DE OOGST, BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN

17-01-2014 00:00

 

Van een spirituele leraar: "Ik vind dat uw leringen een zo hoog niveau hebben dat alleen ingewijden ze wellicht kunnen volgen. Wij leven nog steeds in een wereld waar de meeste mensen erom vragen te worden gehersenspoeld via het ego. En door de gevallen staat van de mens kunnen daarom velen geen juist onderscheid maken tussen de wetten van onwetendheid en de Wet van de Ene. Deze verwarring heeft de buitenmens - de oude mens - als het ware verlamd om toegang te krijgen tot de innerlijke mens - de nieuwe mens - dat wil zeggen de Christus Mens. Door de vele soorten denkbeelden die in grote hoeveelheden het Aardse bewustzijn hier en nu in de duisternis doordringen en ontstaan, zijn maar weinigen in staat om het koren van het kaf te scheiden waardoor zich een groot gemis openbaart. Het lijkt daarom het beste om geduld te hebben in het besef dat, zelfs al nadert de al aangekondigde tijd, ieders groei zich, zoals u weet, vanbinnen uit vanzelf moet manifesteren. En totdat deze bevrijding doorbreekt zullen velen overmand blijven door de wet van dualisme, van goed en kwaad, niet in staat de hogere orde der dingen te doorgronden."

Wij begrijpen wat u zegt en ook waarom en tot op zekere hoogte zijn we het daar ook mee eens. Maar mogen we echter ook zeggen dat het weergaloze niveau van de Genade die in deze tijd wordt aangeboden, door de overgrote meerderheid van de mensen in deze wereld niet op de juiste waarde wordt ingeschat door de beperkingen in wat zij geloven? Als wij denken of geloven dat wij het niet waard zijn om Verlossing te bereiken (de kleinere of de Grote Oogst), dan kunnen zelfs een 1000 Boedhha's ons niet helpen. Echter, daar waar een echt Geloof heerst met een oprecht gemotiveerde smeekbede aan de goddelijke Geest in zelfvergetelheid en onzelfzuchtige dienstbaarheid aan het Ene Leven in alles, dan zijn persoonlijke 'wonderen' zonder meer mogelijk. Twijfel er niet aan. We willen in alle liefde en respect zeggen: alstublieft, wees voorzichtig met het zaaien van zulke twijfels in de geesten van anderen, zelfs al zouden we het stilletjes denken.

"Als vrees ons onderweg doet halt houden, horen we alleen hoe de stemmen van de nacht ons bespotten, maar als wij dapper de bergtop bereiken, voegen we ons bij de hemelse geesten met liederen van triomf en vreugde". - Kahlil Gibran

"Zie, de grote sleutelbewaarder van deze tijd heeft het slot geopend; de machtige poorten openen zich wijd en allen die willen, kunnen de Koning begroeten. Gezegend zij hen die puur in hart zijn want zij zullen de Koning aanschouwen. Pas op! Wees sterk in geest; wees puur in hart; wees alert in behulpzaamheid; het koninkrijk is nabij." - Jezus.

Bovenstaande garantie die Jezus ons 2000 jaar geleden gaf, krijgt nog meer gestalte in verband met de komende gebeurtenissen, want zoals u weet herhaalt de geschiedenis zichzelf en momenteel is het Passiespel van het Aquarius tijdperk zich wereldwijd aan het voltrekken. Besef ook dat Jezus níet zei: "Gezegend zij hen, die de status van ingewijde hebben bereikt want die zullen de Koning zien." Neen. De vergelijking is veel simpeler en veel positiever en veel gunstiger in deze opmerkelijke tijden. Het is ongekend voor onze Aarde. Dergelijke Genade heeft deze planeet nog nooit tevoren ontvangen.

Laat me dit toelichten, want het is uiterst belangrijk dat wij ons gaan realiseren wat er in deze tijden plaatsvindt. De herrijzenis van het Aquarius Christusbewustzijn dat bij velen over de hele wereld zal gaan plaatsvinden is een geweldige handeling van compassie door de Dienaren van het Goddelijk Plan, waarvan velen opperpriester van de Christus zijn, ofschoon ze voor de ogen van velen nog steeds verborgen zijn. In deze tijd bieden zij aan om het merendeel van het karma van de mensheid op hun schouders te nemen en dit om te zetten. Maar dit kan natuurlijk alleen maar worden gedaan met toestemming van de mensheid zelf. Zo'n toestemming moet de vorm krijgen van een bereidheid, een vertrouwen en een overgave en kan zeker niet plaatsvinden wanneer men kampt met ongeloof of met gevoelens van onwaardigheid. Christus houdt van ons allemaal; ingewijden, aspiranten, alcoholisten, prostituees en jawel, zelfs van uw veelbeschreven 'heren der duisternis'. Vanzelfsprekend kunnen we alleen door Liefde (en intelligente Wil) deze onberekenbare broeders van de duisternis bestrijden, nimmer door vijandschap. Want laten we wel zijn, zij zijn nog altijd onze broeders, zelfs al zijn ze gedurende duizenden jaren verloren geraakt in de donkerste nacht. Liefde overwint alles. Door Liefde te weerhouden voor enig wezen in dit universum betekent de illusie van afscheiding levend te houden zodat wij uiteindelijk zelf zulke broeders van de duisternis worden.

Als nu uw eigen geliefde kinderen laten zien berouw te hebben over hun dwarsheid of over iets wat zij mochten hebben misdaan en besluiten zich te willen beteren, zou u dan hen niet onmiddellijk willen bevrijden van hun gevangenschap en hen veilig Thuis willen afleveren? Hoeveel meer dan kan de Liefde van Christus doen voor Zijn verloren kinderen? Deze woorden zijn niet afkomstig van een fantastische of utopische droom; zij zijn afkomstig uit herinneringen van het Passiespel dat zich nu afspeelt voor dit Aardse stadium en van de spirituele vooruitgang van de mensheid. Als wij tegenwoordig niet in zo'n ongelooflijk speciale tijd zouden leven, waarom wijzen dan alle verschillende profetieën (en er zijn er vele) allemaal naar dit speciale moment en waarom al deze hemelse aandacht van buitenaardsen en ook vanuit vele sferen voor de Aarde? Weten we echt zoveel over de Oneindigheid om te durven verklaren dat iets onmogelijk is?

Misschien hebt u om te beginnen wat moeite met de volgende verklaring, maar een gevallen ziel kan in deze tijd in een oogopslag de minimum trillingsfrequentie bereiken die vereist is voor de oogst. Want dit nu is het gewicht en het wonderbaarlijke van de kans die iedereen vandaag de dag zonder enige uitzondering wordt geboden. En dit nu is ook de overweldigende en onpersoonlijke Liefde en Compassie van de Aquarius Christus. Als dit 'wonder' niet mogelijk zou zijn, dan zou de Christus niet hier op Aarde zijn, want Christus is echt niet dom en koestert geen vrome wensen!

De enige reden dat menselijke wezens wellicht níet de Koning in deze "eindtijden" zullen aanschouwen is omdat zij ervoor kiezen om geen berouw te hebben en om het juiste Pad te willen bewandelen. De enige reden dat menselijke wezens de Genade van Christus als verschrikkelijk, destructief en bepaald niet Bevrijdend en Gezegend zullen ervaren is omdat zij ervoor kiezen om egocentrisch en spiritueel indolent te blijven. Het is allemaal een kwestie van keuze.

Om een wat duidelijker beeld te krijgen over de juistheid van de glorieuze gelegenheid die de mensheid op dit moment dankzij de onuitsprekelijke Intelligentie en Liefde van Christus wordt geboden, kunnen wij de huidige situatie van de mensheid vergelijken met die van een Aardse school. De mensheid - de kinderen van deze school - heeft het natuurlijk tijdens hun studie in het afgelopen schooljaar niet zo best gedaan!! In de eerste stadia van hun schooljaren waren de betreffende tussententamens betrekkelijk zwaar en de meeste Aardegebonden leerlingen zijn daarom niet geslaagd en konden niet aan de eisen beantwoorden. Dus bleven zij zitten en waren verplicht op te gaan voor het herexamen aan het eind van de volgende periode. Echter, nu we zijn gearriveerd aan het einde van een belangrijke leerperiode op school, besluit het Hoofd (Christus) om de last van de leerlingen te verlichten en hen op ongekende en ongewone wijze te helpen. Dat wil zeggen, het Hoofd besluit een groot deel van het laatste examen zelf te doen zodat meer van zijn geliefde leerlingen kunnen overgaan, tenminste naar het volgende examen. Wellicht zelfs om ineens verder door te kunnen stromen naar een professoraal niveau!

Alhoewel het Hoofd bereid is een deel van het examen over te willen nemen, ontslaat het de leerlingen niet van de plicht hun eigen lessen te leren, want dat is een onveranderlijke Wet van Karma. Het is meer zo, dat hun fouten als het ware worden gecorrigeerd op een weloverwogen en afdoende manier. De correcties van de fouten kunnen we vergelijken met het wegnemen van karma zodat de eerdere troebele ogen van de leerlingen de syllabus van de leerstof weer helder kunnen lezen en zijn doel en waarde weer kunnen waarderen, terwijl ze tegelijkertijd naar een hoger niveau worden opgetild. Dit is natuurlijk geen vrije promotie; de Christus interventie maakt dingen alleen maar veel gemakkelijker om het bewustzijn te laten stijgen. Op deze manier kan de Nieuwe Mensheid geboren worden in de Nieuwe Wereld.

Tenslotte, het kan best zijn dat u en natuurlijk vele anderen zoals u, hier geïncarneerd zijn om mee te helpen bouwen aan de 'lagere' (maar niet mindere) stenen in de Piramide van Wereldverlossing. Maar besef, dat zonder de lagere fundatiestenen het Werk voor de Bekroning niet kan worden gecompleteerd en zonder de bekroning in de top is het basiswerk in de piramide nutteloos. Wij hebben elkaar nodig want het is nu tijd voor alle bouwblokken die de Nieuwe Wereld Piramide vormen om bewust en intelligent samen te werken. Het is tijd om elkaar te leren kennen op het fysieke vlak en om samen te werken als Een voor het allergrootste welzijn. Wij herkennen u en uw bijzondere Piramidesteen; hebt u nog niet de onze herkend?

Laten we met zijn allen naar de steengroeve gaan. Er is veel te houwen en te bouwen, maar door omhoog en vooruit te kijken in dezelfde richting kunnen vele handen, hoofden en harten licht werk maken. Alleen binnen goddelijke synergie zullen we de Overwinning behalen.

Thenewcallgroup

 

 

 

 

Terug