DE LAATSTE OPROEP

17-01-2014 00:00

 

"Er zijn duizenden mensen die de takken van het kwaad wegkappen, maar slechts één die de bijl slaat aan de wortels hiervan."

Henry Thoreau

We zien momenteel dat alles wat nieuw is, bezig is om zich krachtig te ontworstelen aan dat wat oud en achterhaald is. Diegenen die geïncarneerd zijn om als voorbeeld te dienen voor de weg naar het Nieuwe Leven, vinden het steeds moeilijker om ook nog maar iets te maken te hebben met het oude materialistische bewustzijn.

Niets dat stamt uit het oude wereldbewustzijn kan deel uitmaken van het Nieuwe. Deze twee zijn totaal onverenigbaar en stoten elkaar af. Voor hen die een spirituele stap voorwaarts denken te willen maken tijdens de komende wereldhervorming, wordt het nu tijd om alles wat tot het oude behoort, te laten desintegreren door simpelweg er geen aandacht meer aan te schenken en tegelijkertijd alle registers open te trekken voor de opbouw van de Nieuwe Wereld. Op die manier kunnen we verschoond blijven van de stuiptrekkingen van het bijbelse Beest (het oude wereldbewustzijn, het ik-bewustzijn).

Op dit kritische tijdstip op Aarde gaan zowel de deuren van de hemel als van de hel wagenwijd open. Iedereen op deze planeet zal nu op de een of andere manier een keuze moeten maken, want niemand kan twee meesters dienen.

DIT IS HET MOMENT VAN DE SCHIFTING

"Er bestaan in de wereld afscheidende en destructieve krachten die de mensheid zelf heeft geschapen of heeft aangetrokken in zijn onwetendheid omtrent de universele wet. Dit zijn de krachten van het lagere zelf en aangezien de collectieve invloed daarvan in de wereld bijzonder schadelijk is, worden zij door velen beschouwd als kwade krachten. Door het snel toenemende licht van de nieuw opkomende paradigma's voor de Aarde, scharen al deze krachten zich nú al tot de oude wereld en hun tirannie op de planeet loopt tenslotte op zijn eind. Onder de nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk raakt alles wat tot het oude behoort in verval, zal tenslotte gaan oplossen en zal worden vervangen door het Nieuwe. Diegenen die vast willen blijven houden aan relaties, verbintenissen en gedachtepatronen, behorend bij het oude wereldbewustzijn, zullen oude, gedegenereerde energieën in hun leven aantrekken en sluiten zich op die manier uit voor intrede in de Nieuwe Wereld."

Uit: 'De Nieuwe Roep"

 

Op dit moment is er een snel groeiend aantal individuen en groepen die onze wegkwijnende planeet en het menselijke ras trachten te helpen en zij verdienen groot respect. Terwijl de overgrote meerderheid van deze gewetensvolle mensen hun blik echter zogezegd op de grond heeft gericht, is er iets van goddelijk aard bezig zich te ontvouwen dat gloort op een niveau juist buiten ons normale zichtbaar bereik. Alleen vanuit dit niveau is de ware Oplossing te vinden voor de wereldomvattende ellende, afscheiding en ziektes op onze wereld. Geen enkele vorm van fysieke inspanning is in staat een oplossing aan te reiken of zelfs maar enig soelaas te brengen in het nu almaar toenemende lijden in de hele wereld.

* * *

De laatste kans voor de mensheid bij het einde van deze belangrijke wereldcyclus glijdt voorbij en op dit moment hebben nog maar heel weinigen ervoor gekozen om in de juiste richting te kijken, hoewel een vrij groot aantal inmiddels wel verstrikt is geraakt in al die vele soorten imitatieversies van de ware Oplossing.

In een wereld echter die bijna verzadigd is van onwetendheid, angst en boosaardigheid zijn er voor het gesproken of geschreven woord, sociaal politieke activiteiten, milieu activiteiten of religieuze hervormingen enzovoort, enzovoort, maar weinig mogelijkheden om iets goeds te verrichten.

Alleen de komst van een immense toevloed aan goddelijke Krachten is in staat de sinds lang controlerende krachten van zelfzucht en hebzucht op hun troon te doen schudden. Er zijn maar een paar groepen in de hele wereld die dit momenteel doorzien en zich voorbereiden om als kanaal dergelijke Krachten door te leiden.

"Een toenemend aantal Dienaren incarneert hier op Aarde om te helpen de toekomst voor te bereiden en om een nieuwe manier van leven uit te dragen. Eenheidsbewustzijn is de nieuwe toon van de klaroen die deze afgezanten door de hele wereld zullen laten schallen, want zij zien duidelijk in dat onzelfzuchtige samenwerking dubbelhard nodig is om de Aarde te bevrijden. Een Aarde die nog steeds is doordrenkt van een bewustzijn, gebaseerd op afscheiding. Zij beseffen dat uitsluitend de potentie van eenheid in synergie, als een collectief streven en kracht naar welzijn, de eeuwenlange opgehoopte duisternis op Aarde kan verdrijven en de alles overheersende angst, ziektes en het negativisme kan overstijgen zodat het huidige werelddoel kans ziet zich te manifesteren."

Uit: 'Dienaren van het Goddelijk Plan'.

* * *

Begrijp je nu de grote behoefte op dit moment voor eenheidsbewustzijn, nodig om het vereiste synergetische potentieel op te kunnen bouwen voor positieve veranderingen in de wereld?

Ben je oprecht op zoek naar ware Kennis en Wijsheid en heb je daarom al eens goed bekeken hoe dit Piramide Werk van Wereldverlossing tot culminatie, bekroning kan komen?

Zonder de bekroning is het basiswerk van de piramide nutteloos; zonder de basis kan de bekroning niet verwezenlijkt worden.

Het is nu tijd dat alle opbouwende blokken die de Nieuwe Wereld Piramide zouden kunnen vormen, heel bewust en doordacht de handen in elkaar slaan.

Het is nu tijd om elkaar op het fysieke vlak te ontmoeten en elkaar te leren kennen om als één geheel samen te werken voor het algemene welzijn.

thenewcallgroup

 

 

 

 

 

 

Terug