Oplossen van individualiteit

11-03-2019 00:00

God kan alleen maar Gerealiseerd - en nooit gekend of ervaren - worden, en slechts dan wanneer de persoonlijke, afgescheiden staat van individualiteit Oplost in Dat.  Op dat punt van Ware en Onomkeerbare Ego-Dood terwijl het lichaam blijft leven, dat punt van Incarnatie, is God eenvoudigweg ZichZelf, zoals Hij altijd Was, zoals Hij altijd zal Zijn, maar nu dan In en Door een menselijk vorm, binnen de wereld van ruimte en vorm tot in de oneindigheid. De incarnatie is niet een individu die God Realiseert. In tegenstelling tot wat de meeste spirituele leringen beweren, zijn er geen stadia van Ware Ego-Dood en Incarnatie, en Het is geen Tijdelijk Gebeuren. De serieuze zoeker laat zich niet afleiden door diverse neurologische fenomenen, subtiele lichten en geluiden, bewegingen van energie, plezierige gevoelens, meditatieve staten, staten van verlichting of zelfs een diep intuïtief begrip van de Weg naar Vrijheid. God is geheel en altijd Onnatuurlijk, Onpersoonlijk, Trancendent, maar, voor Ware Realisatie sluit God het Lichaam niet uit maar Gebruikt het voor de Incarnatie van ZichZelf. Vrijheid gaat niet over jou, behalve dan dat je verlost wordt uit je lijden doordat je Oplost. Vrijheid gaat over God. 

Terug