De nieuwe mens

06-11-2013 00:00

Nu de planeet zich voorbereidt om zijn voorbestemde evolutionaire stap te zetten, ontwikkelt zich een nieuwe, hoger ontwikkelde mens. Zoals we al eerder hebben gezegd, is er al een tijd een grote toevloed van hoogontwikkelde zielen. Zij incarneren op Aarde om te helpen bij de geboorte van de Aquariusgeneratie, en om de mensheid het nieuwe leven te demonstreren. Eenheidsbewustzijn is het kenmerk van deze vergevorderde zielen, en dus ook van de mens in de Nieuwe Wereld.

Een zeer opvallende eigenschap van zo iemand is zijn besef van de noodzaak van eenheid. Hij weet dat dit de grote voorwaarde is die bepaalt of er inderdaad spirituele broederschap vormgegeven kan worden. En het bepaalt ook wat een juist onderscheidings-vermogen is, en of er opofferingen getroost kunnen worden, en medeleven getoond. De manier waarop de nieuwe mens te werk gaat, is via de eenheid van velen, om zo, vanuit die eenheid, een eensgezind en menslievend doel te bereiken. Het is dus niet via de leiding van één iemand die gezien wordt als de goeroe of de verlosser. Degenen die de leiding hebben zullen dat doen vanuit een groepsbewustzijn, en dus met empathie, inzicht en liefde, en dat zal hun menslievende activiteiten stimuleren. Begrip en medeleven hebben altijd al tot spiritueel succes geleid, en het werken met – in plaats van tegen – anderen zal in het Aquariustijdperk de gang van zaken zijn. Degenen die speciaal geïncarneerd zijn om het Nieuwe Wereldbewustzijn te demonstreren, zijn de voorlopers van de nieuwe mens, en zij zullen een geest van synthese laten zien, een houding die erop gericht is om de verschillen van mening en karakter te verenigen. Zij zullen in staat zijn om de meest ongelijke elementen om zich heen te verzamelen, en die dan samen te laten smelten tot iets dat functioneert voor het goed van iedereen.

De nieuwe mens zal geneigd zijn om een snelle, natuurlijke en meevoelende respons te geven op het leed van zijn medemens, en hij zal de mentale kracht hebben om principes makkelijk te kunnen begrijpen, en ook snelle intuïties en een scherp waarnemingsvermogen. Grondigheid, gevoeligheid, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en toewijding aan waarheid en eerlijkheid zijn ook kwaliteiten waar hij over beschikt, evenals het heel natuurlijk uitstralen van geluk en een contemplatieve intelligentie, leergierigheid en een sterke geneigdheid tot het helpen van anderen. Ze laten de essentiële spirituele kwaliteiten steeds natuurlijker zien, en hier komen een milde en tolerante instelling en een liefdevol begrip uit voort. Kleingeestigheid en exclusiviteit is de mens van de Nieuwe Wereld volkomen vreemd, net als alles dat afscheidend werkt en dat verschillen benadrukt in plaats van overeenkomsten.

De nieuwe mens die nu opstaat, heeft bepaalde zintuigen waarmee hij onder andere de aard van de emoties en gedachten van anderen kan waarnemen, en ook helderziende en precognitieve vermogens zullen verder ontwikkeld zijn dan gewoonlijk. De technieken voor het ontwikkelen van het bewustzijn van de mens zullen in de volgende fase van de planeet verder gevorderd zijn dan die uit het verleden. Ze zullen niet dezelfde zijn als die tot op heden in het Oosten gebruikt werden, want die zijn de aanleiding geweest voor de nieuwe leerstellingen die nu in het Westen bekend worden. Dit betekent niet dat de oude methoden onjuist waren of ondoelmatig. Het betekent dat het begrip en de vermogens van de mens in het Aquariustijdperk relatief verder gevorderd zijn, waardoor de oude methoden eenvoudigweg niet meer op hem van toepassing zijn – net zoals rekenles op de basisschool niet zal bijdragen aan de vooruitgang van een universitaire student. Deze voorbereidende lessen waren in de vroege stadia nodig – net zoals we eerst moesten leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Maar nu zal de nieuwe mens zijn vermogens en vaardigheden gebruiken, en niet de oefeningen. Deze kwaliteiten zullen, samen met werkelijk spiritueel begrip, niet gebruikt worden om zichzelf vooruit te helpen, maar voor dienstbaarheid aan de mensheid en de wereld.

Intuïtieve liefde zal prominent aanwezig zijn in het doen en laten van de nieuwe mens, en van daaruit  zal hij zijn intellect gebruiken om een nieuwe beschaving op te bouwen die gebaseerd is op de idealen van gelijkheid en harmonie. De hele maatschappij van de Nieuwe Wereld zal in nauw contact staan met de hogere spirituele bestaansvlakken, en daarom zal hij gevoelig zijn voor de goddelijke krachten die tijdens en na de planetaire reiniging vrijkomen. Hij zal direct de nieuwe energieën ontvangen die hem versterken en die hem tot een frisse en positieve inzet stimuleren. Het werk van het nieuwe ras zal daardoor steeds verder uitbreiden, en dat zal blijken uit de groei van zijn soort en uit het verbreiden van goodwill, liefdadigheid, altruïsme en internationale vredige samenwerking. We kunnen kortom stellen dat de nieuwe mens intuïtie, liefde en wijsheid in de wereld zal brengen, en dat hij de beste intellectuele en emotionele kwaliteiten van de oude mens zal verenigen.

 Thenewcall/De nieuwe Roep

Oorspronkelijke titel en auteur: De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

                                       

Terug