Samenspraak 5

Mededeling Samenspraak 5
door Marcel Messing
 
Enige tijd nadat de video-opname voor de Samenspraak 5 met Martijn van Staveren online was geplaatst vroeg Martijn mij om deze offline te halen. Dit omdat er zijns inziens ‘allerlei energieën doorheen lopen’, wat ‘fors ondermijnend werkt op de inhoud van het interview’. Na een persoonlijke ontmoeting in vriendschappelijke sfeer werd door Martijn en mij besloten de Samenspraak online te houden. 

Sindsdien volg ik de informatie van Martijn met aandacht. Dat het onderwerp ‘buitenaards’ een belangrijke rol speelt in de evolutie op aarde en in het heelal is voor degenen die mijn lezingen en themadagen hebben gevolgd, genoegzaam bekend. Maar voor het pad van bevrijding, de weg naar binnen, zijn voor mij andere factoren van belang, die ik in de loop der tijd in honderden lezingen over het innerlijk pad besproken heb.
Zonder één uitzondering zijn mijns inziens alle buitenaardse wezens sterfelijk zoals wij. Welke vorm ze ook hebben, welk sterrenstelsel ze ook bewonen, welke eventueel hoogstaande beschaving ze ook gerealiseerd hebben, welke leeftijd ze ook kunnen bereiken en of ze wel of niet van de toekomst naar het verleden of andersom kunnen reizen, zolang ze nog in ‘naam en vorm’ binnen tijdruimte existeren en de weg naar binnen nog niet hebben voltooid, blijven ze gebonden aan het wiel van geboorte en dood, aan de cycli van de tijd, aan steeds veranderende levensopenbaringen. 

De weg naar binnen is ‘scherp als een scheermes’ (upanishads). Als we het pad van bevrijding willen gaan dienen alle belemmeringen, hindernissen en smetten die nog in ons aanwezig zijn ‘weggeschoren’ te worden. Dit heeft niets te maken met het ‘wegscheren’, vermijden of ontkennen van inzichten en kennis over buitenaards. Integendeel: alle levende wezens verdienen onze liefdevolle vriendelijkheid, waar ze zich ook in dit heelal of andere heelallen bevinden. Hoewel het gaan van het pad een beweging veronderstelt, is het in wezen een opruimen van belemmerende factoren die ons verhinderen te zijn wat we in diepste wezen zijn: ongeboren, onsterfelijk, los van persoonlijkheid, ego, evolutieprocessen, boven leven en dood uit, boven alle tegenstellingen en boven alle levensvormen in tijd en ruimte uit. 

In de zesde eeuw voor Christus was het o.a. de Boeddha die als geen ander de relativiteit liet zien van alle bestaansvormen, waar ze zich ook in het heelal bevinden. Om tot volledige bevrijding te komen, onderrichtte hij de vier edele waarheden en het achtvoudige pad, het pad van het juiste midden. Zes eeuwen later onderrichtte Jezus (Jeshua) de weg naar het ‘koninkrijk der hemelen’, de realisatie van het Christusbeginsel in ons hart, de weg van de vereniging met de Vader, de ongrond aller dingen. Verlichte geesten als de Boeddha, Mahavira, Lao Tse en de Christus wijzen steeds weer op het tijdloze pad naar binnen. Vele mystici en gnostici werden erdoor geïnspireerd. Zij leerden boven alles om na verkregen inzicht de weg naar binnen te gaan in zelfautoriteit. 

 Deze ‘weg’ gaat boven binnen en buiten uit, boven hoog en laag, boven hier en daar. (Zie o.a. mijn boeken Met Boeddha onder de vijgenboom, Het Evangelie van Thomas (samen met Erik van Ruysbeek), Joannes van het Kruis, Gnostische wijsheid in Oost en West en De weg der katharen.)
 
Wie deze Nieuwsbrief integraal heeft gelezen en bereid is de komende Nieuwsbrieven te lezen, zal het hopelijk duidelijk(er) worden, waarom ik na rijp beraad de beslissing heb genomen om de Samenspraak met Martijn offline te halen. Een moeilijk besluit, dat, en dit wil ik heel uitdrukkelijk naar voren brengen, losstaat van de goede relatie met Martijn als mens. Het is dan ook aan hem of hij de Samenspraak op zijn Youtube-kanaal al dan niet offline wil halen. Voorafgaand aan het publiceren van deze mededeling, heb ik uiteraard Martijn van dit besluit per brief op de hoogte gebracht en hem alle goeds toegewenst op de weg die hij gaat.