De Kracht van de Gnosis

01-12-2011 00:00

 

Het grootste geschenk dat iemand kan ontvangen is de Aanraking van Liefde, van Goddelijke Liefde die stroomt vanuit een geopend en ontvankelijk hart.Zij doet je wankelen, laat je tollen en door haar verlies je alle zekerheden. Zij giet in jou haar Gouden Gloed en haar Straling voert je dronken en uitzinnig van Vreugde…dit alles doet de Kracht en Macht die Liefde is.

Overgave aan deze Beroering, aan deze Goddelijke Tederheid is alles wat gevraagd wordt, want Hij roept jou bij jouw naam en wacht op het behoedzame schrijden van jou naar Hem toe . Slechts in die Liefde wordt Waarheid 'geopenbaard', is de Rust vol-ledig ,wordt men immens Stil en weet men NIETS te zijn zonder Hem.

Zoals de Gnosis straalt en vrijblijvend haar Licht verspreidt, zo stroomt de rivier des Levens onophoudelijk en onvoorwaardelijk uit de Eeuwige Bron. Zij beperkt zichzelf niet noch stagneert, zij stroomt en bevloeit alles op haar weg en wordt het voedsel tot Leven …

De rivier staat niet stil bij haar loop, noch heeft zij enige verwachting of verlangen, doch haar kracht is intens en ongezien.

De schijnbaar onbeweeglijke, harde en grillige materie krijgt een zachtere vorm onder haar handen en het bevloeide land,dat zich uitstrekt langs haar oevers,bruist van leven.                                                                                                  

De stroom houdt geen halt, hecht zich niet vast aan de schoonheid die zich ontvouwt langs haar loop,  kristalliseert niet, maar blijft stromen....

Dit beeld spiegelt de werkzaamheid en aanwezigheid van de Gnosis of de stralingskracht van God zelf. Het toont ons hoe die Kracht inwerkt in de mens, als een transformerende ,voedende en helende Energie.                                                                                                                        

En leert ons dat Liefde Vrij Is en Vrij laat, niets eist, niets claimt,slechts stroomt tot Heil van wie met haar in aanraking komt. Dat niemand, noch persoon, groep of religie haar in ‘bezit’ kan nemen, slechts haar kan toelaten te stromen in het hart ,waardoor het Vernieuwd wordt.                                                                                                                     

De mens zelf bepaalt zijn toekomst ,door de keuzes die hij maakt want in hem ligt het Zaad dat wacht om te ontkiemen. Hij hoeft enkel zijn omringende muren te laten slopen die hem in de waan laten die kleine besloten vesting te zijn. De Rijkdom die op hem wacht is van een ongeziene schoonheid, het Beeld dat in hem opgeslagen ligt is in niets meer aan hem gelijk.

De Gnosis of de Stroom van Licht is Aanwezig en nu meer dan ooit is de grond vruchtbaar waardoor vele Zaden tot ontkieming komen om zelf ooit tot Voedsel te kunnen dienen als Levende Ziel.

De Wederkomst van Christus neemt een aanvang en door dit Goddelijke Ingrijpen in de ziel van de mens gaat hij een andere Toon horen en zal hij hierop gaan reageren. Dit haalt hem helemaal onderuit in zijn gewone doen en laten want dit is het begin van een innerlijke reis die zijn weerga niet kent, als we maar blijven luisteren naar Zijn Stille Stem.

Eenheid- of Christusbewustzijn is niet meer vanuit een smalle koker kijkend naar een deel van het landschap maar is het landschap ten volle aanschouwen, er deel van uitmaken ,er in opgenomen zijn. Eens die weidsheid ervaren te hebben laat de vogel zich niet meer kooien daar de begrenzing herkend wordt die eens was.

In deze Kersttijd , waar de duisternis compleet is,  nadert het Licht ongezien ,zoekend naar het ontvankelijke hart waar het Christuskind tot Leven gewekt kan worden….de Poort tot Bevrijding van elke ziel. Hierin wordt het Koninkrijk aanschouwd dat niet van deze wereld is en nader is dan onze handen en voeten, zelfs nader dan onze eigen adem……

Moge je dan in die donkere nacht geraakt worden door dit Licht en je mag proeven van dit Zoete Water dat de gehele Oceaan bevat, want daar bruist het Leven in zijn volle Kracht en voert je mee naar oneindige Diepten en Vergezichten…

Een gezegende Kerst!

(M)cirkelpunt

 

 

 

 

 

 

 

Terug