De dringende noodzaak tot voorbereiding en zuivering

23-10-2013 00:00

 

Als we vanuit de ruimte de aura van onze Aarde zouden bekijken, dan zouden we de planeet gehuld zien in een donkere mistwolk, een bol van grijze kolkende damp. Met ontzetting zouden we deze grote donkere wolk van ijle materie gadeslaan, want niet alleen is deze wolk ondoordringbaar dicht en dik, het betekent ook dat er op Aarde zeer ongunstige levensomstandigheden heersen. Het maakt alles onduidelijk, en het vervormt alle waarneming.

We zouden dan blij zijn te horen dat er op Aarde inderdaad een dringende behoefte bestaat aan verandering en wereldwijde reiniging. We zouden het ook een goede zaak vinden dat alle mensen die de naderende reinigende storm op Aarde willen doorstaan, zich erop willen voorbereiden en er bovendien goed gebruik van willen maken.

Er zal in de komende jaren een heftige wereldwijde omwenteling plaatsvinden. In deze uitzonderlijke periode zal het dan ook misschien niet het beste zijn om uit medeleven emotioneel en mentaal lijden te verzachten of tijdelijke remedies toe te passen op de groeiende uiterlijke symptomen, want we hebben te maken met een wereld die lijdt aan een innerlijke spirituele ziekte. Het zal gauw uitzonderlijk ontmoedigend worden om de snel vermeerderende wonden van de mensheid te verzorgen, ondanks dat het een nobele taak is en inderdaad hard nodig. Binnenkort zullen er echter niet meer genoeg pleisters zijn, of verplegers die ze kunnen aanbrengen!

Vanwege de tastbare gevolgen van hun werk denken veel genezers dat hun werk volledig is. Bij de meerderheid van hen zal dat echter bij nader onderzoek nogal onjuist blijken. Zodra mensen verlost zijn van de symptomen van hun kwaal – fysiek, mentaal of emotioneel – is men al gauw zeer tevreden. Vaak vallen ze dan terug in de gewoonten van hun oude levenspatronen en laten ze het na om te onderzoeken wat de onderliggende oorzaken zijn van hun ziekte. Als die echter wel ontdekt en begrepen worden, dan zullen de fundamentele redenen voor hun problemen een juiste en nieuwe weg in het leven laten zien, zodat ze weer verder kunnen en ze meteen blijvende genezing voor zichzelf teweegbrengen.

Verreweg de meeste mensen zoeken alleen genezing voor zichzelf, en dat betekent dus dat ze zoeken vanuit zelfzuchtige motieven. Zulke persoonlijke doelen zullen hen echter niet helpen de frequentie van hun bewustzijn te verhogen. Integendeel! Het zou heel goed kunnen dat bepaalde geneeswijzen de patiënt inderdaad bevrijden van zijn kwaal, zodat hij daarna ongehinderd verder kan met zijn spirituele zoektocht en dienstbaarheid. Maar als iemand behalve persoonlijke bevrijding van zijn kwaal niet ook een dieper inzicht krijgt in de essentiële oorzaak van de ziekte, dan zal zo’n behandeling geen blijvende waarde hebben, vooral niet als we het bekijken vanuit een spiritueel perspectief en met betrekking tot wat er op dit moment voor de mensheid aan de horizon gloort. Als volledig inzicht geen deel uitmaakt van de genezing, dus als de fundamentele oorzaak onaangeroerd blijft liggen en een verandering van levenshouding uitblijft, dan zullen de tijdelijk genezen ziektesymptomen terugkomen – maar misschien in een andere vorm –, want ware genezing kan niet bestaan zonder juist inzicht.

Ziekte is nog wel meer dan alleen maar een kans om te ontdekken hoe we er vanaf kunnen komen! Ziekte is het gevolg van een oorzaak, daarom bevat het een belangrijke les voor de schepper ervan. Deze les kan niet geleerd worden zolang iemands houding naar de zelfveroorzaakte ziekte nog antagonistisch is, dus als iemand er alleen maar zo snel mogelijk vanaf wil komen. Als iemand echter de oorzaak van het probleem aanpakt door de les te willen leren, dan zullen de ziekteverschijnselen vanzelf verdwijnen en nooit meer terug komen. Dat is ware en permanente genezing.

Op dit moment, tijdens de geboorte van het Aquarius-tijdperk, verspreiden zich allerlei nieuwe geneeswijzen, maar deze stimuleren gewoonlijk juist de focus op het persoonlijke zelf, en daarom voeden ze vaak de verlangens van de patiënt en de eigendunk van de genezer. En dat is precies wat de aandacht van de werkelijk belangrijke en serieuze zaken afleidt, gezien de tijd waarin we nu leven. Ware en permanente genezing is een innerlijke spirituele heling waar de mens op dit moment enorme behoefte aan heeft, samen met het preventieve medicijn van goed op de hoogte zijn van wat er in deze tijd allemaal aan de hand is. Dat zijn juiste maatregelen die aanzienlijk zullen bijdragen tot de verandering, de voorbereiding en de zuivering van de mens. En die is inderdaad ook hoognodig, want nu waagt hij zich door zijn onwetendheid wel griezelig dicht in de buurt van zijn eigen vernietiging.

Op dit belangrijke moment is praktisch onderscheidings-vermogen hard nodig, want dat zal leiden tot genezing door middel van hulpvaardigheid. In het algemeen is hulp met het verhogen van de frequentie van de planeet het hoogste goed dat iemand in deze tijd op Aarde kan bijdragen – zowel voor anderen als voor hemzelf. Dit kunnen we doen door oprecht welwillend te denken en door onzelfzuchtig en liefdevol te handelen. Zodra een genezer zijn bewustzijn verruimt en rekening houdt met de grotere doelen en wetten van het leven, dan zal zijn behoefte aan tastbare resultaten verdwijnen, omdat hij zich bewust wordt van de diepere lagen waar zijn werk in doordringt. Echt spiritueel inzicht zal maken dat zo iemand waarde hecht aan zijn bijdrage aan de belangrijke behoeften van de ziel – dus op de oorzakelijke niveaus van de menselijke psyche –, zonder ongepast belang te hechten aan onmiddellijke fysieke resultaten. Liefde is natuurlijk de grootste genezer, hoewel de effecten ervan niet altijd meteen zichtbaar zijn op het fysieke vlak.

In deze periode, kort voor de geboorte van de Nieuwe Wereld, kunnen we de krachtigste katalysator voor informatie, zuivering, diepe genezing en spirituele vooruitgang vinden in positieve en doelbewuste menselijke interacties, want het leven verschaft ons zijn lessen het best via de Wet van Verbondenheid. Relaties vormen inderdaad de spiegel waarin we onszelf ontdekken. Vanwege de intensiteit van deze periode zouden we er allemaal goed aan doen om oprecht te streven naar het vlot genezen van alle ongezonde en disharmonieuze situaties met onze medemensen, of anders om ons helemaal uit een situatie terug te trekken als verbetering niet mogelijk is, want alle gehechtheden en spanningen in relaties zullen steeds meer ongemak veroorzaken vanwege de snelle veranderingen. Of iemand inderdaad gebruik zal maken van de huidige spirituele mogelijkheden, hangt af van de zuiverheid van zijn motieven en het in de praktijk brengen ervan. De genade van het Aquariustijdperk zullen we alleen kunnen ontvangen in betekenisvolle en liefdevolle relaties met anderen.

 

Ieder van jullie heeft alle Goddelijke vuren in zich, maar zij branden niet. Onze wil wordt afgeleid door de lichamelijke verlangens, en daarom maakt het de ethers van deze vuren niet aan het trillen en dus geven ze geen licht. Kijk maar in je ziel, en zie, is het licht in jou niet inderdaad zo duister als de nacht? Alleen de adem van de Heilige Geest kan de levensvuren tot een levend en lichtgevend vuur aanwakkeren. De Heilige Geest kan de ethers van de zuivere vuren echter alleen tot licht verheffen in zuivere en liefdevolle harten. Luister dan ook goed, en zuiver je hart. Laat de Heilige Geest binnen, en dan zullen jullie lichamen vol licht zijn. Dan zal jullie licht ver stralen, net als bij een stad op een heuvel, en zo zullen jullie de weg voor anderen verlichten. – Jezus

 

Zorg dat je je innerlijk zuivert en je goed voorbereidt! Dat is de dringende kreet van de Nieuwe Geest die tegenwoordig overal in de oren klinkt bij mensen die het kunnen horen. De komende en dringend nodige reiniging van de Aarde en alle zelfbewuste wezens die er op leven, zal moeilijk zijn of wel meevallen, afhankelijk van de mate waarin iemand zich heeft voorbereid. Gezien wat er aan staat te komen, is het op dit moment cruciaal om flink werk te maken van het proces van zuivering – vooral psychologisch en emotioneel. Het is van het grootste belang om onmiddellijk een begin te maken met deze belangrijke voorbereidingen, want dat maakt een geleidelijke en positieve overgang mogelijk. Effectieve en permanente zuivering begint met juist inzicht. Iedereen die niet op de hoogte is van wat er nu al aan het gebeuren is, is zwaar in het nadeel, en dat zal in de komende jaren nog sterker gelden, omdat de toevloed van de Aquariusenergieën steeds groter wordt. Op dit moment is alles in beroering, in verandering en in een proces van wording. We moeten dit feit goed zien en er voldoende aandacht aan schenken, zodat we de transformatie van de wereld werkelijk kunnen herkennen. Daarbij moeten we ook de steeds wijdere kloof tussen het nieuwe en het verouderde helder leren waarnemen, en hem erkennen en intelligent aanvaarden.

Thenewcall/ De Nieuwe Roep

Oorspronkelijke titel en auteur: De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

Terug