De waarheid kennen van het eigen Zelf

 als zijnde de enige Werkelijkheid, 

met haar versmelten en één worden, 

dat is de enige ware realisatie.

Alles wat verschijnt zal ook weer verdwijnen 

en is daarom van voorbijgaande aard.

Het Zelf verschijnt en verdwijnt nooit 

en is derhalve eeuwig. 

Het is de enige werkelijkheid.

'Ik ben Die ik Ben’ vat de hele waarheid samen. 

De werkwijze wordt samengevat in de woorden: 

WEES STIL.

Ramana Maharashi

'Wie ben ik' is de vraag die elke mens zich zou moeten durven stellen, want zij opent ongeziene deuren die hem verder zullen leiden tot een dieper Weten, tot de Wezenskern van het Leven. Op die plaats wordt de mens ten diepste en ten volste 'zichzelf'.

We zijn allen reizigers op de Levensweg, bewust of onbewust, slapend, dromend of wakend...

Sommigen zoeken naar het bevrijdende Pad en gaan vele wegen. Anderen trekken de pelgrimsmantel aan, diep geraakt door de pijl van Kosmische Liefde blijven zij trouw aan het Pad en worden gelouterd in het vuur van overgave en zelfverloochening  ....

Zij zijn de Pioniers van de Nieuwe Wereld want zij die Ontwaken kennen nog slecht één Doel, 'the purpose of life'; en dat is de Dienst in totale zelfvergetelheid aan de Aarde en de mensheid, die, stromend vanuit een onvoorwaardelijke Liefde, elk levend wezen en elke medeziel beroert....

Deze website heeft voornamelijk tot doel een verscheidenheid van artikelen aan te bieden die geschreven zijn vanuit een dieper Weten,opdat universele Kennis of Waarheid zijn weg mag vinden naar het ontvankelijke hart waardoor de vele sluiers van onwetendheid opgeheven kunnen worden.

Inzicht in jezelf en deze wereld leidt tot innerlijke Vrijheid, tot het maken van de juiste keuzes die zich aandienen op elk kruispunt van de levensweg, keuzes die zich uiten in de praktijk van het dagelijkse leven en de nodige consequenties met zich meebrengen; tevens biedt het een oneindig Perspectief op een andere Werkelijkheid dan deze schijnwereld die we nu kennen. 

Deze website staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van de website  "www.destralendegnosis.be" en is er ook aan gelinkt.

Wees welkom,

M(cirkelpunt)

De liefde is gekomen 

om te heersen 

en te transformeren...

Dus blijf wakker

 mijn hart, 

blijf wakker...

Rumi

 

 

Het is het Licht in het hart

dat zich herkent in de ander.

Zonder dit Licht 

heerst de dood.

Wat diep verborgen ligt

dient gewekt te worden,

wat slaapt zal ontwaken.

Alleen in het hart 

vernieuwt zich het Leven en

lost onwetendheid zich op.

Vertrouw op dit Licht

werkzaam in uw binnenste

als enige Leidraad 

op uw Pad...

 

(M) cirkelpunt

Open de vensters en deuren van je zolderkamer. 

Laat de rommel  waarmee je psyche volgepropt zit, wegwaaien door een frisse wind.

Hajjar Gibran