Een nieuw begin

31-01-2013 00:00

Alles is in rust,

een wit sneeuwtapijt bedekt de aarde

en omhult wat eens was..

Rond elke dorre tak of blad .

glinsteren de witte ijskristallen

en laten de schijnbaar levenloze vormen

stralen in de ochtendzon...

Gekoesterd en omarmd

gaat nooit iets verloren,

maar herleeft in het groene blad

van de herinnering...

Met de voorbode van de lente

wordt vernieuwd wat levenloos leek

en gewekt uit de winterslaap

van vergetelheid...

Tijd maakt plaats voor Tijdloosheid

en dood luidt het Leven in...

 (M)cirkelpunt

 

Zo kondigt het nieuwe jaar zich aan...

Geruisloos en met zachte kracht verdwijnt het oude onder een maagdelijk wit gewaad ...

Buitenshuis verstomt de massa en ademt de natuur een diepe rust uit...

Alles wordt stil…

Binnenskamers wordt het vuur gewekt en laait op tot een warme gloed,een stralend licht ...

Hoop vult opnieuw de ruimte waarin de Droom gestalte krijgt.

In de aankondiging van het onverwachte, ligt het Nieuwe in ‘t verschiet.

In de uitnodiging, wacht een eenzaam Pad...

leidend naar het middelpunt van de aarde,naar het middelpunt van jezelf.

wordt de Nieuwe Dageraad geboren…

Een heerlijk Nieuw begin….

(M)cirkelpunt

Terug