Marcel Messing over de katharen

Deel 1: Marcel Messing spreekt over de katharen, zijn onderzoek hiernaar en de betekenis in deze tijd
Marcel spreekt over zijn kennismaking met en zijn onderzoek naar de katharen in de Ariège en daarbuiten evenals zijn ontmoetingen met andere schrijvers en onderzoekers hierover. Hij duikt ook in de geschiedenis van Otto Rahn, de nazi die onderzoek deed naar de katharen voor het Hitlerregime. Maar uiteindelijk gaat het om de innerlijke weg die de katharen gingen en die boven de geschiedenis uit steekt.
 
Deel 2: Marcel messing over het innerlijke pad van de katharen en hun kennis en wijsheid.
In dit tweede deel spreekt Marcel voornamelijk over de innerlijke weg van de katharen.
De innerlijke Christusweg stond centraal om de mens tot inzicht te brengen. De parfaits hadden kennis van de kosmos en van het machten en krachtenspel dat zich op deze aarde afspeelt. Marcel legt tevens verbindingen tussen de Christusweg en de leringen van Boeddha. De kathaarse kennis van het oorspronkelijke christendom inspireerde hen te willen leven en werken zoals Jezus dat gedaan heeft. Er wordt gesproken over het endura, de innerlijke weg tot bevrijding, hun sobere manier van leven en hun inzichten en kennis van de machten van deze wereld en vooral over hoe je daaruit los kunt komen. De kathaarse kennis is in deze tijd nog even actueel als in de middeleeuwen.