Educatie of indoctrinatie

03-09-2013 00:00

EDUCATIE OF INDOCTRINATIE

 

Uit

‘De Rebellie van de Robotten’

 

door David Icke

 

 

Het woord ‘EDUCATIE’ zoals het wordt uitgedrukt en toegepast in scholen en universiteiten over de gehele wereld betekent: het leren, instrueren en het doordrenken met een doctrine, idee of een mening. Het Oxford Woordenboek Engels zou het hier niet mee eens zijn, want dit is zijn definitie van het woord ‘indoctrineren’. Maar het omschrijft wel perfect de versie die de mensheid kent over educatie. Onze kinderen worden niet geschoold; ze worden geïndoctrineerd – ze worden ‘doordrenkt van een doctrine, idee of mening’.

 

Voor het conditioneringsproces waaraan we allemaal zijn onderworpen tijdens ons hele leven is dit essentieel. Educatie van kinderen is een prachtig concept, mits het ook werkelijk educatie is. Maar Het Systeem controleert grotendeels wat kinderen wordt geleerd, hoe het ze wordt geleerd en wat het wenst dat zij geloven en leren. Is er geen betere manier om de bevolking te conditioneren, dan datgene wat jongeren gedurende hun nog vormende jaren wordt bijgebracht, te kunnen controleren? Een dergelijke controle gebeurt niet voor het welzijn van de kinderen, maar voor het welzijn van het Systeem. Educatie, ten minste in de Westerse manier, bestaat slechts om Systeemvoer te produceren.

 

Het vult jonge, potentieel creatieve geesten met een stroom van saaie, niet relevante en vaak onnauwkeurige informatie; met complexe wiskundige stellingen die de meeste mensen nooit zullen gebruiken; en met een kijk op historie die de Staat [in dit geval de VS: vertaler] zo goed mogelijk belicht. Een dame uit Texas vertelde me hoe haar geschiedenis werd geleerd. Eerst werd er lang aandacht besteed in de klas om iedereen een goed gevoel te laten krijgen dat ze inwoner waren van Texas. Zij waren niet alleen de beste mensen in Amerika, ze waren ook de beste mensen in de hele wereld. Toen dit eenmaal goed was doorgedrongen, werd de geschiedenis over de volkerenmoord op de Indianen door de blanke kolonialisten weggemoffeld en

in een belachelijk kort tijdsbestek doorgenomen. Je zou werkelijk hebben gedacht, zei ze, dat de geschiedenis van Amerika pas in de 20e eeuw begint. Wat je ‘educatie’ zou kunnen noemen is in feite onderdeel van de Oorlog van de Broederschap* tegen onze kinderen:

 

We hebben invloed in de wetgeving, in het dirigeren van verkiezingen, in de kranten, in persoonlijke vrijheden, maar voornamelijk hebben wij invloed in de educatie en training die de hoekstenen vormen van een vrij bestaan. We hebben de jongeren voor de gek gehouden, in de war gebracht en bedorven door ze op te laten groeien met principes en theorieën waarvan wij weten dat die vals zijn, ook al zijn wij het die dit hen inprenten. – Illuminati Protocol 10.

 

* De Broederschap – één van de namen voor het wereldwijde netwerk van geheime genootschappen, die de mensheid en de planeet al eeuwen lang controleert en uitbuit. Ook bekend als De Wereld Elite of De Illuminati (zie boek II – De Nieuwe Wereld Orde).

 

Tijdens mijn vele bezoeken aan universiteiten werd ik telkens droevig gestemd, want ik zag tieners staan die geen enkele andere gedachte hebben in hun hoofd dan die welke door iemand anders daar was ingebracht. Ze staan voor je na slechts 17 of 18 jaar hier op deze planeet te hebben rondgelopen en ze zijn al geesteloos als een papagaai de propaganda van het Systeem aan het napraten. Weer een robot die zich aanmeldt voor dienst. Ik was verbijsterd toen een student in de gezaghebbende Cambridge Universiteit in Engeland mij vertelde dat als je geen vlees zou eten, je dan dood gaat! Het feit dat ik voor haar stond, fit en gezond na jaren geleefd te hebben als vegetariër mocht geen effect hebben op haar overtuiging dat het weigeren om dode dieren te eten gelijk stond aan zelfmoord.

 

U kunt zich voorstellen hoe indoctrinatie zo snel om zich heen kan grijpen. Hoe verder je komt in het onderwijs- en educatiesysteem des te meer kans er bestaat dat je denken wordt gecontroleerd. Sommige van de meest verlichte personen die ik heb ontmoet, hebben de school zo snel mogelijk als zij konden, verlaten en zijn niet naar de universiteit gegaan. Verlichting komt doordat iemands bewustzijn zich uitbreidt en men hierdoor toegang krijgt tot hogere niveaus van kennis. Meestal sluit het conventionele onderwijs de geest af en laat hen zich enkel focussen op de fysieke wereld alleen. De oudgediende, Michael Roll, bespreekt dit punt in zijn boekje De Onderdrukking van Kennis. Hij verwees naar diegenen op hoge plaatsen in het Systeem, maar de principes gelden voor alles en iedereen, in de religie, wetenschap of economie:

 

Als een baby door zijn liefhebbende ouders al vanaf de geboorte wordt geleerd dat 2+2=3, en als later op de zondagschool, kleuterschool, voorbereidend onderwijs, middelbare school en universiteiten deze jonge ziel alweer wordt verteld, waarschijnlijk door heel pientere en vaak hoog gerespecteerde leraren, dat 2+2=3, en als ook nog dezelfde les door de massamedia word gesteund omdat het ook past in de wet, mag het dan een wonder heten dat de meeste mensen, vaak op heel verantwoordelijke posities, serieus geloven dat 2+2=3?

 

Het Systeem berust op het verplicht stellen en doorlopen van examens. Dit creëert onmiddellijk ‘succes’ (degenen die de gave hebben om de meestal niet ter zake doende en onnauwkeurige informatie te absorberen en te onthouden) en ‘mislukking’ (diegenen die niet die gave bezitten of het te vervelend vonden die informatie te gebruiken). De ‘succesvolle’ gaat door naar de universiteit om zo nog meer niet ter zake doende en onnauwkeurige informatie te absorberen, en de ‘mislukkeling’ gaat erop uit werk te zoeken die heel waarschijnlijk aan de ‘succesvolle’ wordt gegeven. Wat een manier om een leven te beginnen, of je nu succesvol bent of een mislukkeling.

 

Ik was een mislukkeling volgens deze definitie. Ik verveelde me dood op school. Ik zag niet in hoe die enorme golf aan informatie waar ik gedwongen was dag in dag uit naar te moeten luisteren, van enige betekenis kon zijn voor mijn toekomstig leven. En ik had ook een onderliggend gevoel dat wat er werd verteld, toch allemaal lariekoek was. De leraren hebben op me ingepraat, maar heel zelden echter werd er naar mijn mening gevraagd of werd ik uitgenodigd om wat creatiever te kunnen zijn. Ik slaagde nooit voor een examen en verliet de school bij de eerste de beste gelegenheid. Toen pas is mijn educatie, in de ware zin des woords, van start gegaan. Ik heb van de school genoten door de sport en door mijn vrienden. De meeste leraren mocht ik ook wel, omdat ze hele aardige mensen waren. Maar de lessen en examens waren iets wat ik moest verdragen, wilde ik kunnen voetballen en bij mijn maatjes te kunnen zijn.

 

Het is niet zo moeilijk om te zien waarom het Systeem zo van examens houdt. Zij zijn een uitstekende manier om jonge mensen de denkbeelden van het Systeem te laten absorberen. Er is daarbinnen maar een kleine marge voor een eigen mening. Als je wilt slagen dan moet je de status quo (het Systeem) vertellen wat het wil horen. Wie maakt en stelt de vragen tijdens examens? De status quo. Wie bepaalt wat de antwoorden moeten zijn als je wilt slagen? De status quo. De conventies van de wijsheid van de dag bepaalt de criteria waaronder je slaagt of zakt. Een paar eeuwen geleden was je gezakt voor je examen als je gezegd had dat de Aarde rond was!

 

Zoals met alle aspecten van het Systeem, verkeert ons onderwijs en educatie in een hopeloze staat. Haar rol is om robots voor te brengen om de jobs te vullen waarvan het Systeem denkt dat die nodig zijn en om elk idee en poging die jonge mensen mochten hebben om de status quo uit te dagen, weg te conditioneren. Het Systeem is niet ontwikkeld om de talenten en creativiteit van mensen te omhelzen en daar wat mee te doen; mensen moeten geconditioneerd en voorbereid worden om in het Systeem te kunnen passen. In het verleden accepteerden mensen blindelings dat je naar school ging om voorbereid te worden op werk en dan werkte je in een bedrijf totdat je met pensioen ging of stierf. Maar dat is momenteel niet meer aan de orde. Miljoenen jongeren hebben geen vooruitzichten meer op een baan aan het eind van de rit. Zelfs de ‘succesvolle’ – de afgestudeerden op de universiteit – zijn aan het worstelen om een baan te vinden. Het gevoel van ‘wat is het nut?’ is aan het groeien. Spijbelen wordt het meest veroorzaakt uit verveling en uit een gebrek aan zelfwaarde en betrokkenheid op school. Iedereen heeft verborgen kwaliteiten en gaven waarvoor zij gekomen zijn om die aan de wereld te kunnen aanbieden. Menselijk onderwijs en educatie is enkel en alleen geïnteresseerd in de talenten die in het Systeem passen, waardoor een geweldig aantal compleet vervreemde mensen in de steek wordt gelaten.

 

Binnen deze verdraaide perversie van wereldeducatie werken echter een aantal verlichte leraren en, zoals ik heb ervaren, ook een zij het wat kleiner aantal, universiteitsdocenten. Ze doen hun uiterste best om deze indoctrinatie af te zwakken. Dit zijn de scholen die de volledige potentie van hun leerlingen proberen aan te boren. Maar net als doctoren, zusters, politici, journalisten, economen en wetenschappers, die hun bewustzijn aan het openen zijn voor een groter begripsvorming, zijn ook leraren en universiteitsdocenten onderworpen aan een meedogenloze beperking van hun handelingen door de structuur en controle die zij moeten verduren.

 

Naarmate de waardering voor materiele waarden steeds sneller aftakelt, horen we ministers praten over een ‘terugkeer naar de basis’ op alle fronten. Dit is hun manier om enige illusie van zekerheid te kunnen vinden in het droombeeld rond de utopie van de mythische jaren ’50 waarin iedereen zijn plaats had en iedereen wist hoe het hoorde. Dit ‘terug naar de basis’ beleid, wanneer het wordt toegepast op educatie, zet een nadruk op de manier van lesgeven in ‘spreken tot of het toespreken’, een uitbreiding van testen en examens en, om een voormalig Staatssecretaris van Onderwijs te citeren, wellicht een terugkeer naar het onderricht van Godvrezendheid!

 

Ik zie een hele andere benadering verschijnen naarmate de mensheid haar inzicht over het leven uitbreidt. Zoals alles in deze periode van grote veranderingen, zal educatie er één van tegenstellingen worden. De ‘status quo’ en allen die het steunen, zullen trachten de veranderingen tegen te houden door middel van deze ‘terugkeer naar de basis’, zoals ze het noemen. Zij willen het onderwijs en educatie nog strenger maken en voegen daardoor nog meer dogma’s toe als een reactie op de naderende planetaire veranderingen die het uiteindelijk toch allemaal weg zal vagen. Daartegenover zal er een groeiende vraag ontstaan van mensen die ontwaken, naar werkelijke educatie die indoctrinatie gaat vervangen.

 

Natuurlijk zijn er dingen die we allemaal in onze jeugd moeten leren, zoals rekenen, schrijven en spreken. We hebben ook een beknopt overzicht nodig van denkbeelden die zijn toegespitst om uit te leggen wat er om ons heen gebeurt. Maar, net als geschiedenis, dienen deze gepresenteerd te worden als denkbeelden, opinies en meningen en niet als feiten tenzij die werkelijk zijn bewezen. Ga alleen maar eens regeringskranten lezen, die 30 jaar na gebeurtenissen uitkomen om te zien hoe de staat iedere dag weer de geschiedenis herschrijft. Geheime Illuminati documenten die aan het licht zijn gekomen zeggen dat geschiedenis is herschreven om hun eigen doeleinden te dienen. Om alles wat buiten de hoofdlijnen valt van de geschiedenis, ook als feiten te markeren, is misleiding. Kinderen in de Verenigde Staten zijn opgevoed in een geloof dat Indianen achterbakse woestelingen zijn. Toen deze kinderen opgroeien, behandelden velen van hen de Indianen erg slecht, in overeenstemming met hun geïndoctrineerde zienswijze. Britse kinderen hebben volgens het leersysteem op school geleerd, dat het Christus verhaal een historisch feit is en niet een verhaal die ware Christenen verkiezen om te geloven. Er is mij nooit iets verteld over paus Constantijn en zijn rol in de verschrikkelijke Raad van Nicaea, die het hedendaagse Christendom heeft vervormd, of over de Jezusachtige verlossingsfiguren uit de vroegchristelijke tijd, of over de brute ‘kruistocht’ tegen de Katharen enzovoort., en ook mijn kinderen is dit op hun school ook nooit verteld.

 

Ik kijk naar uit naar een educatiesysteem die ons leert hoe wij moeten communiceren in geschreven en in verbale vorm, die ons alleen die wiskunde leert die wij slechts in ons alledaags leven ‘nodig’ hebben, en alleen die informatie die jonge mensen zal helpen om een breder inzicht te krijgen over henzelf en over de wereld om hen heen. Zij dienen toegang te hebben tot alle denkwijzen en moeten worden aangespoord om voor zichzelf te denken. Bij religieus onderwijs bijvoorbeeld, zou moeten worden uitgelegd wat de geloofsbasis is van alle religies en waarom. Er zou niet één enkel Christelijke, Moslim of Joods dogma moeten worden opgelegd. Uitleg over karma, reïncarnatie en Aardenergieën zijn onderwerpen die dienen te worden toegevoegd aan het leerplan, samen met de principes over astrologie en alternatieve vormen van genezing, om de kinderen en studenten de kans te geven zich toegang te verschaffen tot al die verschillende denkwijzen en niet alleen datgene dat het Systeem ons wil laten geloven.

 

Educatie van de toekomst zal zelfvertrouwen aanmoedigen. Alle basisvaardigheden die mensen dienen te weten om te kunnen leven zonder afhankelijk te worden van het Systeem, zullen de kernpunten hierin moeten vormen. Hoe voedsel te verbouwen, te koken, huizen te bouwen, gebouwen en datgene wat daartoe behoort te repareren en te onderhouden en andere vaardigheden die noodzakelijk zijn om onafhankelijk te worden. Dit geeft jonge mensen keuzes tijdens hun hele leven. Het onderwijssysteem van tegenwoordig leert ons steeds meer over steeds minder. Het brengt mensen voort die afhankelijk zijn van geld verdienen met een gespecialiseerde vaardigheid waardoor zij al die andere dingen kunnen betalen die zij nodig hebben. Dit is het tegenovergestelde van onafhankelijkheid. Wat zijn de gevolgen wanneer die vaardigheid niet meer nodig is? Doch het afhankelijk maken van mensen past uitstekend in het Systeem.

 

De hoofdmotivatie van de nieuwe vorm van educatie zal zijn het herkennen en aanmoedigen van al die aangeboren talenten die de student in zijn incarnatie heeft meegebracht. De studenten zullen daar zelf over moeten beslissen. Vraag jonge mensen waar ze het meest van genieten en je hoort onveranderlijk waar hun natuurlijk potentieel ligt. Door ons enthousiasme en interesses geven wij onze talenten bloot. Veel jongeren die minder ‘succesvol’ op school zijn, zullen in hun vrije tijd tot geweldige dingen in staat zijn, wanneer zij zelf kunnen bepalen wat zij wel en niet kunnen. Ik heb mensen gekend die als ‘mislukt’ werden beschouwd in de wiskunde, maar die in staat waren de uitslagen en uitbetalingen van paardrennen met de snelheid van het licht uit te rekenen en op te noemen. Dit is mogelijk omdat de wiskunde waar het hier om gaat – in dit geval toegepast op paardenraces – deel uitmaakte van hun enthousiasme. Wellicht bent u het niet eens met paardenraces of gokken, maar dat is een ander onderwerp. Het punt is dat ik bedoel dat als je mensen ondersteunt en aanmoedigt in hun enthousiasme en dat gebruikt als basis voor het leren van andere vaardigheden, je veel succesvoller zou zijn dan wanneer je enkel voor de klas staat en ze toespreekt of vertelt dat ze boeken vol tekst moeten lezen.

 

Het nieuwe onderwijs en educatiesysteem zal zich niet meer concentreren op de vaardigheden die gevraagd worden door het Systeem. Er zullen grotere mogelijkheden worden geboden om talenten te ontwikkelen in kunst, ambacht en sport. Wanneer ieders individuele kwaliteiten worden aangemoedigd, dan zullen er geen ‘mislukkelingen’ meer bestaan. Jongeren zullen scholen niet meer verlaten en denken dat ze hebben gefaald, omdat het examenresultaat dat aantoonde. Wanneer eenmaal de verscheidenheid aan basis kennis is bijgebracht, zullen er mogelijkheden worden geboden om zich te kunnen specialiseren en ontwikkelen naar een niveau waarop de student uitblinkt in wat hij ook maar zelf heeft besloten te gaan doen. En hij zal dat kunnen doen met het brede bereik aan vaardigheden en inzichten, daarmee onderstrepend dat specialisatie en de keuzes die zij bieden, altijd aanwezig zijn.

 

Door het gehele onderwijssysteem heen zal vanaf het begin respect en liefde voor de Aarde en al haar leven worden aangemoedigd. Van jongs af aan zullen kinderen, als onderdeel van het leerplan, enige tijd doorbrengen in de maatschappij, werkend met ouderen, met onstabiele mensen en met welke behoeftige dan ook. Elkaar liefhebben en voor elkaar zorgen zal de leidraad zijn van de nieuwe vorm van educatie. Professionele leraren zijn niet de enige beschikbare mensen die jongeren iets zullen kunnen leren. In iedere gemeenschap zijn er duizenden mensen met vaardigheden en kennis waar studenten profijt van kunnen trekken. Maar in plaats van deze rijkdom aan kennis te gebruiken, vertrouwt en berust het Systeem slechts op leraren en universitaire docenten om inzichten door te geven over onderwerpen waarin zij vaak geen enkele praktijkervaring hebben. Er zou een beter evenwicht moeten zijn tussen de vaardigheden van leraren voor de klas en de praktijkervaring van anderen in de maatschappij.

 

Het is tijd voor het lerarendom om te ontwaken en om zich te verzetten om het systeem van indoctrinatie nog langer te dienen. Zij worden slechts gebruikt door de machtshebbers om de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd, te voeden met informatie die het Systeem hen wil laten horen en geloven. Kom op, onderwijzers, leraren en vakbonden van docenten. Weiger om gebruikt te worden als Systeemvoer, om geprogrammeerd te worden om nog meer voer voort te brengen om jou te vervangen. Stop met samenwerken. Zeg nee. Hetzelfde geldt voor de ouders. Eis echt onderwijs en educatie. Hou op mee te werken met de programmering van je kinderen.

 

Tijdens de komende overgangsperiode zullen meer en meer mensen hun kinderen weghalen uit het staatssysteem. Zij zullen ofwel thuis worden opgeleid of binnen groepsgemeenschappen om hun eigen scholen te vormen. Dit zullen geen gigantische scholengemeenschappen zijn. Zij zullen veel kleiner en veel persoonlijker zijn. Een typisch voorbeeld zou kunnen zijn de bijeenkomsten van een paar samenwerkende families. Op de dag zelf zal veel minder op de student zelf worden ingepraat en wordt er minder gezeten; er zal veel meer door hen zelf worden gepraat en gedaan. Tijdens de komende decennia en voorbij het millennium zal de beweging die zich gaat afwenden van de formele staatseducatie alleen maar groter worden. En de dreigende economische crisis zal slechts meer toevoegen aan de aftakeling van het huidige leersysteem. Nog verder in de toekomst zal het hele concept van onderwijs en educatie onherkenbaar zijn veranderd in verhouding met wat we vandaag de dag hebben.

 

We moeten leren accepteren dat, na onder handen te zijn genomen door de staats educatie indoctrinatie machine en er daarna weer uit te zijn gekomen met geslaagde examens met diploma’s met jouw naam erop, op zich iemand niet intelligent, wijs of geïnspireerd maakt. In feite onderdrukt het ze vaak alle drie! Terwijl ik dit aan het schrijven was, zag ik een ‘hooggekwalificeerde’ wetenschapper op tv een college geven over de nieuwe grenzen van de wetenschap. Aan het einde stelde hij een aantal vragen over de mysteries van het leven waarvan hij dacht dat de wetenschap deze diende te beantwoorden. Toch hebben mensen zonder zijn diploma kwaliteiten deze zelfde vragen al reeds beantwoord voordat hij überhaupt geboren was! Maar het Systeem heeft niet geluisterd. In de komende 20 jaar zal worden aangetoond, zelfs naar tevredenheid van het doorsnee denken, dat wat parapsychologen, zieners en ware onderzoekers door de hele geschiedenis wisten en aandroegen, correct is. De media had deze antwoorden al jaren geleden kunnen drukken, maar heeft dit genegeerd, ogenschijnlijk omdat hun voorstanders niet beschikten over diploma’s met hun naam erop of dat hun uitleg en verklaringen niet in wetenschappelijke tijdschriften waren gepubliceerd. Bovendien zijn deze mensen geen supporters van de status quo. Het educatiesysteem van tegenwoordig is niet alleen bezig om het volk te indoctrineren tijdens hun jaren op school en universiteit, maar het beslist ons leven lang naar wie wij behoren te luisteren en naar wie niet, vooral waar het de wetenschap betreft.

 

Maar toch, als wij toegang hebben tot de hogere niveaus van bewustzijn, kunnen we kennis en inzichten in deze wereld brengen die lichtjaren vooruitlopen op de menselijke wetenschap, waarvan het merendeel alleen maar geïnteresseerd is in de fysieke wereld. Over de hele wereld incarneren nu zielen met een hoog evolutionair niveau. Door de almaar toenemende instromende Aquarius energieën, zijn deze geavanceerde zielen in staat om zich veel eerder in hun leven bewust af te stemmen op hogere bewustzijns- en frequentieniveaus en die historisch gezien ons werd onthouden. In het verleden moesten we hard werken om tot een hoger bewustzijn te komen, terwijl baby’s van tegenwoordig de allerhoogste niveaus kunnen bereiken die voor deze planeet beschikbaar zijn. Zij zullen hun hogere kennis en inzichten over wie ze zijn en over hun doel van hun incarnatie veel eerder manifesteren dan wij konden. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat zij meer zijn ontwikkeld dan vele anderen op Aarde nu. Het betekent slechts dat zij in hun leven eerder in contact kunnen komen met de hogere frequenties waarin de planeet zich nu langzamerhand in gaat bewegen. Ik hoor veel mensen zeggen dat baby’s zo heel anders zijn, veel eerder vroegrijp. Dit is de reden waarom.

 

Dit fenomeen alleen al zal ervoor zorgen dat educatie een proces van tweerichtingsverkeer wordt, zoals het altijd al had moeten zijn . Wij zullen onze kinderen vertellen wat we weten, of denken te weten, en zij zullen ons vertellen wat zij weten. Hen aanmoedigen om zich innerlijk te verbinden met hun hoogste potentieel zal het prachtigste cadeau zijn dat we hen en de wereld kunnen geven. Onderwijs en educatie van de toekomst zal worden opgezet en in een vorm worden gegoten die het mogelijk maakt om alle kennis en vaardigheden voort te brengen waarover wij beschikken om ons te helpen leiden langs het levenspad die we gekozen hebben voordat wij op Aarde incarneerden.

 

Vandaag indoctrineren we voor het Systeem. Morgen leren wij anderen om te leven.

 

Terug