

•    Het pad van dienstbaarheid is het prachtigste, edelste en heiligste pad dat er bestaat. Het is de Koninklijke Weg waar alle andere wegen slechts op voorbereiden.

•    Als er ooit een goede oplossing is gevonden voor werkelijk ieder probleem uit de hele geschiedenis van de mens – van het grijze verleden tot op de dag van vandaag, en tot in de Eeuwigheid – dan is het ongetwijfeld dit: “Wees dienstbaar, en blijf dienstbaar. Geef, en houd nooit meer op met geven.”

•    In het algemeen is de meest waardevolle dienst die we nu in de wereld kunnen verlenen, het verspreiden van de essentiële waarheid over deze tijd.

•    Als we ophouden met zoeken naar vervulling voor onszelf, en als we daardoor bevrijd worden van de zware lasten die uit onze persoonlijke verlangens voortkomen, dan kunnen we medeleven en goodwill voor anderen laten zien, en dan openen we een innerlijk kanaal waardoor de Liefde van de goddelijke Geest door ons heen kan stromen.

•    Dienstbaarheid is liefde in actie.

•    Dienstbaarheid kunnen we met recht de allerhoogste vorm van meditatie noemen, want het is de ene grote en eeuwige Meditatie die altijd maar doorgaat in het Hart van het Universum zelf.

•    Alle mensen die de drempel tussen het oude en het  Nieuwe willen oversteken en die de schitterende wereld van het Aquariustijdperk op Aarde willen meemaken, moeten een ware liefde voor anderen bezitten. Dat betekent dat zij een instelling moeten hebben die hun verlangen om dienstbaar te zijn stimuleert.

•    De goddelijke Helpers van de mens kunnen weinig meer voor de mensen doen dan wat de mensen zelf voor hun medemensen doen.

•    Als mensen overal waar mogelijk onbaatzuchtig met anderen delen wat hun is geopenbaard, zal er hun van binnenuit nog veel meer geopenbaard worden.

•    In de komende tijd zal alles weggenomen worden dat voor zichzelf gehouden wordt, en ook alles dat niet onzelfzuchtig in dienstbaarheid aan anderen aangeboden wordt, of dat niet als bijdrage aan de Ene Grote Zaak op Aarde aangeboden wordt.

•    De grote storm van de komende tijd zal eerder een innerlijke aangelegenheid zijn, dan een storm in onze uiterlijke omstandigheden.

•    Zo lang onze doelen in de fysieke wereld liggen, zullen we volledig onderworpen zijn aan de wetten die voor die wereld gelden.

•    Als we onze verlangens kunnen sublimeren met juist inzicht, dan zullen we veel beter in staat zijn om onszelf uit te tillen boven de fysieke wereld en alles wat daar bij hoort.

•    De poort die toegang biedt tot de stralende Nieuwe Wereld, opent zich nu wijd, en alle mensen die voor deze poort hun rechtmatige plaats in willen nemen om gebruik te maken van de spirituele gelegenheid, moeten zorgen dat ze bewust zijn, en toegewijd, en bezig met iets zinnigs, want dan zullen ze goed voorbereid  zijn.

•    De onzichtbare Dienaren van de mensheid hebben aan de innerlijke kant van het leven allerlei gelegenheden geboden, en nu wachten ze op de actieve en positieve reacties van de mensen op hun Roep.

 

 Thenewcall/ the Fellowship

Terug