De groeiende behoefte aan netwerken

06-11-2013 00:00

Eigenlijk is netwerken een wereldwijd coöperatief streven tot het intelligent samenvoegen en sturen van bronnen en het delen van nieuwe en relevante informatie, ideeën, tijd, werk, en zo meer. Nu de kennis van de mensen explosief groeit vanwege het ontwikkelen van het wereldbewustzijn, is netwerken een zeer belangrijk aspect voor vooruitgang aan het worden. Het zal vooral van belang zijn voor het efficiënt en doelmatig opbouwen van de Nieuwe Wereld. Veel mensen die zich tot op heden voornamelijk alleen hebben ontwikkeld, zijn er nu klaar voor om hun inspanningen te verenigen. Omdat het nieuwe wereldbeeld zich aan hen kenbaar maakt, herinneren zij zich weer waarom zij op Aarde geïncarneerd zijn, en daarom zijn zij nu bereid om zich aan te bieden als instrumenten voor dienstbaar-heid aan het goed van iedereen. Vanuit hun visionaire inzichten zoeken ze naar manieren om nieuw licht in de wereld te brengen, omdat dat hard nodig is. Zij willen op elke mogelijke manier meehelpen met het Goddelijk Plan voor de mensheid.

In de nieuwe wereldvisie zullen alle bekende (en ook nieuwe) wetenschappen verder uitgroeien, maar met name wetenschappen als metafysica, ecologie, sociologie, filosofie en spiritueel inzicht zullen zich verder ontwikkelen. De mensheid is er klaar voor om tot nog toe onbekende – of hoogstens vermoede – universele wetten te ontdekken, en iedereen zal grote vooruitgang merken op al die gebieden, indien de mensheid zich inderdaad verantwoordelijk genoeg opstelt om die kennis voor het goed van iedereen aan te wenden. Zulke belangrijke en relevante kennis zal sterk bijdragen aan de positieve transformatie van onze planeet en haar bevolking, en als de tijd rijp is, moet die kennis dus absoluut met iedereen worden gedeeld.

Internationaal netwerken werkt wereldwijde synergie in de hand, en daardoor helpt het met het voorbereiden van de planeet op de komende overgangen. Met de moderne communicatie-middelen van tegenwoordig kan men makkelijk netwerksystemen scheppen, coördineren en doelgericht gebruiken, en dat maakt het mogelijk dat overal ter wereld allerlei verschillende en elkaar aanvullende informatie gecombineerd wordt. Dat levert veel betere resultaten op dan wanneer die samenwerking niet zou bestaan.

Als het bewustzijn van de mens zich ontwikkelt, maken nieuwe inzichten allerlei bruikbare ontdekkingen en uitvindingen mogelijk. Er is tegenwoordig steeds meer apparatuur beschikbaar die werkt op nieuwe technieken, zoals free energy generatoren (die kunnen de overal aanwezige en onbeperkte universele energie aftappen), apparaten voor het genezen met geluidsgolven (die ziekten genezen die door gewone medicijnen niet verholpen kunnen worden), en anti-zwaartekracht toestellen (die de behoefte aan fossiele brandstof voor vliegtuigen volledig elimineren). Etherische wetenschappen onthullen metafysische principes aan het groeiende bewustzijn van de mens die tot dusver alleen bekend waren bij mystici, occultisten en alchemisten. Het genezen met frequenties geeft op dit moment al zeer goede resultaten in de moderne wereld, en dit zal de meest algemene en meest effectieve geneeswijze van de toekomst zijn. De medische wereld accepteert kleur-, licht- en geluidstherapieën steeds meer als volwaardige en doelmatige geneesmethoden, en nu men meer vaardigheid krijgt in het gebruik ervan, worden ze ook steeds vaker met succes toegepast. Er zijn nu heel veel nieuwe veilige, holistische en efficiënte geneeswijzen voor lichaam, geest en emoties, en er komen er steeds meer bij. Nu de mens de eenentwintigste eeuw nadert (de eeuw van het nieuwe inzicht), duikt er overal belangrijke – soms zelfs uiterst belangrijke – en vooruitstrevende praktische informatie en spirituele kennis op. Dit heel kleine voorbeeldje van wat er aan nieuwe dingen in de wereld is, is slechts een indicatie van waar de mens naar op weg is. Er zullen nog veel meer en grotere wonderen komen.

Als mensen door hun onzelfzuchtige houding contact leggen met de nieuwe gedachteprojecties en ideeën die goddelijke Afgevaardigden naar de Aarde zenden om de mensheid en de planeet te helpen, dan wordt hun de omvang van het werk dat er op Aarde gebeuren moet overduidelijk. Er komen steeds meer mensen die zich, vaak heel subtiel, laten leiden door welwillende entiteiten die in de niet-fysieke bestaansvlakken leven en van daaruit te werk gaan. Deze onbelichaamde menslievende wezens zijn er alleen maar op uit om de mensheid van dienst te zijn. Zij helpen met de nodige voorbereidingen op de komende veranderingen, en met het reorganiseren en regenereren van de planeet. Als gevolg van het proces van ontwaken komt het tegenwoordig steeds meer voor dat mensen allerlei bijzondere vaardigheden en ‘gaven’ hebben. Occulte vermogens en natuurkrachten worden nu verstandig toegepast door mensen die daartoe in staat zijn en waarvan aangenomen mag worden dat ze zulke energieën wijs zullen gebruiken. Al het goede dat daaruit voortkomt, kan men nu via de nieuwe systemen van wereldwijde uitwisseling en samenwerking delen.

De binnenkomende stroom van nieuwe en waardevolle concepten is nu, tijdens deze unieke periode op Aarde, zo sterk, dat mensen in hun eentje en zonder hulp onmogelijk zelfs maar een heel klein stukje van al die creatieve ideeën kunnen verwerkelijken. Men kan nog veel meer licht en energie inroepen en voor het algemeen goed gebruiken door gemeenschappelijk, nationaal en internationaal samen te werken. Mensen hebben elkaar nodig, en samenwerken voor een onzelfzuchtig doel biedt ongekende voordelen. Zodra er een klein beetje groei zit in het percentage van de mensheid dat hier werkelijk oog voor heeft, dan zullen er – conform de Wet van Synergie – grote dingen tot stand gebracht worden, en niet alleen op de plaatsen waar men inderdaad op die manier te werk gaat, maar wereldwijd. Dat is de grote belofte van het nieuwe tijdperk, en dat is op dit moment het doel van het Goddelijk Plan op Aarde.

We zijn op weg naar een nieuw Utopia. Bewustzijn en vindingrijkheid groeien nu wereldwijd, en de horizon van ons huidige potentieel aan dienstbaarheid opent zich wijd voor ons. Het bewustzijn van al degenen die hun blik hebben gericht op de Nieuwe Wereld, zal verhelderen door het ware en praktische uitgangspunt dat netwerken een zeer wijze en logische stap voorwaarts is voor de mensheid. Men deelt steeds meer kennis en informatie publiekelijk met elkaar, en men begrijpt steeds beter wat werkelijke vooruitgang eigenlijk is. Daardoor beseft men tegenwoordig ook steeds beter dat plaatselijke samenwerking en gemeenschappelijk leven een verstandige en zeer wenselijke ontwikkeling is die uit netwerken voortkomt.

Thenewcall/ de Nieuwe Roep

Oorspronkelijke titel en auteur:
De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

Terug