De Spiegel

05-03-2014 00:00

Een van de moeilijkste dingen is, om jezelf zien zoals je echt bent. De meest rake en doeltreffende manier om jezelf werkelijk en eerlijk te kunnen zien, is door de ogen van anderen te kunnen kijken. Ga eens na hoe men op jou reageert en antwoordt. Zoiets fungeert als een prachtige spiegel.

Wel zullen we hierbij altijd moeten beseffen dat dit spiegeleffect niet helemaal objectief is, omdat men dit beeld inkleurt vanuit de eigen onvolkomen (gedrags)patronen. Hetzelfde geldt eveneens voor jouw beeld over anderen in jouw omgeving.

We leren het beste over onszelf via onze relaties en contacten. Problemen binnen onze relaties ontstaan door emotionele oneffenheden. Golven van conflicten kaatsen van de een naar de ander op en neer en ontmoeten elkaar in het centrum en jagen elkaar daar op als een storm in een glas water. De een maakt de ander prikkelbaar en overstuur. Degene die daardoor geraakt is, reageert dan vrijwel altijd vanuit angst of trots. De hele twist escaleert en dijt alleen maar uit door ieders reactie.

Om kalm te blijven, moet men alle discussies en uitlatingen vermijden die gebaseerd zijn op angst of ego. Ik weet het, dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar we moeten de grondoorzaak te pakken zien te krijgen voor het ontstaan van conflicten binnen relaties en proberen in te zien wie we zijn……. en hoe we reageren. Want we proberen elkaar te controleren om vernedering te voorkomen en om al datgene te vermijden waar we bang voor zijn. De meeste van ons vertellen (kleine) leugen(tje)s om bestwil, of spelen  gewoon een spelletje achter een zelf gemaakte façade.

Als we dit alleen al kunnen inzien, maken we al een grote stap naar een vreedzamer bestaan. Verwacht overigens niet dat je angst en ego helemaal kunt overwinnen, want je bent slechts een “schaduw wezen” (een beeld in de spiegel van bewustzijn). Want zolang men nog niet kan handelen vanuit een hoog bewustzijnspunt BUITEN het ego (vanuit het Ware ZELF) , handelt men vanuit ego, en leeft men daardoor slechts in schaduw. En dat legt per definitie zware beperkingen op bij het trachten overwinnen van angst en ego zelf.

Angst en ego zijn twee zijden van hetzelfde muntstuk. Ze bestaan omdat jouw lichaam ernaar verlangt om eeuwig te zijn. Er bestaat altijd een fundamentele angst om dood te gaan. Evolutie heeft dit op deze manier echter geprogrammeerd en ons huidige leven heeft dit nog eens zwaar ingeprent.

Angst kan de meest dappere en geharde mens beïnvloeden. Een soldaat bv die een hevige strijd om leven en dood op het slagveld heeft ervaren, kan volslagen instorten door angst om in het openbaar te spreken.

Geweld en andere extreme controle- en gedragspatronen berusten vaak op een poging om een innerlijke angst te maskeren, of tenminste om gezichtsverlies te vermijden.

Wanneer we bekritiseerd worden, voelen we een behoefte om onszelf te verdedigen. Dit leidt tot een geijkt patroon van reacties. Het is moeilijk voor het ego om kritiek te aanvaarden zonder te reageren. Want we voelen ons kleiner in de ogen van anderen, minder sympathiek, minder aantrekkelijk, en kwetsbaarder.

Welnu, wanneer je ingaat op de woordenwisseling, probeer dan je eigen motief eens in te zien. Denk je eerst eens in dat het iemand anders is die dit doormaakt.

Leer van kritiek zoveel als mogelijk is. Als het onverdiend is, waarom zou jij je dan druk maken om jezelf te willen verdedigen?

Aan de andere kant is het ook goed om niet al te hard te oordelen en om veel te veel kritiek te hebben. Spirituele vooruitgang is pas mogelijk als men leert om kritiek te aanvaarden en om ook te vermijden hard uit te vallen of om wraak te nemen. (Ik hoop dat ik het zelf ook goed lees!)

Ik realiseer me dat ieder mens een angstig en gewond kind is net als ik ooit was en soms nog wel ben. Ik voelde de angst van mijn ouders zelfs in de baarmoeder. Het leven in deze wereld heeft ons bovendien nieuwe angsten aangeleerd. Ook ik heb een leven geleid dat beheerst is geweest door angst, al is het maar vanwege onzekerheid en de fundamentele angst voor de dood. Iedereen heeft dit doorgemaakt, veel meer en veel sterker dan we ons eigenlijk durven te realiseren.

Daarom zegt de ware spirituele Leraar ook altijd dat we in het NU, het huidige moment, moeten leven. Er bestaat geen morgen en geen verleden, er is alleen vandaag, het nu, dat ontelbare keren opnieuw terugkeert. Als jij je nu OK voelt, waarom zou jij je dan zorgen maken?

Verbeelding kan een waardevolle eigenschap zijn, maar het kent een prijskaartje – angst. Want we verbeelden ons zo vaak angstige en onzekere situaties……

Op dezelfde wijze kent liefde ook een prijskaartje: namelijk afwijzing. Ook daar is de mens goed in, om vele scenario’s te bedenken dat iemand de liefde niet zou willen beantwoorden……

Ik voel de pijn maar verzuim om de les in te zien die aangereikt wordt via de altijd aanwezige zilveren koord boven de eindeloze storm. Een aspect hiervan is dat de wet zegt: “energie volgt gedachte”. Waar we ons op focussen, wordt uitvergroot. Als we dit niet beseffen, leren we maar weinig van de pijn.

Denk in de hitte van het moment eerst eens rustig na, voor je spreekt. In geval van een conflict, analyseer eerst of je wilde spreken vanuit liefde of vanuit angst. Iedereen heeft angst, maar sommigen gaan daar beter mee om dan anderen. En weer anderen verbergen dat beter.

Angst kan een drijfveer zijn om te controleren. We controleren mensen omdat we bang zijn om ze te verliezen. Op die manier ontstaat echter juist die situatie die we vrezen. Bezitterige of voorwaardelijke liefde komt soms over als haat en even vaak leidt dit hiertoe.

Ons Ware ZELF openbaart zich pas voorbij het ego. Er zijn vele mensen die het dolgraag willen vinden, maar de weg daar naartoe is niet gemakkelijk.

Ik heb gemerkt hoe problemen ontstaan als mensen praten over hun angsten met al diegenen die ook deze angsten delen. Hun gezicht weerkaatst ellende en ongeluk in de spiegel van andere ogen. Angst is besmettelijk en brengt schade toe.

Ik moet eerst nadenken voordat ik de gevoelens naar buiten breng die door angst worden geïnspireerd en bepaald. Wees direct en eerlijk. Benoem de angst die je zelf hebt en houd die voor je, liever dan om daarover eindeloos met anderen te praten.

Er is altijd een groter iets te vinden dat voorbij gaat aan angst. Dood is slechts een ontsnapping, een bevrijding, een teruggang in het licht van de oneindigheid, het einde van de periode van het spel dat we allemaal spelen en speelden.

Als iemand die je lief hebt, wil vertrekken, waarom zouden we die dan willen vasthouden? Je kunt niet veel meer doen dan liefde geven omwille van liefde. Het verleden heeft nooit bestaan en het NU verandert voortdurend. De goede tijden liggen altijd binnen je bereik. Altijd verschijnt er wel iets nieuws. Wees nostalgisch alleen voor toekomstige gebeurtenissen; niet over het verleden. Echter, we mogen dan niet altijd krijgen wat we wensen, maar we krijgen toch altijd iets dat we nodig hebben.

Elk voorwerp in het universum schept zijn eigen ruimte in de fysieke natuur. Iedereen binnen een relatievorm schept een gemeenschappelijke ruimte, metaforisch gezien. Een huis vertegenwoordigt ruimte net als ieder ander huis. Maar wat doe jij met die ruimte? Wordt wat jij doet in jouw ruimte een deel van het weefsel van de zingeving van het leven? Wat voeg je daar aan toe? Wordt het een plek van gemak en welbehagen voor jezelf ? Of wordt het een plek van vreugde, of van schoonheid ook voor anderen?

Al dat we doen in onze ruimte voegt iets toe aan “de gevoelssfeer en energie”. Een onprettig huis houdt dit herinneringsbeeld en invloed voor een heel lange tijd. Maar als de gelegenheid zich voordoet, kan geluk altijd ellende en noodlot overstijgen en overschrijven.

Conversaties zijn een spiegel. Jij spreekt; zij reageren. Het leven is de spiegel die jijzelf hebt gemaakt om jezelf eens goed te bekijken: gebruik het daarom goed. Kijk naar het Licht. Wat zegt het je? Zie je de waarheid of zie je slechts mensen die een spelletje spelen? Je bent niet wat je lijkt te zijn. Je bent een dromerige, afstandelijke speler in een heel realistische nabootsing van de Ware Realiteit, oftewel je bevindt je in een virtuele realiteit. Gezichtsverlies betekent niets als je integer bent. Het conflict speelt zich dan “buiten” jou af. Je leeft dan “binnen” jezelf, veilig en vol zekerheid in de eeuwig liefhebbende oneindigheid.

Wat moet je doen als je jouw leven niet fijn of goed vindt? Als je ertegen gaat vechten, of ermee worstelt, dan wordt het patroon van afkeer steeds sterker. Accepteer het leven en vraag de Kosmos of het Licht om een oplossing. Je kunt het patroon van jouw leven toch niet veranderen, dus is het maar het beste zelf te veranderen. Mensen, systemen, organisaties, overheden, het zakenleven – ze behandelen jou slecht. Blijf in vrede en wacht je tijd af. Doe je best om oprecht en geduldig te zijn en dan, tenslotte zal het tij zich keren in jouw voordeel, al is het vaak in een andere richting dan je zou wensen

Jouw onbewuste geest, jouw ziel, heeft dit alles voor jou geschapen om een heel goede reden. Plaats jezelf aan de andere kant van de spiegel. Wordt de observeerder, en niet degene die geobserveerd wordt. Als je het spel speelt zoals anderen wensen dat je het speelt, zul je nooit vrij worden van de schaduw in je. Als je buigt of de confrontatie vermijdt zal het patroon telkens terugkeren in een andere vorm. En zo word je nooit vrij.

De geest in jou wint aan betekenis naarmate jouw licht sterker terugkaatst van andere mensen, van al het leven op deze planeet, en van het hele universum. Je bent op zoek naar jouw plek in het patroon van universeel bewustzijn.

Je bent een universele spiegel voor andere mensen. We zien onszelf terug in elkaar. Ik probeer licht aan te reiken, maar sommigen zien mij als lichtgelovig en naïef. Ze “proberen me voor de gek te houden, of zelfs me op te lichten” als het ze zou lukken. En het gebeurt ook best vaak. Maar ze zouden het nooit doen als ze het effect hiervan konden zien op hun oneindige Ware ZELF. Bekeken vanuit het Universele Spel dat we spelen, zullen deze kleine en onbeduidende en vooral kortzichtige overwinninkjes hun verblijf in de duisternis alleen maar rekken. Nederigheid is van het Licht, maar vernedering is een schaduw, een illusie. We leren slechts van nederige ervaringen. Op het eind is alle sluwheid en bedrog slechts zelfbedrog.

Ik ben NIETS. Ik besta niet eens. Mijn fysieke wezen is slechts een zeker patroon van ruimte en tijd. Het lot is niet veel meer dan toeval, een vlucht in een geloof. Toeval is deel van de illusie, een hint van de dromer aan degene die gedroomd heeft.

Overoptimisme is net zo nutteloos als fatalisme. Probeer een balans te vinden, kijk naar het centrum waar alles in rust is. Wat gebeurt is, is gebeurd.

Al die vele keren van verlegenheid en verwarring vormen niet de werkelijkheid. Het was slechts een echo in een lege ruimte. Dingen kunnen veranderen. Wees geduldig, Heb vertrouwen. Haal meer uit de kansen die naar je toe komen maar ga niet zelf spelletjes spelen om dingen te veranderen. Aanvaard hulp, maar gebruik mensen niet.

Als je je ongelukkig voelt op je werk, doe je dan echt je best? Ben jij wel je positie waard?

Ben je betrokken geraakt in de machtspelletjes van andere zielen? Of Heb je geen werk meer?

Ben je bezig een wezen van Licht te scheppen voor de zielengeest in jou?

Houd je ware rol in gedachte: je bent een speler in een geraffineerd en virtuele realiteitsspel. 

Ben je als zodanig werkelijk bezig om vooruit te komen op weg naar Verlichting, of doe je maar alsof?

Welk soort geluk ben je naar je toe aan het trekken of ben je het aan het verzinnen?

Het geheim is namelijk om geen spel te spelen van goed zijn of om de goedheid te willen zijn. De essentie is om helemaal GEEN spel te spelen.

Leef naar de Principes van het Licht; want het slechte dat we doen begint zijn eigen leven als schaduwen in de ziel en vergroot zich uit.

Het Licht komt op ons af en schept verhelderende ervaringen. Hierdoor leren we, groeien we en soms, denken we te lijden. Maar er bestaat geen onrecht, alleen leren.

Het Pad naar verlichting heeft niets te maken met het kleine zelf. Het is weliswaar heel verleidelijk te denken dat we onszelf kunnen verlichten, maar op zijn best kunnen we trachten anderen te helpen verlicht te worden. Wat we doen voor anderen, kaatst terug naar ons. Echter, anderen helpen om er zelf beter van te worden vermindert aanzienlijk het succes ervan. (Als je serieus bent, zou je het eigenlijk moeten menen).

Wees dienstbaar omwille van dienstbaarheid. We zijn niet echt. We bestaan niet eens. Geest is de enige echte werkelijkheid. Wat we werkelijk zijn, is oneindig veel groter dan wat we lijken te zijn.

Ieder van ons is niet meer dan een minuscule reflectie van alle mensenrassen en van alle soorten van leven. Dus wat weerspiegel jij? Ben je het voorwerp, het beeld of de spiegel?

Waarom leef je overeenkomstig de verwachtingen van anderen? Er is een groot verschil tussen iemand zijn en iemand lijken te zijn. Reputatie is geen bewijs van integriteit. Als je tevreden bent met wat je bent, waarom zou je anderen dit willen laten verspillen door valse ambities? Wiens respect is belangrijker dan de jouwe? Doe je werkelijk je best zoveel als in je vermogen ligt? Je speelt mee in een spel dat waard is om te worden gewonnen. Het verlangen om het karakter te verbeteren kan allerlei soorten verschillende deuren openen. Maar het echte spel is binnen in je. Alle roem en fortuin in de hele wereld is vergeefs en nutteloos als je niet groeit in geest. Beperk je mogelijkheden niet. Zorg voor de details en het grote geheel zorgt wel voor zichzelf.

De meeste strategie spellen hangen af van de andere persoon die op een voorspelbare manier reageert. Sommige personen zijn er erg goed in de juiste knopjes te vinden die jou op stang jagen. Beloon je hen door te geven wat zij verwachten? Probeer eens uit het hele spel te stappen. Wees origineel. Begrijp elkaar eens. Kijk of je een verstandige oplossing kunt vinden. Zoek bv eens naar een compromis. Kan iemand ooit een meningsverschil winnen? Is het zo geweldig om een starre geest te hebben die onvermurwbaar en onveranderbaar is?

Zet mensen die al geprikkeld zijn, niet nog meer onder druk., Als er iets is dat je wilt weten, zullen ze jou dat wel zeggen op hun eigen tijdstip. Het mag dan misschien wel lijken dat je punten scoort als je de bovenhand krijgt over iemand, maar herinner dan altijd jouw scorekaard in het universele grote spel. Vergeet wat je hebt te verliezen en herinner slechts wat je hebt te winnen. Verlichting is meer dan alleen maar een loterij te winnen.

Maar al te vaak ben ik gedesillusioneerd en ontgoocheld over mezelf. Het woord desillusie of misleiding of ontgoocheling is een interessant woord. Het betekent teleurstelling. Maar het kan ook betekenen om de illusie weg te willen poetsen zodat de werkelijkheid onder het oppervlak kan worden gezien.

Desillusie of ontgoocheling over jezelf is pijnlijk. Maar het is ook een noodzakelijke stap op weg naar Verlichting.

Kijk. ik ben de som van al mijn ervaringen. Mijn troost is dat dit totaal gegeven normaal groter is dan de som der delen., Uiteindelijk is geest oneindig. We zijn allemaal op reis door een vreemd landschap (onze levenservaringen). We houden onze koers of we koersen bij door keuzes te maken maar we kunnen onszelf niets verwijten over de route die we volgen. We verkeren tenslotte allemaal in het duister. We delen een collectieve verantwoordelijkheid om het juiste decor en scene te creëren.

Verlichting is niet iets dat we kunnen bereiken door het vaststellen van management doeleinden. Het is droevig gesteld dat politici niet langer geïnteresseerd zijn in “Beschaving”. Zij spreken over familiewaarden in de hoop dat dit hun problemen op een goedkope manier kan oplossen. De geest van liefde is niet meer aanwezig in hun politieke idealen. Het rookgordijn van moraal is minder veelzeggend dan persoonlijke integriteit en eerlijkheid. We weten allemaal dat politiek een spel is. We zullen nooit een politicus kunnen vertrouwen zolang deze dit spel spelen.

Sommigen waren bereid in de spiegel te kijken en waren ontzet bij wat ze zagen. Vandaar moeten ze eerst leren om het universum duidelijk te maken wat ze nu precies wilden vinden in hunzelf.

Verlichting is de bestemming van iedereen. Niemand kan het kopen of bezitten. Verlichting is niet iets dat we kunnen forceren, of door iets te doen. Het is een langzaam proces waarin inzicht verdiept– eerst om onszelf te (willen) zien zoals we werkelijk zijn om dan eenmaal te beseffen dat we ook dat helemaal niet zijn.

We zijn onbegrensde oneindige wezens ….. in een vermomming.


(Met dank aan Indiase wijsheid)

www.goddelijkplan.nl

Terug