Dans...

30-06-2012 00:00

Op allerlei manieren worden we geattendeerd op de urgentie van een wakker bewustzijn, om de dreigingen te kunnen herkennen en trotseren die uitgaan van krachten, die de aarde en de mens volledig willen knechten en destabiliseren. Een felle strijd woedt op dit fysieke plan, maar ook in de subtieler gebieden…

De strijd van Duisternis en Licht, van het Kwaad versus het Al-Goede, een strijd die zich afspeelt in en buiten de mens met als inzet de terugkeer naar het goddelijke Rijk en dus Bevrijding van de mensenziel.  Zowel op persoonlijk- als op wereldvlak luiden krachtige golfslagen de Vernieuwing in en slechts met de nodige alertheid,flexibiliteit en innerlijke kracht zal de mens deze alles overspoelende en woeste baren kunnen bedwingen en aldus overwinnen. Want in wezen bezit hij alle mogelijkheden om als een geoefend Surfer te dansen op de golven van het Leven op voorwaarde dat hij ontwaakt uit zijn slaapbestaan!

 

 “Life isn't about waiting for the storm to pass, it is about learning to dance in the rain….”

 

We zijn het dansen verleerd, we kennen niet meer het lied van de ziel noch de muziek van de goddelijke sferen. We staan toe dat we onszelf hebben laten opsluiten in de enge ruimte van ons persoonlijk bewustzijn en  zijn vergeten dat er een afstandsloze Ruimte bestaat waarin alles EEN en verbonden is met elkaar. Iedereen kan deze betreden want het is onze natuurlijke Habitat, het is het bestaan in God die kosmische Intelligentie,Liefde en Kracht is; goddelijke eigenschappen die wij als Erfenis in ons dragen en waarvan de poort ernaar zich bevindt in het hart…..   

Wakker worden betekent in geen geval ontmoedigd worden of neerslachtig worden, doch Bewust worden van wie je bent, wat en waarom je hier bent, welke krachten werkzaam zijn in dit levensveld die het reilen en zeilen bepalen van deze wereld en de gevangenis scheppen waarin je je van bij je geboorte bevindt. Het is Alert worden van wat rond, met en in jou gebeurt, het is de angst van zich afschudden en durven opstaan tegen het grote Onrecht dat zich sinds tijden manifesteert. Het is tezelfdertijd vertrouwen dat er een perfecte Leiding is die je helpt, je Kracht schenkt en steeds Aanwezig is. Het is vooral je ‘droom’ durven te leven  die in je hart gegrift staat en je niet laten verlammen door het geschreeuw, de dreigementen en de machtsexplosie van zij die in dienst staan van de machten en krachten achter deze nieuwe wereldorde Het is het terugvinden van je Oeroude wortels en de verbinding durven aangaan, waardoor een totaal nieuwe Kracht je voedt en tot Leven wekt.

Het is een banneling worden in de wereld, een verstekeling binnen de massa, maar een Gebrandmerkte voor de Hemel. Het is het ontdekken van andere werelden,andere mogelijkheden, maar tevens vervuld worden van Mededogen om je naasten te laten delen in dit geluk en te ontdekken dat niets waardevoller én moeilijker is dan de kunst om de anderen lief te hebben als jezelf. Zo ontdekte ook Jonathan Seagull op zijn Vlucht in het gelijknamige verhaal. Leef dan de Goddelijke 'Droom' en maak de sprong in vol Vertrouwen en Dans!!! Ja, Dans!

 

(M)cirkelpunt

 

"Je hebt de vrijheid jezelf te zijn

 je ware ik te tonen hier en nu,

 en niets of niemand kan je tegenhouden."

 

 uit Jonathan Livingston Seagull/Richard Bach

 

https://youtu.be/k028-NETGOQ

Terug