DE OPROEP TOT DIENSTBAARHEID

17-01-2014 00:00

 

Eenheid is Harmonie en Kracht

 

Er is tot nu toe veel gesproken en geschreven over de planetaire veranderingen die momenteel gaande zijn en die zich nog gaan versnellen nu Gaia zich opmaakt voor een Nieuw Wereldbewustzijn.

Dit Nieuwe Wereldbewustzijn is een vorm van vibratie.

We geven een analogie: stel je een prachtige, op vele lagen krachtig doorklinkend muziekakkoord voor. Boventonen die in harmonie met dit akkoord verkeren, worden aangeslagen in een trilling die hiermee overeenstemt. Ze dienen er toe om elkaar aan te vullen, om rijkdom en diepte aan het geheel toe te voegen.

Dit is de vibratie of frequentie die Eenheid kenmerkt.

We horen geen dissonanten, we horen slechts de diverse tonen die elkaar volgen, verbonden in een complete melodie, de ene na de ander noot. We horen een harmonieus geheel doordat iedere noot, toon en octaaf op elkaar zijn afgestemd, samengeklonken in een collectief geheel en resonerend in eenheid.

Net als een toon in een muzikaal akkoord, draagt ieder menselijk wezen innerlijk een trillingsafdruk die karakteristiek is voor ieders aard en wezen. Ieder menselijk wezen vibreert al naar gelang de wijze waarop iemand zijn/haar eigen energie richting geeft en is in overeenstemming met diens uitstraling. Deze trillingsfrequentie typeert iemand of hij of zij wel of niet in harmonie verkeert met het Veld van Eenheidsbewustzijn dat nu in de sferen van Gaia doordringt.

Diegenen die op een of andere manier hun eigenbelang dienen of zich met zichzelf bezig houden; diegenen die er nog altijd voor kiezen, hoe subtiel ook, om uit vrije wil de meester te volgen die zijn macht ontleent aan angst en die ervoor kiezen te willen blijven kijken door de nauwe lens van hun afgescheiden persoonlijkheid - dat wil zeggen MIJN spirituele groei, MIJN verlichting, MIJN innerlijke geluk en vrede, het opkomen voor MIJN spirituele lot, MIJN persoonlijke heling enzovoort - zullen gevangen blijven binnen een lichaam dat met al zijn cellen vibreert met de dichte sferen van het afgescheiden 'zelf'. Deze mensen zijn daarom NIET in staat te resoneren met het Goddelijke Veld dat onze Aarde volledig zal doordringen en omhullen op het moment dat de planeet haar eigen verlichting zal bereiken. De dichte natuur van hun lichamen is hieraan tegengesteld waardoor deze mensen niet in staat zijn zich aan te passen aan de samenwerkende Energieën van eenheid die de Aarde zullen binnenstromen wanneer die zich verheft.

Diegenen die zich in volstrekte overgave hun ego's en eigenbelang hebben losgelaten en die zichzelf er volledig toe willen zetten om in alle nederigheid een gereinigd en zuiver voertuig te willen worden voor goddelijke Liefde en die willen opgaan in onbaatzuchtige dienstbaarheid voor de mensheid en de Aarde: zij zullen resoneren met een zuivere trilling, nodig om voorbij het portaal van de dood te kunnen reiken en het Nieuwe Leven binnen te treden. Want alleen door het loslaten van alles wat maar enigszins te maken heeft met het kleine 'zelf', het kleine "ik" waartoe angst, onwetendheid en duisternis behoren, die allemaal de illusies van deze materiële wereld voeden, kan het fysieke lichaam worden omgevormd via het proces van transfiguratie, zodat dit zich kan manifesteren in een volledig getransformeerde gedaante. Op dat moment zullen de lichaamscellen hun trillingsfrequentie sterk hebben veranderd en zullen dan geheel in harmonie verkeren met de vibratie van een verenigd bewustzijn - Goddelijk Bewustzijn - die hen in staat stellen geweldige en machtige heilige Energieën binnen te laten en te kunnen doorstaan. Krachten die binnen zullen stromen op het keerpunt dat de overgang van de wereld markeert.

Ieder mens zal moeten kiezen in welke richting hij of zij wil kijken wanneer het moment van Schiften daar is. En de juiste keuze begint met simpelweg EERLIJKHEID, vrij van al die oeverloze intellectuele speculaties, vrij van al die hersenspinsels en vrij van dat misplaatste autoritaire optreden van dat luidruchtige ego, of het nu wel of niet spiritueel is ontwikkeld.

Vandaar deze aandrang op dit late tijdstip in deze fase die ons voert naar de planetaire deadline. Het is op dit MOMENT noodzakelijk dat er een positief en actief antwoord komt op de Roep tot Dienstbaarheid, niet in het minst om de verderfelijke invloed tegen te gaan van de pseudo-spiritualiteit die zich tegenwoordig over de hele wereld als kanker verspreidt. En die overal wordt rondgebazuind onder de naam van 'Waarheid en Licht'.

Het hart van de mensheid is blind geworden en velen zijn verloren geraakt voor de grote Oogst, verdronken als zij zijn in hun eigen egocentrische uitwasemingen. De mensheid heeft geen tijd meer om zich te verliezen in eindeloos gefilosofeer. Het is dringend noodzakelijk om diegenen te helpen die verloren zijn geraakt in de verpestende atmosfeer van menselijke onwetendheid, maar die kans hebben gezien enige zielskwaliteit te behouden en die dus serieuze kandidaten zijn voor het komende glorieuze tijdperk en zo kans zien het enige Doel te kunnen bereiken tijdens de allang voorspelde Oogsttijd. Dat ene Doel dat voor al het leven geldt dat nog niet is verlicht.

De Nieuwe Geest waart over de hele wereld en zoekt naar oprechte harten die in staat kunnen zijn de Goddelijkheid in deze wereld aan te roepen, want het hart van de mensheid is het enige kanaal waarlangs de bevrijdende goddelijke Geest deze wereld kan binnentreden om al het karma van duizenden jaren her te kunnen omzetten en al diegenen te verheffen die ervoor kozen om het Goddelijk Plan voor de wereld en de mensheid in deze periode te dienen.

Als deze boodschap jou aanspreekt, als je meer wilt weten en begrijpen over het Pad van Loutering door dit op onbaatzuchtige wijze aan te roepen en meer nog, als je werkelijk wilt helpen met het echte Werk voor bevrijding van de wereld en de mens, dan nodigen wij je uit om met ons in contact te treden.

Lang wordt de nacht voor hen die niet kunnen ontwaken. Lang is de weg voor hen die vol zijn van verlangens. Lang duurt de telkens terugkerende cyclus van geboorte en lijden voor al die dwazen die de Waarheid en de signalen van deze ongekende mogelijkheid die zich vandaag de dag voordoet, niet kunnen herkennen.

Thenewcallgroup

Terug