God-Realisatie versus Zelf-realisatie

10-03-2019 00:00

Je bent niet God. Geen enkel deel van je is God, er is niet iets Goddelijks in je dat geduldig wacht tot het eens ontdekt, blootgelegd of herinnerd wordt. God is niet aanwezigheid in je. Je bent geen geest of ziel. Je bent geen spiritueel wezen dat een menselijke ervaring doormaakt. Je bent een ego, en maakt een ego-trip. 

Je bent niet God-gerealiseerd, Verlicht of Zalig. En je bent ook geen illusie. Je hebt niet bestaan voor je geboorte, en je gaat nergens heen wanneer je sterft. Je bent geboren, en je bestaat, existeert, en dan ga je dood en besta je niet meer. Je bent eenvoudigweg een individu, een ego, een afgescheiden bewustzijn, je bent een tijdelijk deel van de natuurlijke creatie.

Je hebt geen ego; je bent een ego. Een ego is dat wat je bent, en je gebruikt je denken, je eigen energie en je lichaam om jezelf, het ego, te voeden en te beschermen. Een ego betekent niet simpelweg ijdelheid, zoals “ego” normaal gesproken wordt uitgelegd, maar het ego, dat ben jij, het eiland van afgescheiden bewustzijn. Je kan nergens heen waar het ego niet is, want je bent het ego, de afgescheidene, het individu. Het ego is van waaruit en waarin je nu bestaat. Je kunt niet aan jezelf ontsnappen. Je kunt jezelf niet achter je laten.

Ja, je bent inderdaad een individu, een ego, een afgescheiden bewustzijn, en je bent inderdaad een tijdelijk aspect van de natuurlijke creatie. Desalniettemin hebben je lichaam en geest een Potentieel dat geheel anders is dan elk ander aspect van creatie: de Realisatie en Incarnatie van God. Lichaam en geest kunnen een Voertuig in de wereld van tijd en vorm zijn voor Alles van God. Merk hierbij op dat ik níet zeg dat je de Potentie hebt om God te Realiseren en te Incarneren, maar lichaam en geest hebben die mogelijkheid. Om God volledig te Realiseren, en Identiek met Dat te worden, moet jij die opzoek bent naar God Realisatie oplossen, sterven, en de weg volledig vrijmaken voor God, volledig, dat is niet slechts een paar stappen opzij doen. Alleen lichaam en geest kunnen perfect integreren, perfect identiek worden aan het Oneindige en Eeuwige Bewustzijn en Geest van God. Jij kunt dat niet.

Je hebt geen Hoger Zelf, dat zich diep in het onbewuste schuilhoudt. Al voel je je misschien zo nu en dan gespleten, je bent geen twee wezens: je bent geen lager zelf en Hoger Zelf. Je kunt niet eindig, tijdelijk en lichamelijk zijn, terwijl een ander deel van je Oneindig, Eeuwig, en Vormloos is. Jij bent jij, en alleen maar jij, een ego, een individu, een tijdelijk en separaat bewustzijn. De waarheid is; je hebt geen Hoger Zelf. Er is jij, en er is God, en deze twee kunnen nóóit samengaan, een geheel worden. Je hebt geen hoger zelf. God is niet jouw Hoger Zelf. Jij bent jij, God is God. Jij bent jezelf, God is HemZelf. De twee zijn volledig gescheiden, volledig ongelijk, volledig tegengesteld. Het idee dat je “ergens diep van binnen” God bent, is een krachtige ijdelheid, en wordt gebruikt om de massa’s mislukte, lijdende spirituele zoekers op te beuren.

De Weg van Vrijheid gaat dan ook niet over het maken van jezelf tot een Goddelijk zelf. Je bent natuurlijk en kan nooit Goddelijk zijn. Natuur is perfect tegengesteld aan God en Goddelijkheid, in alle opzichten, en natuur kan nooit Goddelijk worden. Je bent niet al God of Goddelijk, en je zult nooit God of Goddelijk worden.

Als je zelfrealisatie zoekt, weet dan dat je al zelf-gerealiseerd bent, net als de andere miljarden mensen op deze planeet. Je bent jezelf al steeds aan het “realiseren”, je bent al jezelf. Je kunt er verder niets aan doen; je bent zelf-gerealiseerd, je bent al jezelf. Je bent alleen maar jezelf, een ego, een individu, een afgescheiden bewustzijn. Je bent niet God-Gerealiseerd, maar, door eenvoudigweg geboren te zijn en volwassen te zijn geworden, ben je al zelf-gerealiseerd. Verspil daarom geen tijd meer aan de zoektocht naar zelf-realisatie. Je hebt het al bereikt.

God’s Ene Weg naar Vrijheid gaat niet over enige vorm van zelf-realisatie. Het gaat er niet om jezelf tot een beter zelf te maken. De Weg naar Vrijheid gaat over het Realiseren van God. En God is niet jij, en is volledig Anders-Dan jij.

De Weg naar Vrijheid gaat ook voorbij de typisch spirituele opvatting over God-Realisatie: “Ik kan God Realiseren.”

Je bent een ego, een beperkt, afgescheiden, lijdend en tijdelijk individu. En, daar je compleet anders bent dan God, kun je God nooit Realiseren. Dus de Weg naar Vrijheid gaat zelfs niet over jij die God Realiseert. Veel mensen uit het spirituele circuit die beweren God-Realisatie te zoeken, zoeken inderdaad oprecht naar God-Realisatie, maar zij zoeken het onmogelijke. God’s Weg gaat over de Incarnatie van God. Vanuit jouw perspectief betekent de Weg, dat je volledig uit de weg gaat – en niet slechts opzij stapt – en God toestaat Zich te Realiseren en te Incarneren door geest en lichaam.

Ware God-Realisatie betekent de Incarnatie van God, en dus niet jij die God Realiseert, en ook niet jij, die Verlichting bereikt. Het “ik” kan nooit God Realiseren en Verlicht worden, want juist jij, met al je eigenaardigheden en manieren, moet Verwijderd worden, uit de weg geruimd, zodat God kan Realiseren en Incarneren door geest en lichaam.

De Weg naar Vrijheid gaat ook niet over het Vrij en Zalig maken van jezelf. Vrijheid en Zaligheid Bestaan alleen in de afwezigheid van de staat, de eigenaardigheden en manieren van het zelf. Ware en Perfecte Vrijheid en Zaligheid zijn niet anders dan God, en hier is werkelijk níets te vinden van het wezen, de eigenschappen en manieren van de individualiteit. Vrijheid en Zaligheid Bestaan alleen in de Staat van Alleen God. Ja, Persoonlijke Zaligheid wordt Gerealiseerd na Ware Incarnatie, maar er blijft niemand over om hiervan te genieten of eraan te hechten. In essentie gaat de Weg naar Vrijheid over Vrijheid, en is Zaligheid eenvoudigweg een Kwaliteit die inherent is aan de Vormloze Staat van Vrijheid. Maar tot je intuïtief De Weg naar Vrijheid begrijpt verlang je naar de Zaligheid, zonder de Vrijheid. Zonder begrip zoek je die Zaligheid, en vermijdt je Vrijheid.

Je wilt intact blijven, en de Zaligheid in je opnemen, maar dat doel zul je nooit bereiken, want het is onmogelijk een Zalige persoonlijkheid te zijn. Zoek hiervoor in de plaats naar Realisatie van Zelfloze Vrijheid, en zoek geen zelfvoedende Zaligheid. Zoek Vrijheid, geen persoonlijke Zaligheid. Berust je niet in het persoonlijke lijden van de individualiteit, maar laat het lijden je naar Vrijheid leiden, als een dorstig man in de woestijn die zich op de rand van de dood bevindt tót het moment dat hij met volle teugen van het Levende Water drinkt. De Zaligheid ligt Daar, in de Vrijheid, zonder dat er iemand is om er van te genieten en zich eraan te hechten. Vrijheid is het Opperste Doel in zichzelf, en alles ligt Erin vervat. Offer het vernauwende, implosieve leven van angst, gehechtheden en zelf-instandhouding, inclusief het verlangen naar persoonlijke Zaligheid. Vrijheid Wacht.

Sta de Incarnatie van God toe (door je eigen staat van zijn, je persoonlijke eigen-aardigheden en manieren te eindigen), geen gehechtheid, geen zelf-bescherming, geen zelf-behoud, geen zelf-verbetering. Het natuurlijke leven gaat over bescherming, voeding, bevrediging, verfraaiing en verbetering van de individualiteit. Het natuurlijke leven is er een van gehechtheid aan het zelf en aan alles dat het zelf beschermt en voedt. Het maakt niets uit of hetgeen iemand op een bepaald moment doet beschouwd wordt als gewoon, religieus, of spiritueel want het gaat hoedanook alleen maar over gehechtheid, het blijft gaan om bescherming, voeding, bevrediging, verfraaiing en verbetering van de individualiteit en daarmee alleen over het natuurlijke leven. Alleen de Weg naar Vrijheid is Onnatuurlijk, want de Weg naar Vrijheid gaat over het Eindigen van de beperkingen en het lijden van het zelf en zijn gehechtheden, slechts De Ene Weg gaat over het toestaan van de Incarnatie van God.

Alle spirituele leringen, paden en oefeningen die je kunt vinden in de spirituele supermarkt gaan over het beschermen, voeden, bevredigen of verbeteren van het individu. Ze gaan allemaal over gehechtheid, hechten aan het zelf, en hechten aan alles dat het zelf beschermt en voedt. Daarom is een spiritueel leven een natuurlijk leven. De spirituele supermarkt is gevuld met leringen, paden en oefeningen die je geluk en zaligheid beloven of op z’n minst een wat beter gevoel voor en over jezelf, of ze beloven je tot spiritueel mens of verlicht te maken, of ze bieden je spirituele oefening, of ze maken jou of je leven op een andere manier aantrekkelijker. Spirituele leringen beloven normaalgesproken ook dat er een manier is die je langer doet leven, of leren je de fysieke dood te overleven. Hoedanook, de grondige vergissing van spiritualiteit is dat het alleen het zelf versterkt, en daarmee het lijden vergroot. Maar, zoals de zoekende lezer wellicht op zal merken, de gewone levens en de religieuze levens doen hetzelfde als de spiritualiteit, zij leven allemaal het zelfde leven van bescherming, voeding, bevrediging verfraaiing en verbetering van het individu. Het gaat allemaal om zelfbehoud, om vastklampen aan het zelf. Dit natuurlijke leven te leiden - los van het gestelde doel hierin - betekent de huidige staat van zijn, van zelfzucht te versterken. En het natuurlijke leven te leven en de individualiteit te versterken doet het lijden dat je bent alleen maar toenemen. Individualiteit is de staat, het doen en laten en de manieren, van beperking en lijden. Jij bent beperking en leed, je bent individualiteit, je bent een individu.

 

 

Terug